ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ಬಾಬು ಹೆಸರುಪದ

   (<ಅರ. ಹಿಂ. ಬಾಬತ್) ೧ ವಿಷಯ, ಸಂಗತಿ ೨ ವಸ್ತು, ಪದಾರ್ಥ ೩ ವಿಭಾಗ, ಬಾಬತ್ತು ೪ ಸುಂಕ, ತೆರಿಗೆ ೫ ಕ್ರಮ, ವಾಡಿಕೆ ೬ ರೂಢಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವ ವಿಧಾನ; (<ಬಂ. ಹಿಂ. ಮರಾ. ಬಾಬೂ) ಸಭ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥ, (ಮಹಾಶಯ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು) ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪದ

  ಬಾಯರು ಹೆಸರುಪದ

   (<ಬಾಯಾರು) ೧ ನೀರಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಗಿಸುವ (ಎಳನೀರು, ಪಾನಕ ಮೊ.) ಪಾನೀಯ ಯಾ ಬೆಲ್ಲದೊಡನೆ ಕೊಡುವ ನೀರು ಇತ್ಯಾದಿ ೨ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಇಡುವ ತವಡು ಬೆರಸಿ ಕುದಿಸಿದ ನೀರು

  ಬಾಯಾರು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ೧ ಬಾಯಿ ಒಣಗು, ದಾಹ ವುಂಟಾಗು ೨ ಹಂಬಲಿಸು, ಹಾರೈಸು

  ಬಾಯಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ತಿನ್ನಲು, ಕುಡಿಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಯಾ ಶಬ್ದದ ಉದ್ಗಾರಗಳಿಗೂ ಬಳಸುವ ಮುಖದ ಅಂಗ ೨ (ಪಾತ್ರೆ, ಚೀಲ, ಬಿಲ ಮುಂ.ವುಗಳ) ತೆರೆದ ಭಾಗ; (<ಹಿಂ. ಮರಾ. ಬಾಈ) ೧ ಹೆಂಗಸರ ಹೆಸರಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೇರಿಸುವ ಪದ ೨ ಯಜಮಾನಿ ೩ ಹೆಂಗಸು, ಸ್ತ್ರೀ

  ಬಾಯಿಪಾಠ ಎಸಕಪದ

   ಉರುಹೊಡೆಯುವುದು

  ಬಾಯಿಬಡ(ಡು)ಕ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವವನು

  ಬಾಯಿಬಡಿ ಎಸಕಪದ

   = ಮಾತನಾಡದಂತೆ ಮಾಡು

  ಬಾಯಿಬೀಗ ಎಸಕಪದ

   ಮೌನ

  ಬಾಯಿಮಾಡು ಎಸಕಪದ

   = ಬಯ್ಯು

  ಬಾಯಿಹಾಕು ಎಸಕಪದ

   = ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕು

  ಬಾಯುಪಚಾರ ಎಸಕಪದ

   ಕೇವಲ ಮಾತಿನ ಗೌರವ

  ಬಾಯ್ಕಟ್ಟು ಎಸಕಪದ

   = ಪಥ್ಯ ಮಾಡು

  ಬಾಯ್ಕೇಳಿಸು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳು, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು, ಅಧೀನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು

  ಬಾಯ್ಗೂಡು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ೧ ಒಕ್ಕೊರಲಾಗು, ಏಕಕಂಠವಾಗು ೨ ಆಯುಧ ಮೊ.ವುಗಳ ಧಾರೆ ಹರಿತವಾಗು ೩ ಮುದ್ದಿಸು, ಚುಂಬಿಸು ೪ (ಲೆಕ್ಕ, ಖರ್ಚು ಮುಂ.ವು) ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗು, ಸರಿದೂಗು

  ಬಾರ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಹಿಂ. ಬಾರಹ್) ಹನ್ನೆರಡು; (<ಸಂ. ದ್ವಾರ) ಬಾಗಿಲು, ದ್ವಾರ

  ಬಾರದಾನ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಮರಾ. ಬಾರದಾನ್) ೧ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಬಳಸುವ ಚೀಲ, ಡಬ್ಬಿ, ಪೀಪಾಯಿ ಮೊ.ವು ೨ ಗೋಣಿತಟ್ಟು, ಗೋಣಿಚೀಲ

  ಬಾರಾಬಂಗಾಲಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ಬಾರ + ಬಂಗಾಲೀ) ೧ ಮೋಸಗಾರ ೨ ಮೋಸಗಾರಿಕೆ ೩ ಜಿಪುಣ

  ಬಾರಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಸಲ, ಸರದಿ ೨ ಬಲಿ, ಆಹುತಿ ೩ ಬಾಯಿ, ದವಡೆ ೪ ದಾಳಿ, ಲಗ್ಗೆ ೫ ವಶ, ಅಧೀನ ೬ ಕಪಿಲೆಬಾವಿಯ ಬಳಿ ಎತ್ತುಗಳು ಇಳಿಯಲು ಮಾಡಿರುವ ಇಳುಕಲು ೭ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಮೋದ್ರೇಕ, ನಸೆ, ಬೆದೆ ೮ ಸುರತ ೯ ಚರ್ಮದ ಹಗ್ಗ, ಮಿಳಿ ೧೦ ಆನೆ ಹಿಡಿಯಲು ಮಾಡುವ ಉಪಾಯ

  ಬಾರು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ತೊಗಲು, ಚರ್ಮ ೨ ಚರ್ಮದ ಪಟ್ಟಿ ೩ ಲಗಾಮು ೪ ಉದ್ದ, ನೀಳ ೫ ಸಾಲು, ಪಂಕ್ತಿ ೬ ಬಾಸುಂಡೆ

  ಬಾರ್ತೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ದೇ. ಬಾೞ) ೧ ಉಪಯೋಗ, ಪ್ರಯೋಜನ ೨ ತಕ್ಕದು, ಯೋಗ್ಯವಾದುದು ೩ ಯೋಗ್ಯನಾದವನು, ತಕ್ಕವನು ೪ ಕೆಲಸ, ಕಾರ್ಯ ೫ಅಗತ್ಯ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ೬ ಬದುಕು, ಜೀವನ ೭ ವಾರ್ತೆ, ಸುದ್ದಿ

 • ಮನುಕುಲದ ಅಳಿವಿಗೆ ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಶ ...
 • ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
 • ಕವಿತೆ: ಪ್ರಕ್ರುತಿ
 • ಕತೆ – ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ
 • ಇದು ಬರಿ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆ!
 • ಅಲ್ಲಮನ ವಚನಗಳ ಓದು – 10ನೆಯ ...
 • ಇಂದೇಕೋ ..
 • ‘ಬೂತಾನ್’ – ಕೆಲ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು
 • ಮಲೆನಾಡಿನ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಅಡುಗೆ ‘ಅಕ್ಕಿ ಕಡುಬು’
 • ಕನ್ನಡ ಪದಕಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರುಶ ಪೂರೈಸಿದ ...
 • ಕಡಲಾಳದಲ್ಲಿದೆ ಕಾಲುಗಳಿರುವ ಮೀನು!
 • ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಹಿನ್ನಡವಳಿ – ಡಾ. ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್: ಭೂತವೂ ಅಲ್ಲ ಭವಿಶ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ.. ...
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ವಚನಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಿರುವ ...
 • ಲಿಂಗಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದ ...
 • ಹಿಂದೀ ಸ್ವದೇಶಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರದೇಶಿ ಅನ್ನೋದೂ ...
 • ಕನ್ನಡದ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆ – ಡಾ. ಡಿ. ...
 • ನೋಟು ಬೆಲೆಯಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಹಣದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ!
 • ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯಬೇಕೆನ್ನುವ ವಾದದ ...
 • ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ...
 • ಹುಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ವಕ್ತಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ…
 • ಬೆಳ್ಳರ ಜಾಡನ್ನು ಅರಸುತ್ತ
 • ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಎರಡನೇ ಪದಕಟ್ಟಣೆ ಕಮ್ಮಟ
 • ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕುರಿತ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳ ಮಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕತೆ ವ್ಯಥೆ
 • ಮಹದಾಯಿ: ಕೇಳಿದ್ದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ...
 • ಪದಕಟ್ಟಣೆ ಕಮ್ಮಟ
 • ಮಹದಾಯಿ: ವರುಷದ ಕೂಗು!
 • ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಭಾರತದ ಏಳಿಗೆ – ...
 • “ಕಬಾಲಿ ಡಾ” ಅನ್ನೋದ್ನ ಕೇಳೋಕೆ ಸೂಪರ್!
 • ಕುತಂತ್ರ, ದುಷ್ಟತನಗಳ ಕಳ್ಳಬೆಕ್ಕು – ಭಾರತ ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಸಿಲಲ್ಲಿ…
 • NEET ಎಂಬ ಇಸ್ತ್ರೀಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೂ… ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಒಕ್ಕೂಟ ...
 • 'ನೀವೂ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಬೇಕೆ?' - ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ
 • ಆರ್‌ಜಿಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಂವೈಕೆ
 • ಮಗಳಿಗೆ
 • ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ನಡೆಸಿದ ಬಡವರು-ದಲಿತರ ರಕ್ತದೋಕುಳಿಗೆ ಈಗ ...
 • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲೂ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ...
 • ಎಚ್ಚರ, ಇದು ರಾನ್ಸಮ್‌ವೇರ್!
 • ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ- ನನ್ನ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ
 • ನೋವು ನುಂಗುವ ಶಿವ, ಪ್ರೇಮ ಪ್ರವಾಹದ ...
 • ಹದಿನಾರನೇ ಶಿಬಿರ ಮುಂದೂಡಿಕೆ
 • ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ....
 • ನಶೆ ಏರಲು
 • ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆ!
 • ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿಯೇ ನಿಜವಾದ ಆನಂದ!!
 • ಮುಖ ಎಂದರೆ..
 • ತೀರಿಹೋದ ಜೀವವೊಂದರ ದೇವಸೌಂದರ್ಯ
 • ಒಲುಮೆಗಿಂದು ದಿನ
 • ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಹುಟ್ಟುವ ಹೊತ್ತು?
 • ಉನ್ಮತ್ತೆ
 • ನನ್ನ ಕೆಲವು ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳು
 • ಫೆಬ್ರವರಿ 25-26 ರಂದು ಹದಿನಾರನೇ ಶಿಬಿರ
 • ೨೦೧೬ – ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಓದು!
 • ರೋಗಿಯ ಆತ್ಮಕತೆ
 • 'ಉತ್ತರಕಾಂಡ'ದ ಮೇಲೊಂದು ನೋಟ
 • ತೂಗುಮಂಚದಲ್ಲಿ ಕೂತು
 • ಗೋಲಕದಿಂದ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 2015 ರ ...
 • ಲಾಡ್ಜ್
 • ನೆನಪುಗಳ ಬೆನ್ನೇರಿ....
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ 2015ನೇ ವರ್ಷದ ...
 • ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಾ....
 • ಅತ್ತೆ !
 • ಪಂಡಿತಾ ವನಿತಾ ಲತಾಃ
 • ಉದ್ಯಮಃ ಸಾಹಸಂ ಧೈರ್ಯ
 • ಭ್ರಮಾಲೋಕ
 • ಶರೀರ ರಷ್ಯನ್ ಹೃದಯ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ
 • ಜುಹೂ ಬೀಚಿನ ಲಲನೆಯರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಆಟ!
 • ಗಾಂಧಿವಾದವೆಂದರೆ, ಗಂಟೆ-ಜಾಗಟೆ-ಶಂಖಗಳ ನೀನಾದವಲ್ಲ
 • ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ
 • ಸುಹಾನಿ ರಾತ್ ಢಲ್ ಚುಕೀ
 • ಜನವರಿ 27 ರಂದು ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ
 • ಈಗ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಸಮಯ ...
 • 'ಉತ್ತರಕಾಂಡ' - ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು
 • ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯ
 • ವಸುದೇಂದ್ರ
 • ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ (1904–1991)
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 64871