ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು

ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ

ಒಂದಿಷ್ಟು ಪದಗಳು

ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಭಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  cough ಎಸಕಪದ(ಕ್ರಿಯಾಪದ)

   ಕೆಮ್ಮು (ಕೆಮ್ಮಿ ಗಂಟಲು ಸರಿಮಾಡಿಕೊಂಡ; ಕೆಮ್ಮಲು)

  counsel ಎಸಕಪದ(ಕ್ರಿಯಾಪದ)

   ಅರಿವು ಕೊಡು, ತಿಳಿಹೇಳು (ಕೆಲಸದ ಕುರಿತು ಆತ ತಿಳಿಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ)

  count ಎಸಕಪದ(ಕ್ರಿಯಾಪದ)

   ಕಣಕಿಸು, ಎಣಿಸು (ಆಕಳು ಕಾಯುವ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅವನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ), ಎಣ್ಣು

  countdown ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಇಳಿಯೆಣಿಕೆ

  countenance ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ೧ ಮೋರೆ, ಮೋರೆಯ ನುಡಿತ ೨ ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಬೆಂಬಲ

  counter ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಮುಂಗಟ್ಟೆ (ಮುಂಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹಣ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ)

  counter ಎಸಕಪದ(ಕ್ರಿಯಾಪದ)

   ಎದುರಿಸು, ಅಡ್ಡಿನುಡಿ, ಅಲ್ಲಗಳೆ, ಎಣೆಯೊಡ್ಡು

  counteract ಎಸಕಪದ(ಕ್ರಿಯಾಪದ)

   ಮಲೆ, ಮಾರು

  counterfeit money ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಕಳ್ಳಹಣ (ಕಳ್ಳಹಣ ಕೊಡಲು ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ), ಸುಳ್ಳು ಹಣ, ಪುಸಿವಣ

  countermand ಎಸಕಪದ(ಕ್ರಿಯಾಪದ)

   ಮಾರ‍್ಬೆಸ (ಹಿಂದಿನವರ ಸೆಲವನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಮಾರ‍್ಬೆಸವನ್ನು ಹೊರಡಿ ಸಿದ್ದಾರೆ)

  countersign ಎಸಕಪದ(ಕ್ರಿಯಾಪದ)

   ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಒಪ್ಪಹಾಕು

  counting ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಎಣಿಕೆ (ಎಣಿಕೆಗೆಡು; ಎಣಿಕೆ ತಪ್ಪು; ಎಣಿಕೆ ಹಾಕು - ಕುರಿಗಳ ಎಣಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ)

  country ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ನಾಡು (ಕನ್ನಡ ನಾಡು; ನಾಡ ಗುಡಿ; ನಾಡತಕ್ಕ; ನಾಡನುಡಿ; ನಾಡಹಬ್ಬ; ನಾಡಹಾಡು), ಪಾಳೆಯ (ಪಾಳೆಯಗಾರ)

  county ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಕಂಪಣ

  coup ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಹೊಡೆತ, ತಾಗಿಕೆ

  couple ಪರಿಚೆಪದ(ಗುಣವಾಚಕ)

   ಎಡ (ಎಡವಕ್ಕಿ), ಎಣೆ (ಎಣೆ ಕಟ್ಟು; ಎಣೆಗುಬ್ಬಿ), ಗೆಡೆ (ಗೆಡೆವಕ್ಕಿ)

  coupling ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಜೋಡಿಕೆ

  courage ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಹುರಿ (ಹುರಿದುಂಬು; ಹುರಿಮಾಡು; ಹುರಿಯೇರು), ಪನ್ನತಿಕೆ, ಮೊನೆ (ಮೊನೆಗಾರ), ಎದೆಗಾರಿಕೆ (ಅವನೆದುರು ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುವ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಇವನಿ ಗಿಲ್ಲ), ಹೊರೆ (ಹೊರೆಕುಂದು, ಹೊರೆಯೇರು), ಕಡ್ಡ, ಕೆಚ್ಚು (ಕೆಚ್ಚೆದೆ; ಕೆಚ್ಚುಗಟ್ಟು), ಗುಂಡಿಗೆ (ಗಟ್ಟಿ ಗುಂಡಿಗೆಯವನು), ಗುಂಡೆ, ಒಟ್ಟಜೆ

  courageous ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಎದೆಗಾರ (ಎದೆಗಾರನಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಡೆ), ಮೊನೆಗಾರ

  courier ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಒಯ್ಯುಗ

 • ಆದುನಿಕತೆ
 • ಬರೀ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಹಾರಲಿರುವ ಬಾನೋಡ
 • ಅವಳು …
 • ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಚಳುವಳಿಗೆ ಐವತ್ತು ...
 • ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ವಿರೋದಿ ಹೋರಾಟ – ...
 • ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ವಿರೋದಿ ಹೋರಾಟ – ...
 • ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಕುಸಿತ – ಒಂದು ...
 • ಬೇಲದ ಹಣ್ಣು
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಂಜರಿಮೆ – ಒಂದು ಇಣುಕು ...
 • ಬೀಳುವಿಕೆಯ ಬೆರಗು
 • ಹೇರಿಕೆಯನ್ನೂ ಪ್ರಸಾದದಂತೆ ನೋಡುವ ಕೆಲಮಂದಿ…
 • ಕನ್ನಡ ನಾಳೆಯ ನುಡಿಯಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ...
 • ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟ – ಒಂದು ನೋಟ
 • ಕನ್ನಡಗರೇಕೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ?
 • ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ವಲಸೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ತರಲಿದೆ ...
 • ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ನುಡಿ ...
 • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾಟಕವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಾಷಾನೀತಿ ...
 • ಗಂಗ್ನಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನುವ ಕೊರಿಯನ್ ಹಾಡಿನ ...
 • ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ರದ್ದಾಗಲಿ, ಅದರ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ...
 • “ಥಟ್ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ…
 • ಮೊಬೈಲ್ ಆಡಳಿತ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲು ಕನ್ನಡ ಬೇಕು!
 • ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಕಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಐಟಿ ಘಟಕದ ...
 • ಮರಾಠಿ ಮಹಾಮೇಳಾವಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ಒತ್ತಾಯ
 • ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ...
 • ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೂಜಿನೂರ ...
 • ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ...
 • ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಫ್.ಎಮ್ ಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ...
 • ಹಿಂದಿ ಕಲಿತು ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾಗಿ : ಇದೆಂತಹ ...
 • ಹಿಂದೀ ಒಪ್ಪಿ ಅನ್ನೋ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ...
 • ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗೀಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ...
 • ಬೆಳಗಾವಿ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ...
 • ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ
 • ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಮೀನಗಡದಲ್ಲಿನ ಹಿರೇಮಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ...
 • ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಡ್ಡಿ-ರಾಮೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ...
 • ಕನ್ನಡದ ಕೂಸಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಸಿಗಬೇಕು
 • ಈಗ ಒಡಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಮಯ!
 • ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ರಾಜ್ಯ ...
 • ನಮ್ಮೂರ ಹೆಸರುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಹತ್ವ…
 • ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮೀನಗಡ ...
 • ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟದ ಸoಗಾತಿ ಹಲಗೆ,ಡೊಳ್ಳು
 • ಪಿ.ಯು ಕಲಿಕೆಗೆ ಜಾನಪದ ಪಠ್ಯ ಅಳವಡಿಕೆ.
 • 'ಖ್ಯಾತ ವ್ಯಂಗ ಚಿತ್ರಕಾರ ಆರ್.ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್'
 • ಮುಂದಿನ ಶಿಬಿರ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ಮತ್ತು ...
 • ಅನ್ವೇಷಣೆ ಭಾಗ ೧೮
 • DLI ಪುಸ್ತಕ‌ನಿಧಿ ‍‍.... ಬಾಳಿನ‌ ಗುಟ್ಟು
 • ಜೀವನ ಚಕ್ರ...
 • ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ರಾಜ್ ಘಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ...
 • ಗಣರಾಜ್ಯದ ಈ ದಿನ..
 • ದಂಡಿಮ್ಯಾಲ ನಿಂತು..
 • ಇರುವೆ
 • ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ...
 • ಹನಿಗಳು
 • ‘ಆಮ್‌ ಆದ್ಮಿ’ ವಿರುದ್ಧ `ಕಡಕ್‌ ಔರತ್‌’ ...
 • ಹಡಗು ಮತ್ತು ಇತರ ಕತೆಗಳು
 • ನೀಲ ಹರಳಿನುಂಗುರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಕ್ಕಂಟಿದ ಕೂಸು
 • ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರ ಅನಂತರಾಮು...
 • ಕೆ.ಎಸ್.ನ ನುಡಿ ನಮನ
 • ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಹೂ
 • ಪಾತಾಳದೆಡೆಗೆ
 • ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್
 • ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸಾವನ್ನು 
 • ಅನ್ವೇಷಣೆ ಭಾಗ ೧೭
 • ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ.........ತನ್ಮಯಿಯ ಕವನ
 • ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್.
 • ಕಥೆ : ನೀನೆ ಸಾಕಿದ ಗಿಣಿ
 • ಭಗವಂತನ ನಿರಂಕುಶೇಚ್ಛೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆಯೆದ್ದ ಬಾಲಕ!
 • ಉದಯ ಕಾಲ..
 • ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ರಕ್ಷಕ ಚಿತ್ತ
 • ಮುಲ್ಲಾ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಕತೆಗಳ 34ನೇ ಕಂತು
 • ಅಂಕಣ: ನವನೀತ
 • ' ನಾದ ಗಾರುಡಿಗ '
 • ‘ರನ್ ಕೇರಳ ರನ್’
 • ಮೋಸಸ್ ಮೇಷ್ಟರು ಬಿತ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕಿಡಿ
 • ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಬವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ...
 • ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ
 • ನಿಲುವು
 • ವ್ಯಾಲೆಟ್ ವ್ಯವಹಾರ
 • ವ್ಯಾಲೆಟ್ ವ್ಯವಹಾರ
 • ಯಳವತ್ತಿ ಕುಡಿಗಥೆ:-
 • ದೆಹಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣ
 • ಸಾಹಿತ್ಯಸುಖ-೨
 • ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಎಂಬ ಜನಾರಣ್ಯ
 • ಲೆಕ್ಕವಿಡುವ೦ಥದ್ದು ಕೇವಲ ಸೋಲುಗಳನ್ನಷ್ಟೇ...!
 • ಸಂಚಾರಿ ಭಾವಗಳು....
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 70132