ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶ

  ಕರಾಮತ್ತು -

   ಕರಾಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಉಪಾಯ. ಬೇರಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಉಪಾಯದಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದು.
   ಉದಾ: ನನಗೇನೋ ಅನುಮಾನ, ಅವನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಏನೋ ಕರಾಮತ್ತು ಮಾಡವ್ನೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅವನ್‌ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿರು.

  ಕರಾರು -

   ಯಾವುದಾದರೂ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲೀ ಮಾರುವುದಾಗಲೀ ಆಗುವಾಗ ಮಾರುವವನಿಗೂ ಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೂ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಬರೆವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಕರಾರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
   ಉದಾ: ಶಿವಪ್ಪಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುಕಮ್ಮಿಯಾದರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕರಾರು ಬರೆವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ.

  ಕರಾರುಪತ್ರ -

   ನೋಡಿ: ಕ್ರಯಚೀಟಿ

  ಕರಿದಾರ -

   ನೋಡಿ: ಉಡುದಾರ

  ಕರಿಬಟ್ಟು -

   ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬೆರಣಿಯನ್ನು ಭತ್ತದಹೊಟ್ಟಿನೊಡನೆ ಬೂದಿಯಾಗದಂತೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಿಕುಮಾಡಿ ಹಲ್ಲನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕರಿಕನ್ನು ಕರಿಬಟ್ಟು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲನ್ನುಜ್ಜುವುದಕ್ಕೆ ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
   ಉದಾ: ಕರಿಬಟ್ಟು ಆಗಿಹೋಗಿದೆ. ಈವತ್ತು ಬೇವಿನಕಡ್ಡೀಲಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜು.
   ಉಚ್ಚಾರಭೇದ: ಬಟ್ಟು (ಬೊಟ್ಟು)

  ಕರ್ಚಿವೀಳ್ಳೇದೆಲೆ -

   ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒರಟಾದ ವೀಳೆಯದೆಲೆಗೆ ಕರ್ಚಿವೀಳ್ಳೇದೆಲೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ಚಿಎಲೆಯನ್ನು ಮದುವೆ, ಮುಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಸೆಯಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಶಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ಚಿವೀಳ್ಳೇದೆಲೆ ಒರಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜಗಿಯುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
   ಉದಾ: ಸರಸೂ ಮದುವೆಗೆ ೧೨ ಕಟ್ಟು ಕರ್ಚಿವೀಳ್ಳೇದೆಲೆ ಆದರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
   ನೋಡಿ: ಚಿಗುರು

  ಕಲಗಚ್ಚು -

   ಅನ್ನ ಮಾಡಲು ಮುಂಚೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಬಸಿದರೆ ಬರುವ ನೀರು ಕಲಗಚ್ಚು. ಕಲಗಚ್ಚನ್ನು ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆ, ಅಕ್ಕಿಯ ತೌಡು ಮುಂತಾದುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ದನಕರುಗಳ ಆಹಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಲಗಚ್ಚನ್ನು ಅಕ್ಕಚ್ಚು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
   ಉದಾ: ಕಮಲೀ, ಕೊಟ್ಟಿಗೇಲಿ ಕಲಗಚ್ಚನ್ನ ಹಸುಗೆ ಇಟ್ಟಿದೀಯಾ?

  ಕಲಬತ್ತು -

   ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಡಿತರು ತುಳಸಿ, ಬೇವಿನಎಲೆ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಔಷಧಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಒರಳಿಗೆ ಕಲಬತ್ತು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಕಲಬತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಅರೆಯುವ ಗುಂಡನ್ನು ಬಿಳಿಯ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅರೆಯುವಗಿಂಡಿ ಎಂಬುದು ಕಲಬತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು.
   ಉದಾ: ಆ ಕಲಬತ್ತನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಂದಿಡು.
   ನೋಡಿ: ಕುಟ್ಟಾಣಿ

  ಕಲಸೋರೆ -

   ಕಲಸೋರೆ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಬಿಳಿಯ ಬಳಪದಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರುವುದು. ಒಂದು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಚಚ್ಚಾಕವಾದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೊರೆದುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಲು ನಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹರಿತವಾದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕೊರೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರು, ಹುಳಿ ಮುಂತಾದ ಅಡುಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲಸೋರೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಡಬಹುದು. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಿ ಕಲಸೋರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆಯಾದರೂ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕಲ್ಲುಮರಿಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು.
   ಉದಾ: ಅಟ್ಟದಮೇಲಿರೋ ಕಲಸೋರೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸು.

  ಕಲ್ಲಿಚೀಲ -

   ದಾರದ ನೂಲಿನಿಂದ ಹೆಣೆದ ಸಣ್ಣ ಚೀಲ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವಾಗ ಕಲ್ಲಿಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದಾರದಿಂದ ಆ ಚೀಲವನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೇತುಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಕಾಗದದ ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವ ಚೀಲವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿಚೀಲವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇದನ್ನು ಬುತ್ತಿಚೀಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಎಲೆಅಡಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಚೀಲವನ್ನು ಸಂಚಿ ಎಂದೂ ಹೇಳುವರು.
   ಉದಾ: ನಾಳೆ ರೈಲುಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬುತ್ತಿಚೀಲದಲ್ಲಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಡು.
   ನೋಡಿ: ಸಂಚಿ

  ಕಲ್ಲುಮುಳ್ಳು -

   ಬೀಸುವಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೀಸಿ ಒಳಭಾಗ ಸವೆದುಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಮುಳ್ಳು ಹುಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅದು ತರಕಲುತರಕಲಾಗಿ ಪುನಃ ಬೀಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಚಾಣದಿಂದ ಕುಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ವೃತ್ತಿಯವರು ಕಲ್ಲುಮುಳ್ಳುಹುಯಿಸೋರೂ ಎಂದು ಬೀದಿಯಮೇಲೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.
   ಉದಾ: ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬೀಸುವಕಲ್ಲು ತುಂಬಾ ನಯವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಲ್ಲುಮುಳ್ಳುಹುಯಿಸೋರು ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ.

  ಕಳಲೆ -

   ಬಿದಿರಿನ ಮೊಳಕೆಗೆ ಕಳಲೆ ಎನ್ನುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಳಲೆ ಬಹಳ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇರಳೇಕಾಯಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೇಕಾಯಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕಳಲೆ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತರಹ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ ಊಟಮಾಡಲು ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಳಲೆಯನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಕಳಿಲೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
   ಉದಾ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಬೀಗರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸಿದ್ದ ಕಳಲೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು.
   ಸಮಾನಾರ್ಥಕ: ಕಳಿಲೆ

  ಕಳಶ -

   ಕಂಚಿನ ಗಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಎರಡು ವೀಳ್ಳೇದೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾವಿನಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೆಕ್ಕಿಸಿ, ಅದರಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕಳಶ. ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಕಂಚಿನ ಕಳಶಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪಂಚಕಳಶಗೋಪುರ, ಸಪ್ತಕಳಶಗೋಪುರ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
   ಉದಾ: ಕಲಶದಲ್ಲಿ ನೀರುತುಂಬಿ ತಂದಿಡು.
   ಉದಾ: ನಮ್ಮೂರಿನ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಂಚಕಳಶಗೋಪುರವಿದೆ.

  ಕಳಶಗಿತ್ತಿ -

   ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ, ವರನ ತಂಗಿಯದು ಬಹು ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರ. ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕಳಶ ಅವಳ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಳನ್ನು ಕಳಶಗಿತ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕಳಶಗಿತ್ತಿಗೂ ಮದುವೆಯ ಉಡುಗೊರೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ!ಉಚ್ಚಾರಭೇದಕಳಶಗಿತ್ತಿಯ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳಶ ಎರಡು ವೀಳ್ಳೇದೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ. ಕಳಶಗಿತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಹುಡುಗಿ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ವಧೂ-ವರರ ತಂಗಿಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಳಶಗಿತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಆಗದ ಕನ್ಯೆಯರೂ ಕಳಶಗಿತ್ತಿಯರು ಆಗುವುದುಂಟು. ಹಾಗೆ ಕಳಶಗಿತ್ತಿಯಾದರೆ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
   ಉದಾ: ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ರುಕ್ಕಿ ಕಳಶಗಿತ್ತಿ ಆಗ್ತಾಳೆ ರಾಮು ಮದುವೆಗೆ.

  ಕಳೆಕೀಳುವುದು -

   ಹೊಲ, ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪೈರಿನ ನಡುವೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಗಿಡಗಳು, ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಳೆಕೀಳುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆ ಕೀಳದಿದ್ದರೆ, ಗೊಬ್ಬರದ ಸಾರವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಪೈರಿನ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಯ್‌ನೆಲ್ಲು ಎಂದೂ ಕಳೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
   ಉದಾ: ಕಳೆಕೀಳಲು ಚೆನ್ನೇಗೌಡನಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ.
   ಸಮಾನಾರ್ಥಕ: ಅಯ್‌ನೆಲ್ಲು
   ನೋಡಿ: ಅಯ್‌ನೆಲ್ಲು, ಕೆಸರುಗದ್ದೆ

  ಕಳ್ಳಿರೆಂಬೆ -

   ಸೊಳ್ಳೆ, ಗುಂಗುರುಗಳ ಕಾಟವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ರೆಂಬೆಯನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೊಳ್ಳೆ, ಗುಂಗುರುಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ತೋಟದ ಸುತಲೂ ಬೇಲಿಗೆ ಕಳ್ಳಿಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ
   ಉದಾ: ಸೊಳ್ಳೆಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಳ್ಳಿರೆಂಬೆ ತಂದುಕಟ್ಟು.
   ನೋಡಿ: ಕೋಲ್ಕಳ್ಳಿ

  ಕಳ್ಳಿಹಾಲು -

   ಕಳ್ಳಿ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಗಿಡ. ಇದರ ಹಾಲು ಬೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಹೊಕ್ಕಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳಿಯಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಭಾಗ ಮೃದುವಾಗಿ ಮುಳ್ಳಿನಚೂರು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ.
   ಉದಾ: ಕಳ್ಳಿಹಾಲು ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ ಹುಷಾರು. ಕಣ್ಣು ಹೋಗುತ್ತೆ.

  ಕವಣೆಕಲ್ಲು -

   ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಬಿದಿರುಕೋಲಿನ ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಸಣ್ಣಕಲ್ಲನ್ನಿಟ್ಟು ಬೀಸಿದಾಗ ಕವಣೆಕಲ್ಲುತುಂಬಾ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೊಲ, ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ, ಹಕ್ಕಿಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಈ ತರಹ ಕವಣೆಕಲ್ಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
   ಉದಾ: ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕವಣೆಕಲ್ಲು ತಗಂಡ್‌ಹೋಗು.

  ಕವಳಿಗೆ -

   ವೀಳ್ಳೇದೆಲೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಲೆಗಳಂತೆ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕವಳಿಗೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. ೧೦೦ ಎಲೆಗೆ ಕಟ್ಟು, ೧೦೦೦ ಎಲೆಗೆ ಪಿಂಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಕವಳಿಗೆ, ಎಂಟು ಕವಳಿಗೆ ಎಲೆ ಕೊಂಡಾಗ ಅವನ್ನು ಬಾಳೆಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಳೆಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೇಗ ಬಾಡಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
   ಉದಾ: ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾಲ್ಕು ಕವಳಿಗೆ ವೀಳೆದೆಲೆ ಬಾಳೆಪಟ್ಟೇಲಿ ಕಟ್ಕೊಡಿ.
   ನೋಡಿ: ಕಟ್ಟು, ಪಿಂಡಿ

  ಕಷಾಯ -

   ತುಳಸಿ, ಬೇವು, ನುಗ್ಗೆ ಮುಂತಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಮಾಡುವ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕಷಾಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಎಲೆಗಳ ಸಾರವೆಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಒಗರಾದ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಫ಼ಿ ಮತ್ತು ಚಹಾ ಕಷಾಯವೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಷಾಯದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚು.
   ಉದಾ: ಈ ಕಷಾಯ ಕುಡಿ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಹೋಗುತ್ತೆ.

 • ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಬಹುದಂತೆ!
 • ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕತೆ: “ನಿನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ”(ಕೊನೆ ...
 • ಗೂಗಲ್‍ನವರ ಹೊಸ ಪೋನ್ – ಪಿಕ್ಸೆಲ್
 • ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕತೆ: “ನಿನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ”(ಕಂತು-3)
 • ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕತೆ: “ನಿನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ”(ಕಂತು-2)
 • ಇಲ್ಲಿವೆ 10 ‘ಚುಟುಕು ಓಲೆಗಳು’
 • ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕತೆ: “ನಿನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ”
 • ಮಾಡಿ ಸವಿಯಿರಿ ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ ಬೋಂಡಾ
 • ಮೇಕೆದಾಟು – ಇಂದಿಗೂ ನಾಳೆಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
 • ಅದುವೇ ಆತ್ಮ ಬಂದನ
 • ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ...
 • ಹುಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ವಕ್ತಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ…
 • ಬೆಳ್ಳರ ಜಾಡನ್ನು ಅರಸುತ್ತ
 • ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಎರಡನೇ ಪದಕಟ್ಟಣೆ ಕಮ್ಮಟ
 • ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕುರಿತ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳ ಮಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕತೆ ವ್ಯಥೆ
 • ಮಹದಾಯಿ: ಕೇಳಿದ್ದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ...
 • ಪದಕಟ್ಟಣೆ ಕಮ್ಮಟ
 • ನುಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ನಂಟನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೇ ...
 • ಮಹದಾಯಿ: ವರುಷದ ಕೂಗು!
 • ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಭಾರತದ ಏಳಿಗೆ – ...
 • “ಕಬಾಲಿ ಡಾ” ಅನ್ನೋದ್ನ ಕೇಳೋಕೆ ಸೂಪರ್!
 • ಪದಕಟ್ಟಣೆಯ ಚಳಕಗಾರ : ಮುದ್ದಣ
 • ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮೂಲ
 • ನುಡಿಗಳ ನಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ...
 • ಕುತಂತ್ರ, ದುಷ್ಟತನಗಳ ಕಳ್ಳಬೆಕ್ಕು – ಭಾರತ ...
 • ಉಲಿದಂತೆ ಬರೆಯಬೇಕೋ, ಬರೆದಂತೆ ಉಲಿಯಬೇಕೋ?
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಸಿಲಲ್ಲಿ…
 • NEET ಎಂಬ ಇಸ್ತ್ರೀಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೂ… ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಒಕ್ಕೂಟ ...
 • ‘ಮಾತು ಮತ್ತು ಬರಹದ ನಡುವಿನ ಗೊಂದಲ’ ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಲಾಪ: ಈ ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್: ಪೊಳ್ಳುತನದ ವಿಚಾರವಾದ!
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರಹ: ಹಳಿತಪ್ಪಿದ ರೈಲು!
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರಹ: ಹಳಿತಪ್ಪಿದ ರೈಲು!
 • ದೆಹಲಿ ತಲುಪಿದ ಭಾಷಾ ಸಮಾನತೆಯ ಕೂಗು ...
 • ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಿತ
 • “ಕನ್ನಡ ಜಗತ್ತು” ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ವೈ.ಎಸ್.ವಿ ...
 • ಚೆನ್ನೈ ನೆರೆ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ...
 • ಈಗಿರುವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ...
 • ಕನ್ನಡದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ – ಹತಾಶೆಯ ನಡುವೆಯೂ ...
 • ಕಟು ಸತ್ಯ
 • ಹೊಸದೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಭಾರತ. . ...
 • ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ನಡುವಣ ಸ್ನೇಹ ’ಸಿಂಧು’
 • ಬಿಕ್ಕಿದ ಸಾಲುಗಳು-ಹೊಸತು
 • ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲು, ನಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆ!
 • ಅಡಿಕೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರದ್ದು ...
 • ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ಸಮವಸ್ತ್ರ ...
 • ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತಾತ್ವಿತ ನೆಲೆಗಳು
 • ಸರಸತಿಯ ಹೂದೋಟದಲ್ಲೊಂದು ಸುತ್ತು
 • ಮೋಟರೋಲಾದಿಂದ ಹೊಸ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಫೋನು!
 • ಯಾದವೀ ಕಲಹದ ತಲ್ಲಣ
 • 'ಅಕ್ಷಯಾಂಬರ' ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನಿಕೆಗಳು
 • ಅಶೋಕನ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿತೇ ಮನುವಿನ ಮೀನು?
 • ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದಕಿ
 • ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿಯ ಏಕರೂಪಿ ಆಚರಣೆಯ ಮೀರಬೇಕಿದೆ
 • ಹರಿಗೋಲು
 • ಎಣಿಕೆಗೆ ಮೀರಿದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ( ಜಾನಪದ ...
 • ಜೀವ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಗಳ ಕೈವಾಡ ...
 • ಚಾರ್ಮಾಡಿ, ಕಳಸ, ಕುದುರೆಮುಖ ಸೈಕಲ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೊಂದು ...
 • ಸಂನ್ಯಾಸ ಸೂಕ್ತ
 • ಸಂನ್ಯಾಸ ಸೂಕ್ತ
 • ಕೊಡಗಿನ 'ಚಾಯ್' ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ 'ಗಾಡಿ'
 • ಅರಿಮೆ-ಅರಿವು, ಜಾಣ್ಮೆ-ಬದುಕು
 • ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನ............................ಬೇಂದ್ರೆ
 • ಗಮನ
 • ಕಾಣದ ದಾರಿಯಲಿ..
 • ಮರಳಿ ಹಳಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟ!
 • ಕವಿ, ಕವಿತೆ ಮತ್ತು ಕವಿಮನದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ..
 • ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ದೂರ ಮಾಡುವ ಹೆಂಡತಿಗೆ ...
 • ನಗರೀಕರಣವೆಂಬ ಡೆಡ್ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ರಸ್ತೆ
 • ರಸ್ತೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳತ್ತ ನೆಗೆಯುವ ರೆಕ್ಕೆಹಾವು
 • ಪುಟಿನ್: ಎದೆಗಾರಿಕೆಯ ನಾಯಕ
 • ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ
 • ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದು
 • ಅಸ್ತಂಗತ
 • ಒಂಟಿತನ
 • ವಿಚಿತ್ರ ಜೀವಿಗಳು ೨ - ಸ್ಲಾತ್
 • ಶಬ್ದಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಸ್ತಬ್ದಚಿತ್ರ
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ 2015ರ ‍ಗೌರವ ...
 • ಪ್ರೊ. ಆರ್.ಕೆ.ಹುಡಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು! ನಮ್ಮ ...
 • ಆ ಸಾರ್ಥಕ ದಿನವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೆ ...
 • ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ತು ಕವಿತೆ
 • Cauvery - ಕಾವೇರಿ: ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ
 • ಸಿರಿವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದು! - ...
 • ನನ್ನದೇ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ .... ಹನಿಗಳು
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 50175