ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಭಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  prosperity ಹೆಸರುಪದ

   ಪದುಳ, ಏಳಿಗೆ (ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದು)

  prostitute ಹೆಸರುಪದ

   ಬೆಲೆವೆಣ್ಣು, ಸೂಳೆ, ಪೊಡ್ಡಿ, ಬೊಡ್ಡಿ

  prostitution ಹೆಸರುಪದ

   ಸೂಳೆಗಾರಿಕೆ, ಪಾರು (ಮುದಿಪಾರು; ಪಾರುಗೆಯ್ತ)

  prostrate ಎಸಕಪದ

   ಸಯ್ಗೆಡೆ (ಅವನಡಿಗೆ ಸಯ್ಗೆಡೆದನು), ಅಡ್ಡಬೀಳು (ಕಯ್ಗಾಣಿಕೆಯಿತ್ತು ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು), ಸಾಗರಬೀಳು, ಮಯ್ಯಿಕ್ಕು

  protect ಎಸಕಪದ

   ಸಲಹು (ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲಹಿದ ಬೆಕ್ಕು), ಓವು, ಕಾಪಾಡು, ಕಾಯು (ಬಾಗಿಲು ಕಾಯು; ಕಾವಲು), ಹೊರೆ (ಒಡಲ ಹೊರೆವಾತ; ಹೊಟ್ಟೆಹೊರೆ)

  protected forest ಹೆಸರುಪದ

   ಕಾಪುಕಾಡು

  protection ಹೆಸರುಪದ

   ಕಾಹು (ಮಯ್ಗಾಹು), ಕಾವಣ, ಕಾವಲು, ಆರೆ (ಆರೆಕಾರ)

  protege ಹೆಸರುಪದ

   ಸಲಹು, ಸಲಹಿದಾತ

  protest ಎಸಕಪದ

   ಎದುರಿಸು, ಮಾರ‍್ನುಡಿ, ಒಪ್ಪದಿರು

  prototype ಹೆಸರುಪದ

   ಮೊದಲ ಮಾರ‍್ಪರಿಜು, ಎತ್ತುಗೆ, ಪರಿಜು

  protract ಎಸಕಪದ

   ಎಳೆ, ಹೆಚ್ಚಿಸು, ಉದ್ದಮಾಡು, ತಡಮಾಡು

  protrude ಎಸಕಪದ

   ಮುಂಚಾಚು

  protuberance ಹೆಸರುಪದ

   ಬುಗುಡು (ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬುಗುಡು ಎದ್ದಿದೆ; ಹೊಕ್ಕುಳದ ಬುಗುಡು)

  proud ಹೆಸರುಪದ

   ಕೊಬ್ಬಿಗ

  proud (be) ಎಸಕಪದ

   ಬೀಗು (ತಲೆಬಾಗಿದರೂ ಬೀಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ), ಕೊಬ್ಬು, ಸೆಡೆ (ಸೆಡೆದು ನಿಲ್ಲು)

  prove ಎಸಕಪದ

   ನನ್ನಿಗೆಯ್ಯು; ನನ್ನಿಮಾಡು

  provender ಹೆಸರುಪದ

   ಮೇವು, ಕರಡ

  proverb ಹೆಸರುಪದ

   ನಾಣ್ಣುಡಿ, ನಾಣ್ಮಾತು

  proverbial ಪರಿಚೆಪದ

   ೧ ಹೆಸರಾಂತ ೨ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರಿನ, ದೋವಿಲಿನ

  provide ಎಸಕಪದ

   ೧ ಒದಗಿಸು ೨ ಬೇಡಿಕೆಯಿಡು

 • ಇಗೊ ಬಂದಿದೆ ಹೊಸ ಪಿಗೊ
 • ಕೆಡುಕಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು!
 • ದಿ ತಾವೋ ಆಪ್ ಪಿಸಿಕ್ಸ್ – ...
 • ದಿ ತಾವೋ ಆಪ್ ಪಿಸಿಕ್ಸ್ – ...
 • ದಿ ತಾವೋ ಆಪ್ ಪಿಸಿಕ್ಸ್ – ...
 • ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಗರಿ ಗರಿ ಚಕ್ಕುಲಿ
 • ಸರ‍್ವಜ್ನನ ವಚನಗಳ ಹುರುಳು – 5ನೆಯ ...
 • ಅಗ್ಗದ ಕಾರುಗಳ ಕಾವೇರಿಸಿದ ಕ್ವಿಡ್
 • ಪ್ರಾಂಕ್ ಪರ‍್ಟ್ – ಹೊಸ ಬಂಡಿಗಳ ...
 • ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಪೋಕ್ಸ್-ವಾಗನ್ ಸುದ್ದಿ
 • ಚೆನ್ನೈ ಭಾಷಾ ಘೋಷಣೆಯ ಮಹತ್ವ..
 • “ಹಿಂದೀ ಹರಡಬೇಕು” ಎನ್ನುವುದು ಮಾನಗೆಟ್ಟವರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ...
 • ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಮಗ್ರ ಇತಿಹಾಸ
 • ಭಾರತವೆಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತ್ರವೇ?
 • ಕಳಸಾ-ಭಂಡೂರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಉದ್ದೇಶ!
 • ಸಮಾನತೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಜ ...
 • ಹೊರಬಂದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ತೀರ್ಪು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೊಂದು ಮನವಿ
 • ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ...
 • ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮುಳುಗಿಸೋಕೆ ಇವರು ಸಾಕು…
 • ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇದು ...
 • ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಸಿನೆಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರು?
 • ನಡಹಳ್ಳಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ – ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ...
 • ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ರಂಗೀತರಂಗ ಬಲಿ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ...
 • ಮೆಟ್ರೋದ ಹಿಂದೀ ಹೇರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ...
 • ಕನ್ನಡದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಪದಬಳಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ...
 • ನಮಗೇನು ಬೇಕು? Self rule or ...
 • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳೇಕಿರಬೇಕು ?
 • ಕಿಸಾನ್ ಟಿವಿ ಸಾರುತಿದೆ… ನಾವು ಎರಡನೇ ...
 • ನಾಡೊಡೆಯುವವರ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ!
 • ಬೀದಿ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸುವ ಹುಚ್ಚುತನ ಸಲ್ಲದು…
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಐಟಿ ಘಟಕದ ...
 • ಮರಾಠಿ ಮಹಾಮೇಳಾವಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ಒತ್ತಾಯ
 • ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ...
 • ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೂಜಿನೂರ ...
 • ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ...
 • ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗೀಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ...
 • ಬೆಳಗಾವಿ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ...
 • ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ
 • ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಮೀನಗಡದಲ್ಲಿನ ಹಿರೇಮಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ...
 • ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಡ್ಡಿ-ರಾಮೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ...
 • ರುಕ್ಮಿಣಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳಾ ರೈಟರ್
 • ಟ್ಯುರೀನ್‍ ಮುಸುಕಿನ ಬಟ್ಟೆ ಭಾರತದ್ದು!
 • ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮಾನಸ ಪುತ್ರಿ ಮೀರಾ ಬೆಹನ್ ...
 • 'ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಇಂಡಿಯಾ' - ಮೋದಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ...
 • ಇಲ್ಲಮೆ
 • ಮಿಥ್ಯ
 • ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಗೀಚುವುದು ಕೀಳು ...
 • ನೀರಿಗಾಗಿ “ಆಹಾ’ ಕಾರ!
 • ಗಣೇಶ ಹೋದಮೇಲೆ
 • ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ
 • ಬಾಪು ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ
 • ಹಳೆಯ ದಿನಗಳ ಕೆಲವು ಪುಟಗಳು
 • ತಲೆಪೂರ್ತಿ ಹಲಗೆ, ಮೊಲಪೂರ್ತಿ ನಿಸ್ತೇಜ
 • ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಲೂಯಿಸ್ ಫಿಶರ್
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಕ ೧೯೩೭ರ ಉತ್ತರಾರ್ಧ
 • ಕೂರ್ ಬಲ್ಲಾತನ್
 • ಫೋಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ
 • ಕನ್ನಡದ ಕೇಳುಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಫ಼ೇಸ್‍ಬುಕ್: ತಮಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಉಳಿದವರಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ ...
 • ಕುಂಬಳೆ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಲಾಂಛನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ
 • ಭಗತ್! ಭರತಖಂಡದ ಇತಿಹಾಸದ ಆರದ ಜ್ಯೋತಿ!!
 • ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು
 • ಬೀಸಿತು ಸುಖಸ್ಪರುಶವಾತಂ - ಭಾಗ ೩
 • ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧಿಸಿತೇ ರಾಜ್ಯ ತಂಡ...?
 • ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟಿಆರ್‌ಪಿ ಬರುತ್ತಾ?
 • ಅನುವಾದ
 • ಅಂಕಣ: ನವನೀತ
 • ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
 • ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಉಸಿರಾಡುವ ಮಹಾಭಾರತ
 • ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಬಿಹಾರದತ್ತ.....!!!
 • ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ ಬಂಕಿಮರ ಮಹಾಮಂತ್ರ!!
 • ಬದುಕಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಚಿತ್ರಗಳು
 • ಹುಸಿಯ ಕಾಣಿರೋ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಹುಸಿಯ..
 • ನದಿ ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಸೋಣ. . ನದಿ ...
 • ಗಣೇಶ ೨೦೧೫...
 • ಗಣೇಶ ಬರುತ್ತಾನೆ. . . ಸಿದ್ದವಾಗು ...
 • ಅಂಕಣ: ನವನೀತ
 • ರಾಕೇಶ್ ಮಾರಿಯಾ: ಜನರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್
 • ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ಕನ್ನಡ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಹುಡುಕಾಟ ...
 • ಬಾಹುಬಲಿಯ ನೆನಪು...
 • ಜೊನಾಥನ್‌ಗೆ
 • ರೈತಕಾರಣ
 • ಎಂ.ಎಂ.ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ...
 • ನಾವೇಕೆ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ
 • ಸಂಸ್ಕೃತ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 16458