ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಭಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  swipe ಎಸಕಪದ

   ಬೀಸಿ ಹೊಡೆ

  swirl ಎಸಕಪದ

   ಸುತ್ತುಹಾಕು, ಸುತ್ತುಸುತ್ತು, ತಿರುಗು

  swish ಎಸಕಪದ

   ೧ ಬೀಸು, ಬೀಸಿಹೊಡೆ ೨ ಮರ‍್ಮರಗುಟ್ಟು (ಆಕೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಸೀರೆ ಮರ‍್ಮರ ಗುಟ್ಟುತ್ತದೆ)

  switch ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ಸೆಳೆಗೋಲು (ಹೊಡೆಯಲು ಸೆಳೆಗೋಲು ತಂದಿದ್ದಾರೆ), ಚಾಟಿ ೨ ಬಾಲದ ತುದಿ ೩ ಒತ್ತುಗುಂಡಿ, ಕೀಲುಗುಂಡಿ ೪ ಮಾರ‍್ಪಾಟು

  swivel ಹೆಸರುಪದ

   ತಿರುಪುಕೊಂಡಿ (ತಿರುಪು ಕೊಂಡಿಯ ನಾಲ್ಕಾಲಿ)

  swollen ಪರಿಚೆಪದ

   ಬೋದ (ಬೋದ ಬೋಟೆಯಾಗು), ಊದಲು (ಊದಲು ಮೋರೆ), ಗೇಬೆ (ಗೇಬೆಮೋರೆ; ಗೇಬೆಹೊಟ್ಟೆ)

  swoon ಹೆಸರುಪದ

   ಕವಳಿ (ಕವಳಿಹತ್ತು), ನೀಡರು (ನೀಡರಿಂದ ಎಚ್ಚತ್ತ), ಎಳತಟ, ಬವಳಿ

  swoon ಎಸಕಪದ

   ಮಯ್ಮರೆ (ಅವನಿನ್ನೂ ಮಯ್ಮರೆದಿದ್ದಾನೆ), ಅರಿವುದಪ್ಪು, ಎಚ್ಚರತಪ್ಪು (ದೊಪ್ಪನೆ ಎಚ್ಚರತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದ), ಹಮ್ಮಯಿಸು (ಗಂಡ ಸತ್ತುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಮ್ಮಯಿಸಿದಳು), ಎಳತಟಕ್ಕೆ ಬೀಳು, ಮೊಬ್ಬಿರಿ, ಜೊಂಪಿಸು, ಜೋಗರಿಸು, ತೆಕ್ಕು

  swoop ಎಸಕಪದ

   ಹಾರಿಬರು, ಮೇಲೆರಗು, ತಟ್ಟನೆ ದೋಚು, ದಾಳಿಯಿಡು

  sword ಹೆಸರುಪದ

   ಬಾಳು, ಕೂರಹು

  syllable ಹೆಸರುಪದ

   ಉಲಿಕಂತೆ

  syllabus ಹೆಸರುಪದ

   ಓದಿಕೆ ತಿರುಳು, ಓದುಗಳ ಹಮ್ಮುಗೆ

  sylvan ಪರಿಚೆಪದ

   ಮರದ

  symbol ಹೆಸರುಪದ

   ಗುರುತು

  symmetry ಹೆಸರುಪದ

   ಸರಿಬದಿ, ಹೊಂದಿಕೆ (ಬದಿಹೊಂದಿಕೆ)

  sympathy ಹೆಸರುಪದ

   ಮರುಕ (ನಿಮ್ಮ ಮರುಕ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ), ಕನಿಕರ

  symposium ಹೆಸರುಪದ

   ಮಾತುಕತೆ, ಆರಯ್ವ ಕೂಟ

  symptom ಹೆಸರುಪದ

   ಕುರುಹು (ಈ ಬೀಗು ಯಾವ ಬೇನೆಯ ಕುರುಹು?)

  synchronise ಎಸಕಪದ

   ಮೇಳಯ್ಸು

  syncope ಹೆಸರುಪದ

   ಉಲಿಕಳೆತ

 • ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಎರಡನೇ ಪದಕಟ್ಟಣೆ ಕಮ್ಮಟ
 • ಸಣ್ಣಕತೆ: ತಾನೊಂದು ಬಗೆದರೆ…
 • ದರಣಿನೇಸರರ ಅಮರ ಪ್ರೇಮ…
 • ‘ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ, ಏನು ಹಾಗೆಂದರೆ?’ – ...
 • ಕಲಾಂ ಮೇಶ್ಟ್ರು
 • ಗುಂಡಣ್ಣನ ಬೆಕ್ಕು
 • ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳಿತಿದೆಯೇ?
 • ಹಸಿರು ಮನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳು
 • ಬರುತಿದೆ ಬಂಡಿಗಳ ಮೇಲೊಂದು ಬಸ್ಸು!
 • ದಿಡೀರ್ ಕೋಳಿ ಹುರುಕಲು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
 • ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕುರಿತ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳ ಮಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ...
 • ಬಾರತಕ್ಕೆ ಅಡಿಯಿಟ್ಟ ಮುಸ್ಟ್ಯಾಂಗ್ ಜಿಟಿ
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕತೆ ವ್ಯಥೆ
 • ಮಹದಾಯಿ: ಕೇಳಿದ್ದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ...
 • ಪದಕಟ್ಟಣೆ ಕಮ್ಮಟ
 • ನುಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ನಂಟನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೇ ...
 • ಮಹದಾಯಿ: ವರುಷದ ಕೂಗು!
 • ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಭಾರತದ ಏಳಿಗೆ – ...
 • “ಕಬಾಲಿ ಡಾ” ಅನ್ನೋದ್ನ ಕೇಳೋಕೆ ಸೂಪರ್!
 • ಪದಕಟ್ಟಣೆಯ ಚಳಕಗಾರ : ಮುದ್ದಣ
 • ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮೂಲ
 • ನುಡಿಗಳ ನಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ...
 • ಕುತಂತ್ರ, ದುಷ್ಟತನಗಳ ಕಳ್ಳಬೆಕ್ಕು – ಭಾರತ ...
 • ಉಲಿದಂತೆ ಬರೆಯಬೇಕೋ, ಬರೆದಂತೆ ಉಲಿಯಬೇಕೋ?
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಸಿಲಲ್ಲಿ…
 • NEET ಎಂಬ ಇಸ್ತ್ರೀಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೂ… ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಒಕ್ಕೂಟ ...
 • ‘ಮಾತು ಮತ್ತು ಬರಹದ ನಡುವಿನ ಗೊಂದಲ’ ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಲಾಪ: ಈ ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್: ಪೊಳ್ಳುತನದ ವಿಚಾರವಾದ!
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರಹ: ಹಳಿತಪ್ಪಿದ ರೈಲು!
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರಹ: ಹಳಿತಪ್ಪಿದ ರೈಲು!
 • ನುಡಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿ-ತಪ್ಪುಗಳ ಚರ್ಚೆ
 • ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಭಿಮಾನದ ಹುಂಬತನ!
 • ದೆಹಲಿ ತಲುಪಿದ ಭಾಷಾ ಸಮಾನತೆಯ ಕೂಗು ...
 • ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಿತ
 • “ಕನ್ನಡ ಜಗತ್ತು” ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ವೈ.ಎಸ್.ವಿ ...
 • ಚೆನ್ನೈ ನೆರೆ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ...
 • ಈಗಿರುವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ...
 • ಕನ್ನಡದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ – ಹತಾಶೆಯ ನಡುವೆಯೂ ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಯ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ...
 • ವರ್ಲ್ಡ್‌ವೈಡ್ ವೆಬ್: 25
 • ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುವವರಾರು?
 • 15 ನೇ ಶಿಬಿರದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ
 • ಜಗದ ಕಣ್ ಕುಕ್ಕಿದ ನಲಂದಾ..
 • ಲಾಠೀಚಾರ್ಜಿನ ನಡುವೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ಶಶಿಧರ್!!
 • ರೈತ ಚಳವಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ಬರಲಿದೆಯೆ?
 • ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಿಶ್ವಜಾನಪದ ದಿನಾಚರಣೆ
 • 15 ನೇ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್
 • ವಿಶ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನ ವಿಶೇಷ: ಕ್ಲಿಕ್ ...
 • ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ
 • ರೆಕ್ಕೆಯಿಲ್ಲದ ಗರುಡ
 • ನಿರಂತರ
 • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ
 • ಜಿ. ಎಲ್. ಎನ್ ಅಯ್ಯನವರ ಹೂಬಿಟ್ಟ ...
 • ಭಾರತದ ವರ್ತಮಾನದ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ; ‘ಮೊಹೆಂಜೋದಾರೋ’
 • ಮಾನವ-ಮೀನು!
 • ಪರೇಶಾನ್ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕಿದೆ!
 • ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯ
 • ಮಣ್ಣಿನ ಹಾದಿ - 04
 • ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಂಘಟಿತ ...
 • ಎಮ್ಮಮನೆಯಂಗಳದಿ
 • ಆಗುಂಬೆಗೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ
 • ದೊಂಗಲುನ್ನಾರೂsರೇ-ಜಾಗ್ರತs.....ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
 • ದೆವ್ವದ ಕಾರು !! -೨
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗೆ ಭೇಟಿ
 • ದೆವ್ವದ ಕಾರು !!
 • 'ಜಾನಿಸ್'
 • ಹದಿಹರೆಯದವರು
 • ಸವಿಯಬಾರದ ಹಣ್ಣು...
 • ಸಾವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲ
 • ತಂಪಗೆಂಪಗುಟ್ಟ
 • ಮಣ್ಣಿನ ಹಾದಿ -೩
 • ದಸ್ತಕ್ - The knock
 • `ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸಿರಿ’ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ...
 • ಸುಭಾಷಿತ ಸಂಗ್ರಹ
 • ಜೀವಪರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರೇಕಾಳಿನ ಸಾರು!
 • ಕಾದಿರುವೆ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ
 • ಸೋತವನ ರಾತ್ರಿ ಪದ್ಯಗಳು-1
 • ಮುಲ್ಲಾ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಕತೆಗಳ 49ನೇ ಕಂತು
 • ಪ್ರಭುತ್ವದಡಿ ನಲುಗುತ್ತಿರುವ ಮಣಿಪುರದರಸಿಯರು!
 • ಸತ್ಯ ಜಗತಿದು - Satya jagattidu
 • ಮಾಯಾಚೌಕದ ಒಂದು ಮಾಯಲೋಕ
 • ಮಕ್ಕಳೇಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ
 • ಚಾರಣ ಚಿತ್ರ - ೩೭
 • ಏನು ಆಗಬಾರದಿತ್ತೋ ಅದೇ ಆಯಿತು...
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 56789