ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ


ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿಹಾಳೆ (ವೈಟ್ ಪೇಪರ್)‏

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ಕೊಂಡಾಟ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಹೊಗಳಿಕೆ, ಸ್ತುತಿ ೨ ಮುದ್ದಾಟ, ಪ್ರೀತಿ

  ಕೊಂಡಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಕೊಕ್ಕೆ ೨ ಕುಟುಕುವ-ಮೊನೆಯಾದ ಮುಳ್ಳು, ತುದಿ ೩ ತಿರುವು, ಬಾಗು ೪ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳ ಕೊನೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ೫ ಚಾಡಿ ೬ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಔಷಧೀ ಸಸ್ಯ

  ಕೊಂಡಿಸು ಹೆಸರುಪದ

   (<ದೇ. ಕೊಂಡೆಯ + ಇಸು) ಚಾಡಿ ಹೇಳು, ಪಿಸುಣಿಸು

  ಕೊಂಡೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ದೇ. ಕೊಂಡೆಯ) ೧ ಚಾಡಿಯ ಮಾತು ೨ ಕೊಕ್ಕೆ, ಬಾಗುಳ್ಳ ಮೊಳೆ ೩ ತುರುಬು ಕಟ್ಟಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಿಂಬೆಯಂಥ ಸಾಧನ ೪ ಗುನಿ ತೆಗೆಯದ ಕಾಳು

  ಕೊಂಡೆಯ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಚಾಡಿ, ಪಿಸುಣ

  ಕೊಂತ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಪಂಪು ಮೊ.ವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬೆಣೆ ೨ ಒತ್ತೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಒತ್ತುವಷ್ಟು - ಭಾಗ, ದಿಂಡು ೩ ತೂಬಿನ ಕಂಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಸಾಧನ

  ಕೊಂತಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮೀನು ೨ ಸಣ್ಣ ಬೆಲ್ಲದ ಅಚ್ಚು

  ಕೊಂಪೆ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳ ರಾಶಿ, ಕುಪ್ಪೆ ೨ ಕುಗ್ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ೩ ಜೋಪಡಿ, ಗುಡಿಸಲು

  ಕೊಂಬು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಪ್ರಾಣಿಗಳ - ಕೋಡು, ಶೃಂಗ ೨ ದ್ರವಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಡಲು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೋಡಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೊಳವೆ ೩ ಕೊಂಬಿನಾ ಕಾರದ ಊದುವ ವಾದ್ಯ ೪ ಟೊಂಗೆ, ಕೊಂಬೆ ೫ ನೆತ್ತಿ, ಶಿಖರ ೬ ಸಂಕೇತ ಸ್ಥಳ ೭ ಹೆಮ್ಮೆ, ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ೮ ಗರ್ವ, ಅಹಂಕಾರ ೯ ಆಶ್ರಯ ೧೦ ಉಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕಾಗುಣಿತ ಚಿಹ್ನೆ ೧೧ ಆನೆಯ - ಕೋರೆ, ದಂತ

  ಕೊಂಬುಗೊಳ್ ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆ, ಆಸರೆಯನ್ನು ಹೊಂದು

  ಕೊಕ್ಕ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ಕುಕ್ಕುಟ) ಕೋಳಿ

  ಕೊಕ್ಕರ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಅಸಹ್ಯ, ಜುಗುಪ್ಸೆ

  ಕೊಕ್ಕರಿಸು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ೧ ಅಸಹ್ಯಪಡು, ಹೇಸು ೨ ಬೆದರು, ಅಂಜು ೩ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳು, ಕುಗ್ಗು ೪ ಕೋಪಗೊಳ್ಳು ೫ ಬೆದರಿಸು ೬ ಕುಕ್ಕು, ಚುಚ್ಚು ೭ ಕೂಗು, ಅರಚು

  ಕೊಕ್ಕರೆ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ನೀರು ಹಕ್ಕಿ ೨ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮೀನು ೩ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯರೋಗ

  ಕೊಕ್ಕು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಪಕ್ಷಿಯ - ಚಂಚು, ಮೂತಿ ೨ ಕೊಕ್ಕರೆ

  ಕೊಕ್ಕು ಪರಿಚೆಪದ

   (ದೇ) ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ

  ಕೊಕ್ಕೆ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಕೊಂಡಿ ೨ ದೋಟಿ, ಕೊಕ್ಕೆಕೋಲು ೩ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ, ಅಡ್ಡಿ ೪ ವಕ್ರತೆ, ಅಂಕು ಡೊಂಕಾಗಿರುವಿಕೆ ೫ ಕುಣಿಕೆ, ತಳಕು ೬ ಪಕ್ಷಿಯ ಚಂಚು ೭ ಸುವಾಸನೆಯ ಬಿಳಿ ಹೂ ಬಿಡುವ ಒಂದು ಸಸ್ಯ

  ಕೊಕ್ಕೆಮಾತು ಪರಿಚೆಪದ

   ೧ ವಕ್ರಮಾತು, ವ್ಯಂಗ್ಯೋಕ್ತಿ ೨ ಅಡ್ಡಿಯ ಮಾತು, ಆಕ್ಷೇಪಣೆ

  ಕೊಗ್ಗ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ವಕ್ರತೆ, ಡೊಂಕುತನ ೨ ಕೆಟ್ಟ ಧ್ವನಿಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯ

  ಕೊಚ್ಚಕ್ಕಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಮೊರದಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ತೆಗೆದ ಅಕ್ಕಿ, ಹಸನಾದ ಅಕ್ಕಿ

 • ಬಂಗಡೆ ಮೀನಿನ ಗಸಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
 • ಹೀಗೊಂದು ವೀಕೆಂಡ್!
 • ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ...
 • ವಿಂಬಲ್ಡನ್ – ಇದನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದೇ ಒಂದು ...
 • ಇಲ್ಲಿವೆ 8 ಹೊಸ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಗಳು
 • ಕಲ್ತಪ್ಪ – ಕರಾವಳಿ ಹಾಗು ಮಲೆನಾಡಿನ ...
 • ಪುಟಾಣಿಗಳ ಚಳುವಳಿ
 • ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸಾಸಿವೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
 • ಮತ್ತೆ ಆಸೆಯೊಂದು ಚಿಗುರಿದೆ
 • ಕೊರ‍್ಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ತಾಲಿಪೆಟ್ಟು
 • ಕುತಂತ್ರ, ದುಷ್ಟತನಗಳ ಕಳ್ಳಬೆಕ್ಕು – ಭಾರತ ...
 • ಉಲಿದಂತೆ ಬರೆಯಬೇಕೋ, ಬರೆದಂತೆ ಉಲಿಯಬೇಕೋ?
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಸಿಲಲ್ಲಿ…
 • NEET ಎಂಬ ಇಸ್ತ್ರೀಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೂ… ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಒಕ್ಕೂಟ ...
 • ‘ಮಾತು ಮತ್ತು ಬರಹದ ನಡುವಿನ ಗೊಂದಲ’ ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಲಾಪ: ಈ ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್: ಪೊಳ್ಳುತನದ ವಿಚಾರವಾದ!
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರಹ: ಹಳಿತಪ್ಪಿದ ರೈಲು!
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರಹ: ಹಳಿತಪ್ಪಿದ ರೈಲು!
 • ನುಡಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿ-ತಪ್ಪುಗಳ ಚರ್ಚೆ
 • ‘ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ’ ಕುರಿತು ಇರುವ ...
 • ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಭಿಮಾನದ ಹುಂಬತನ!
 • ದೆಹಲಿ ತಲುಪಿದ ಭಾಷಾ ಸಮಾನತೆಯ ಕೂಗು ...
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಕಟ್ಟಣೆ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ?
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಕಟ್ಟಣೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂದು ನಾಲ್ಕು ವರುಷ!
 • ವಿಶ್ವ ತಾಯ್ನುಡಿ ದಿನ – ೨೦೧೬: ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ತಡೆಯುವ ಮಾತಾಡುವ ಮುನ್ನ…
 • ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಿತ
 • ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೆರಕೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ದರ್ಜೆ ...
 • ಕನ್ನಡವು ತನ್ನ ಬೇರಿನಿಂದಲೇ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿ
 • ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೇ?
 • ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನುಡಿಯನ್ನು ಕಲಿತರೆ ...
 • “ಕನ್ನಡ ಜಗತ್ತು” ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ವೈ.ಎಸ್.ವಿ ...
 • ಚೆನ್ನೈ ನೆರೆ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ...
 • ಈಗಿರುವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ...
 • ಕನ್ನಡದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ – ಹತಾಶೆಯ ನಡುವೆಯೂ ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಯ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ...
 • ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಮಗ್ರ ಇತಿಹಾಸ
 • ಭಾರತವೆಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತ್ರವೇ?
 • ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ...
 • ಮನುಷ್ಯನೇಕೆ ಇಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಾಣಿ?
 • ಸೋತಂತೆ ಕಂಡರೂ ಗೆದ್ದದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ!!
 • ಶತ್ರು ಹೆದರಿದರೆ ಯುದ್ಧ ಅರ್ಧ ಗೆದ್ದಂತೆ!
 • ಸಂಸಾರವೆಂಬಂಥ ಭಾಗ್ಯವಿರಲಿ - Samsaravembantha bhagyavirali
 • ಲೈಟ್ಸ್! ಆಕ್ಷನ್!! ಕ್ಯಾಮೆರಾ!!!
 • ಓಡಿ ಹೋಗುವ ಹಂಬಲ.
 • ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ‘ಮರುಹುಟ್ಟು’ಪಡೆಯಲಿ-ದೇವನೂರು
 • ಸಂದಿತಯ್ಯ ಪ್ರಾಯವು - Sanditayya prayavu
 • ನಿಲ್ ದಾಣ - ನಲ್ ದಾಣ
 • ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಜನನುಡಿಗಳ ಸೆಣಸಾಟದ ಕಥನಗಳು
 • ಮಾಂಡೋವಿ
 • ಸಿಂಧು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅನುರಣಿಸಿತು- ನಾವೆಲ್ಲಾ ಭಾರತಿಯರು!
 • ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕಮ್, ಶಾಕುಂತಲಮ್ ಹಾಗು ಸ್ವಪ್ನವಾಸವದತ್ತಾ
 • ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿಯಾದ ಪಿಎಂಒ
 • ತಿಲ್ಲಾರಿ...!
 • ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದು ಬೇಡ.
 • ಅಪ್ಪನೆಂದರೆ
 • ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ
 • ದಾನವೆಂಬ ಧರ್ಮದೊಳಗೆ, ಕರ್ಮವೆಂಬ ಮರ್ಮದೊಳಗೆ..
 • ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ಆದಾಯ!?
 • ಮರುಭೂಮಿಯ ಬಂಗಾರ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್
 • ಇದು ಕನ್ನಡದ ಅವಸ್ಥೆ
 • ಮಣ್ಣಿನ ಹಾದಿ - 01
 • ರಾಗ ರತ್ನ, ತ್ಯಾಗ ರತ್ನ: ಬೆಂಗಳೂರು ...
 • ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲೂ ಜಾತಿ ನಿ೦ದನೆಯೇ?
 • ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕಮ್-೧೧
 • ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸರಿಯಲ್ಲ. . ಟೀಕೆ ...
 • ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇವತೆಗಳು
 • 'ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ'
 • ಅನೈತಿಕತೆ vs ಭ್ರಷ್ಟತೆ?
 • ಸೀನಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
 • ಔಚಿತ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ
 • ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ಮಗಳು
 • ಮಣಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ - ಲಕ್ಕುಂಡಿ
 • ಕತೆಯೊಳಗಿನ ಆತ್ಮವೂ, ಮತ್ತದರ ಮೋಹವೂ!
 • ಹಾಸ್ಯವೇನೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ಮಯತೆ ಇರಲಿ.
 • ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಜನರೇಶನ್ ನಮ್ಮದು!
 • ಸಾಸ್ವೆ ಮಾವು
 • ಆಹಾ! ಕಾಂತಾ!
 • ಚೆನ್ನಾಗಿದೀನಿ...
 • ವಿನಾಯಕ ದಾಮೋದರ ಸಾವರ್ಕರ್
 • ಮಳೆ ಹನಿ
 • ಯು ಟರ್ನ್: ತಿರುಗಿ ಹೊಡೆವ ಕರ್ಮ ...
 • ಆ ಪುಟ್ಟ ಗೆಳತಿಯ ಕರೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ...
 • ಆಡಿಯೋ ಅನಿಸಿಕೆ - ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ...
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 1003