ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ದುಹಿ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಮರಾ. ದುಹೀ) ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ವೈರ, ವಿರೋಧ

  ದುಹಿತೃ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಮಗಳು ೨ ಗೌಳಿಗಿತ್ತಿ

  ದುಹಿತೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ದುಹಿತಾ) ಮಗಳು

  ದುಹಿಸು ಎಸಕಪದ

   (<ಸಂ. ದುಹ್) (ಹಾಲಿನಂತೆ) ಕರೆ, ಸುರಿಸು

  ದೂಂಟು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ೧ ಒಂಟಿಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆ ೨ ಹಾರಾಡು, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡು

  ದೂಕು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ದೂಡು, ದಬ್ಬು

  ದೂಟು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ೧ ಹಾರು ೨ ಚಿಮ್ಮಿಸು ೩ ನೂಕು ೪ ನಿವಾರಿಸು ೫ ಅಲುಗಾಡು

  ದೂತ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಸುದ್ದಿ ಯಾ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಒಯ್ಯುವವನು, ಓಲೆಕಾರ ೨ ರಾಯಭಾರಿ, ನಿಯೋಗಿ ೩ ಸಂಧಾನ ಮಾಡುವವನು ೪ ಸೇವಕ

  ದೂತಾವಾಸ ಎಸಕಪದ

   ರಾಯಭಾರಿಯ ವಾಸಸ್ಥಾನ

  ದೂದು ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ದೂತ) ೧ ಸಮಾಚಾರ, ಸುದ್ದಿ ೨ ರಾಯಭಾರ

  ದೂನ ಪರಿಚೆಪದ

   (ಸಂ) ೧ ನೋವಾದ, ಸಂತಾಪ ಹೊಂದಿದ ೨ ಬಳಲಿದ, ಆಯಾಸಗೊಂಡ ೩ ಸುಟ್ಟ, ಕಾಯಿಸಿದ

  ದೂನಿಸು ಎಸಕಪದ

   (<ಸಂ. ದೂನ) ೧ ದುಃಖಿಸು, ಶೋಕ ಪಡು ೨ ಬಳಲು, ಆಯಾಸ ಹೊಂದು

  ದೂಪ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ಧೂಪ) ೧ ಸುಟ್ಟಾಗ ಸುವಾ ಸನೆಯನ್ನು ಬೀರುವ (ಹಾಲು ಮಡ್ಡಿ, ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಮುಂ.ದ) ಪರಿಮಳ ಪದಾರ್ಥ ೨ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಮೊ. ಸುವಾಸನೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಹೊರಡುವ ಹೊಗೆ ೩ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮರ

  ದೂಪಿಸು ಎಸಕಪದ

   (<ತೆಲು. ದೂಪಿಂಚು) ೧ ಬಾಯಾರು, ನೀರಡಸು ೨ ಸಂತಾಪ ಹೊಂದು, ಸಂಕಟಪಡು ೩ ಮೂರ್ಛೆಹೊಂದು; (<ಸಂ. ಧೂಪ + ಇಸು) (ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿ) ಸುವಾಸನೆ ಬೀರುವಂತೆ ಮಾಡು

  ದೂರ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ (ಕಾಲ, ಸ್ಥಳ ಮುಂ. ವುಗಳಲ್ಲಿ) ಬಹಳ ಅಂತರ, ಹತ್ತಿರವಲ್ಲದುದು ೨ ಎರವಾದುದು ೩ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ

  ದೂರ ಪರಿಚೆಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಸಮೀಪವಲ್ಲದ ೨ ದೀರ್ಘವಾದ

  ದೂರದರ್ಶಕ ಹೆಸರುಪದ

   ಯಂತ್ರ ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆಯೂ, ಹೆಚ್ಚು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಲಕರಣೆ ಯಂತ್ರ

  ದೂರದರ್ಶನ ಪರಿಚೆಪದ

   ೧ ಟೆಲಿವಿಷನ್ನು; ತಡೆಗಳಿಂದ ಯಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರದಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾ ದೇಶಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಸ್ತಂತು ತರಂಗಗಳ ಯಾ ಇತರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ನೋಡುವ ಸಾಧನ ೨ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ

  ದೂರದರ್ಶಿ ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯುಳ್ಳವನು ೨ ದೂರದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರ

  ದೂರದರ್ಶಿ ಪರಿಚೆಪದ

   ದೀರ್ಘ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ, ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯುಳ್ಳ

 • ಇದು ಸೆಲ್ಪೀ ಕೊಳ್ಳುವ ಹೊತ್ತು
 • ನೊಂದ ಮನಸ್ಸು – ಕತೆಯೊಳಗೊಂದು ನೋವಿನ ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್: ಭೂತವೂ ಅಲ್ಲ ಭವಿಶ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ.. ...
 • ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಮಾಡಿನೋಡಿ ಪಾಲಾಕ್ ಅನ್ನ
 • ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
 • ಕರುನಾಡ ಸೊಗಡು – ಕಿರುಹೊತ್ತಗೆಯ ಎರಡನೇ ...
 • ಬಂತು ಬಂತದೋ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ
 • ಹೊಸ ವರುಶಕ್ಕೆ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಿದ ಇಗ್ನಿಸ್
 • ಬಡವರ ಬೆವರಹನಿ
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ಹೆಂಗರುಳ ಹ್ರುದಯಗಂಗೆ
 • ಮಾಡಿ ಸವಿಯಿರಿ ಸಿಹಿಯಾದ ಗಿಣ್ಣು
 • ವಚನಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಿರುವ ...
 • ಲಿಂಗಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದ ...
 • ಹಿಂದೀ ಸ್ವದೇಶಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರದೇಶಿ ಅನ್ನೋದೂ ...
 • ಕನ್ನಡದ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆ – ಡಾ. ಡಿ. ...
 • ನೋಟು ಬೆಲೆಯಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಹಣದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ!
 • ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯಬೇಕೆನ್ನುವ ವಾದದ ...
 • ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ...
 • ಹುಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ವಕ್ತಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ…
 • ಬೆಳ್ಳರ ಜಾಡನ್ನು ಅರಸುತ್ತ
 • ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಎರಡನೇ ಪದಕಟ್ಟಣೆ ಕಮ್ಮಟ
 • ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕುರಿತ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳ ಮಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕತೆ ವ್ಯಥೆ
 • ಮಹದಾಯಿ: ಕೇಳಿದ್ದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ...
 • ಪದಕಟ್ಟಣೆ ಕಮ್ಮಟ
 • ನುಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ನಂಟನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೇ ...
 • ಮಹದಾಯಿ: ವರುಷದ ಕೂಗು!
 • ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಭಾರತದ ಏಳಿಗೆ – ...
 • “ಕಬಾಲಿ ಡಾ” ಅನ್ನೋದ್ನ ಕೇಳೋಕೆ ಸೂಪರ್!
 • ಪದಕಟ್ಟಣೆಯ ಚಳಕಗಾರ : ಮುದ್ದಣ
 • ಕುತಂತ್ರ, ದುಷ್ಟತನಗಳ ಕಳ್ಳಬೆಕ್ಕು – ಭಾರತ ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಸಿಲಲ್ಲಿ…
 • NEET ಎಂಬ ಇಸ್ತ್ರೀಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೂ… ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಒಕ್ಕೂಟ ...
 • ದೆಹಲಿ ತಲುಪಿದ ಭಾಷಾ ಸಮಾನತೆಯ ಕೂಗು ...
 • ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಿತ
 • ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ ...
 • ಗ್ರಸ್ತ
 • ಸಂಪಿಗೆಸರ
 • ‘ಗಾಂಧಿಬಜಾರ್’ನಲ್ಲಿ ನೆನಪುಗಳ ಸೋನೆ ಮಳೆ!
 • ನಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ 17 ...
 • ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ?
 • ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಮಧುಮೇಹಿ ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ...
 • ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಉತ್ತರಾಯಣ!
 • ರಾತ್ರಿಗಳು...
 • ಚಿಂತನ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದು ...
 • ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ
 • ನಾಶ ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ!!
 • Punctuation: ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಕಷ್ಟ, ಸುಖ ಮತ್ತು ...
 • ಭಾವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ!
 • ದೀದಿಯ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳೂ ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ!
 • ದೆಹಲಿಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹಳೇ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ
 • ಗಂಜಿ ಗಿರಾಕಿಗಳು !!
 • ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಂಬ ಕಳ್ಳರ ಕೂಟಗಳು
 • ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ : ಏನು, ಏಕೆ, ಹೇಗೆ?
 • ಹಿಂದೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮೇಳ
 • ನನ್ನೊಳಗಿನ ಶಿಮ್ಲಾ
 • ದುಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆ
 • ಆದಾಯ ಕರಾಮತ್ತು ತೋರಿದರೆ ಎಚ್ಚರ!
 • ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನ ಗಜಲ್‌ಗಳು: ಅವಳ ಕಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿ ...
 • ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ನತ್ತ ಭಾರತದ ‘ಭೀಮ’ ನಡಿಗೆ!
 • ವಿಮರ್ಶೆ: ಬಶೀರ್ ಕಾವ್ಯದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ,ಭಕ್ತಿ ...
 • ಒಡೆದ ಹಿಮ್ಮಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಹೊಸವರ್ಷಕ್ಕೆ...
 • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪದ್ಯಗಳು
 • ಭ್ರಮಾಚಾರಿಗಳ ಎಡವಟ್ಟುಗಳು...
 • ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? (ಮೊಟ್ಟೆ ...
 • ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕವಿತೆ
 • ::: ಹಂಸ ಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯ :::
 • ಸುದ್ದಿ ಮನೆಯ ದಾವಂತದಲ್ಲಿ ಬಸವಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾಷೆ
 • ಭಾಯಿಯೋ ಬೆಹನೋ ..
 • ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತ ವಲಯ ಬದಲಾಗುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ..
 • ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ...
 • ”ಮೋಹನಸ್ವಾಮಿ’; ಕೇವಲ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. .
 • ಏನಿದು ಕವನ!?
 • ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದು ...
 • ‘ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ’ ನನ್ನ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ- `ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ...
 • ಚಿಂಗ್ರಿ ಶೋಕಿಯವ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ...
 • ಕರಿಮರಿನಾಯಿ...................................ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ
 • ಎರಡು ಕವಲುಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ `ಮುಖಾಂತರ'
 • ತಿರುಗ ಬಾಣದ ಮಾತು
 • ದ್ವೇಷ
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 49838