ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು

  ಸೋವಿ -

   ಸವಿ ಬೆಲೆ; ಅಗ್ಗ; ತುಟ್ಟಿ(=ದುಬಾರಿ) ಅಲ್ಲದಿರುವುದು; cheap (price); relatively low in price or charging low prices;

   ಉದಾ:ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗೆ ಮೊದಲು ತರಕಾರಿ ತುಂಬಾ ಸೋವಿ(ಸವಿ) ಇತ್ತು, ಈಗ ಬಹಳ ತುಟ್ಟಿ ;

  ಇಂದ: kiran h

  ಸೋಸು ಎಸಕಪದ

   ಒ೦ದು ಪದಾರ್ಥದಿ೦ದ ರಸವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಚರಟವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವುದು; to filter out waste; to remove waste;
   ಉದಾ: ಟೀ(ಚಹಾ) ಸೋಸು;

  ಇಂದ: kiran h

  ಸ್ಥಾನ ಕೋರುಗ ಹೆಸರುಪದ

   ಸ್ಥಾನಾರ್ಥಿ; job seeker; applicant;

  ಇಂದ: kiran h

  ಸ್ಯಾಣಿ ಬಣ್ಣ ಹೆಸರುಪದ

   ಕೆ೦ಪು ಬಣ್ಣ್ಣ; red colour; ಸೇನೈ (=ಕೆ೦ಪು, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ);

  ಇಂದ: kiran h

  ಸ್ಯಾಣೆತನ ಪರಿಚೆಪದ

   ಜಾಣತನ; ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ; ಹುಷಾರಿತನ; cleverness; smartness;

  ಇಂದ: kiran h

  ಸ್ವಾಲೆ ಹೆಸರುಪದ

   ಹಾವಿನ ಮೈ ಮೇಲಿನ ಪೊರೆ; ಸೋಲು; ತೋಲು; ತೊವಲು; ತೊಗಲು;

  ಇಂದ: kiran h

  ಸ೦ಧಿ ಹೆಸರುಪದ

   ಕೋನದ ಒಳ ಮೂಲೆ; inner corner;

  ಇಂದ: kiran h

  ಹಂಗಾಮಿ -

   ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಪಡೆದದ್ದು;

  ಇಂದ: kiran h

  ಹಂತಿ ಹೆಸರುಪದ

   ಸಾಲು; ಪಂಕ್ತಿ; a row; An arrangement of objects or people side by side in a line;

  ಇಂದ: kiran h

  ಹಕ್ಕ್ಯಾಡು ಎಸಕಪದ

   ಸದಾ ಕಾದಾಡುತ್ತಿರು; ಜಗಳ ಆಡುತ್ತಿರು; to be in fighting always;

  ಇಂದ: kiran h

  ಹಗಲು ಹೆಸರುಪದ

   ಸೂರ್ಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವಷ್ಟು ಕಾಲ; ದಿವಸ; ದಿನ; daylight; daytime; a day;
   ಉದಾ: ಒಂದು ಹಗಲು, ಒಂದು ರಾತ್ರಿ.

  ಇಂದ: kiran h

  ಹಚಾಹುಚಾ -

   ಯಾರಿಗೂ ಹತ್ತಿರ ಸೇರಿಸದೆ ಇರುವುದು; ಯಾರಾದರೂ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಗದರಿಸಿ ("ಹಚ್" ಎಂದು ನಾಯಿಯನ್ನು ಓಡಿಸುವಂತೆ) ಓಡಿಸುವುದು; ಜಗಳ ತೆಗೆಯುವುದು;
   ಉದಾ: ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾರ ಜೊತೆನೂ ಹಚಾಹುಚಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ವಯಸ್ಸು ಆದ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಉಗಿದೂ ನೋಡುದಿಲ್ಲ.

  ಇಂದ: kiran h

  ಹಣಕು ಎಸಕಪದ

   ಇಣುಕಿ ನೋಡು; to peep;

  ಇಂದ: kiran h

  ಹಣಮನೆ ಹೆಸರುಪದ

   Bank

  ಇಂದ: ವಿವೇಕ್ ಶಂಕರ್

  ಹಣಾಹುಣಿ ಹೆಸರುಪದ

   ಹೆಣಗುವಿಕೆ; ಹೋರಾಟ; ಪೈಪೋಟಿಯ ಹೋರಾಟ; Compete for something; engage in a contest; measure oneself against others; struggle;

  ಇಂದ: kiran h

  ಹಣಿ ಎಸಕಪದ

   ಪ್ರಹರಿಸು; ಬಾರಿಸು; ಹೊಡೆ; to strike; beat up;
   ಉದಾ1: ಹಿಡ್ಕಂಡು ನಾಲ್ಕು ಹಣಿಯಲೆ.
   ಉದಾ2: ಕಾಯ್ದಿರುವಾಗಲೆ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹಣಿ;

  ಇಂದ: kiran h

  ಹತ್ತಾ ಪರಿಚೆಪದ

   ತೀರಾ, ತುಂಬಾ
   ಇದ್ ಯಾಕೋ ಹತ್ತಾ ಹದಗೆಟ್ ಹೋಯ್ತು = ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೋ ತುಂಬಾ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಯಿತು.

  ಇಂದ: ಮಹೇಶ ಬೋಗಾದಿ

  ಹದಗಟ್ಟು -

   ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸು; ಹೊಂದಿಸು; ಹದ ಏರ್ಪಡು;

  ಇಂದ: kiran h

  ಹದಬೆದೆ -

   ಬಿತ್ತಲು ಬೆಳೆಯಲು ಹದ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸ್ಥಿತಿ;

  ಇಂದ: kiran h

  ಹಪಾಪಿ ಹೆಸರುಪದ

   ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕ; ಲೊಭಿ; ಎಷ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಸಾಲದವನು; very greedy fellow;

  ಇಂದ: kiran h

 • ವಿಂಚೆಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನ್‍ಶನ್ ಎಂಬ ನಿಗೂಡ ಮನೆ
 • ಡಾ|| ರಾಜ್ – ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ...
 • ಇದುವೆ ಪ್ರೀತಿಯೋ?
 • ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಚಿಗುರು ಹೊತ್ತ ವಸಂತ
 • ‘ಕ್ರಿಪದಿಗಳು’ – ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತ್ರಿಪದಿಗಳು
 • “ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು”
 • ಮರೆವು – ವರವು ಹೌದು, ಶಾಪವು ...
 • ಪಯೊನಿಯರ್ ಟೌನ್ – ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದ ...
 • ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಹೊನಲು ಬಳಕ ಬಿಡುಗಡೆ ...
 • ರವಿಚಂದ್ರರಿರುವವರೆಗೆ ಹರಿಯುತಿರು ಹೊನಲೇ..
 • ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ಸತ್ಯದೇವ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ!
 • ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ: ಡಾ ಡಿ ಎನ್ ...
 • ಕನ್ನಡ ಪದಕಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರುಶ ಪೂರೈಸಿದ ...
 • ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಹಿನ್ನಡವಳಿ – ಡಾ. ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್: ಭೂತವೂ ಅಲ್ಲ ಭವಿಶ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ.. ...
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ವಚನಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಿರುವ ...
 • ಲಿಂಗಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದ ...
 • ಹಿಂದೀ ಸ್ವದೇಶಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರದೇಶಿ ಅನ್ನೋದೂ ...
 • ಕನ್ನಡದ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆ – ಡಾ. ಡಿ. ...
 • ನೋಟು ಬೆಲೆಯಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಹಣದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ!
 • ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯಬೇಕೆನ್ನುವ ವಾದದ ...
 • ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ...
 • ಹುಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ವಕ್ತಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ…
 • ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕುರಿತ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳ ಮಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕತೆ ವ್ಯಥೆ
 • ಮಹದಾಯಿ: ಕೇಳಿದ್ದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ...
 • ಮಹದಾಯಿ: ವರುಷದ ಕೂಗು!
 • ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಭಾರತದ ಏಳಿಗೆ – ...
 • “ಕಬಾಲಿ ಡಾ” ಅನ್ನೋದ್ನ ಕೇಳೋಕೆ ಸೂಪರ್!
 • ಕುತಂತ್ರ, ದುಷ್ಟತನಗಳ ಕಳ್ಳಬೆಕ್ಕು – ಭಾರತ ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಸಿಲಲ್ಲಿ…
 • ...
 • ಶಾಶ್ವತ ಬರಪ್ರದೇಶದ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ!
 • ಗಾಳಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು
 • ಹಂದಿಗಳೂ ಮತ್ತು ಅಂಕಣಕಾರನೂ…
 • ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಎಂದರೇನು?
 • ಅಣ್ಣನೆಂಬ ಅಭಯರಾಗ
 • ವಿಶ್ವ ಭೂ ದಿನ..
 • ಹಳೆಗನ್ನಡಕಾವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ
 • ವಿಲಕ್ಷಣ..!
 • ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ...
 • ಕಂಪ್ರೆಶನ್ ಕರಾಮತ್ತು
 • ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿ  ವಿದೇಶೀ ಅಲ್ಲ
 • ಸಾಲಮನ್ನಾಗಳು ಕೃಷಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಸಂಜೀವಿನಿಯಲ್ಲ
 • ಸಿರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಭಂಡ ನೀತಿಗಳು
 • ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಹಜಕವಿ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು
 • ವಿಶ್ವಕನ್ನಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೇಲುಪಾಲಾಗಿದ್ದವರ ಕಥೆ
 • ಸಾವಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟುವುದು ಹೊಸತಲ್ಲ!
 • ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದ ಯೋಧ
 • ಕಾಳುಮೆಣಸು ಬೆಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
 • ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ
 • ಸೊಪ್ಪಿನ ಮನೆಮದ್ದಿಗೆ ಹೆದರಿ ಮೆತ್ತಗಾದ ಅಂಗಾಲಿನ ...
 • ಭೀಮಯಾನವದು ಸಮಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು
 • ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಶ: ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸೋಲು ...
 • ಕಿರುತೆರೆಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ
 • ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ...
 • ಹಾಗೆ ಹೋದ ಜೀವವೇ ಹೇಳು ಬಂದ ...
 • ಅಸಾದ್: ಯಮದೂತ ‘ಡಾಕ್ಟರ್’ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್!
 • ಭೇದನ
 • ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಟೆಲಿಫೋನು ರಿಂಗಾದಾಗ..
 • ಹಿಮಾಲಯದ ಮರುಭೂಮಿ- ನುಬ್ರಾ ಕಣಿವೆ
 • ಮರ
 • ಸೌಟು ಹಿಡಿಯೋ ಕೈಲಿ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಮಾಡೋ ...
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗುವ ತೊಂದರೆ
 • ಪಡುವಣದ ಅರಿವಿನರಿಮೆ
 • “ಚಂದಿರ ಬೇಕೆಂದವನು”…. ಒಂದು ಮನೋವೇಧಕ ಸತ್ಯಕಥೆ: ...
 • ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ
 • ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಜ್ಜಾ......
 • ಫೀನಿಕ್ಸ್
 • ನನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳು
 • ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ
 • ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನ ಗಜಲ್‌ಗಳು: ಹಿಸ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಢುಮ್ಕಿ ಹೊಡೆದವನ ...
 • ಪ್ರೇಮಿಗಳು...
 • ಆಕಾಶವಾಣಿ... ವಾರ್ತೆಗಳು
 • ನಿನ್ನ ಚಿಟ್ಟೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಹಾರಿ ಬಂದು ...
 • ಪಂಪ ಭಾರತ / ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 55109