ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು

ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ

ಒಂದಿಷ್ಟು ಪದಗಳು

ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು

  misleading -

   ತಪ್ಪುದಾರಿ ತೋರುವ; ಅಪಮಾರ್ಗಿ; ತಪ್ಪುದಾರಿ ತೋರುವ, ಅಪಮಾರ್ಗಿ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  mismanage -

   ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನಡೆಸು/ನಿರ್ವಹಿಸು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  misnomer -

   ಅಪಾರ್ಥ; ತಪ್ಪುಪದ; ಅಪಾರ್ಥ, ತಪ್ಪುಪದ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  misplace -

   ತಪ್ಪು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಡು; ಅಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡು; ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸು; ತಪ್ಪು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಡು, ಅಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡು, ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  misprint -

   ಅಚ್ಚಿನ ತಪ್ಪು; ತಪ್ಪಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸು; ಅಚ್ಚಿನ ತಪ್ಪು, ತಪ್ಪಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  misquote -

   ತಪ್ಪಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸು/ಉಲ್ಲೇಖಿಸು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  misread -

   ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಕೊಡು/ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸು; ತಪ್ಪಾಗಿ ಓದು; ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಕೊಡು/ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸು, ತಪ್ಪಾಗಿ ಓದು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  misrepressent -

   ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸು/ತಿಳಿಸು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  misrule -

   ಕೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಭಾರ; ದುರಾಡಳಿತ; ಕೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಭಾರ, ದುರಾಡಳಿತ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  miss -

   ಕುಮಾರಿ; ಅವಿವಾಹಿತೆ; ತಪ್ಪು; ತಪ್ಪಿಹೋಗು; ಸಂಧಿಸದೆ ಹೋಗು; ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು; ಕುಮಾರಿ, ಅವಿವಾಹಿತೆ, ತಪ್ಪು, ತಪ್ಪಿಹೋಗು, ಸಂಧಿಸದೆ ಹೋಗು, ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  missed call ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ತಪ್ಪುಗರೆ; ತಪ್ಪಿದ ಕರೆ;

  ಇಂದ: ಮಹೇಶ ಬೋಗಾದಿ

  missile -

   ಕ್ಷಿಪಣಿ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  mission -

   ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ; ಪ್ರಚಾರಕ ವರ್ಗ; ದೂತವರ್ಗ; ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ ವರ್ಗ; ನಿಯೋಗಿ ವರ್ಗ/ಮಂಡಳಿ; ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ, ಪ್ರಚಾರಕ ವರ್ಗ, ದೂತವರ್ಗ, ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ ವರ್ಗ, ನಿಯೋಗಿ ವರ್ಗ/ಮಂಡಳಿ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  mistress -

   ಗೃಹಿಣಿ; ಯಜಮಾನಿ; ಉಪಪತ್ನಿ; ಅಧ್ಯಾಪಿಕೆ; ಉಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ; ಗೃಹಿಣಿ, ಯಜಮಾನಿ, ಉಪಪತ್ನಿ, ಅಧ್ಯಾಪಿಕೆ, ಉಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  mistrust -

   ಅಪನಂಬಿಕೆ; ಅವಿಶ್ವಾಸ; ಅಪನಂಬಿಕೆ, ಅವಿಶ್ವಾಸ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  misunderstanding -

   ಮನಸ್ತಾಪ; ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆ; ಅಪಗ್ರಹಿಕೆ; ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ; ಮನಸ್ತಾಪ, ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಅಪಗ್ರಹಿಕೆ, ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  misuse -

   ದುರುಪಯೋಗ; ತಪ್ಪು ಬಳಕೆ; ದುರುಪಯೋಗಿಸು; ದುರುಪಯೋಗ, ತಪ್ಪು ಬಳಕೆ, ದುರುಪಯೋಗಿಸು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  mitigate -

   ತಗ್ಗಿಸು; ಉಪಶಮನ ಮಾಡು; ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು; ತಗ್ಗಿಸು, ಉಪಶಮನ ಮಾಡು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  mitigation ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ತಣಿಸುವಿಕೆ, ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ, ಇಳಿಸುವಿಕೆ

  ಇಂದ: pushpa

  mixed action -

   ಮಿಶ್ರದಾವೆ/ಮೊಕದ್ದಮೆ/ವ್ಯಾಜ್ಯ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

 • ನಾಳೆಯತ್ತ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೇಕು ...
 • ಪೆರಾರಿಯ ಸೂಪರ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಾರು
 • ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
 • ಸಾವು…ಸಂಕಟ…ಸಂತಸ
 • ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಶ ತಿಂಡಿ – ಶಂಕರಪಾಳಿ
 • ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಪೊರೆತಗಳಾವವು?
 • ಕಲಿಸುವ ಪರಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಗರಿ
 • ನೀನು ಇರದ ಬದುಕಲಿ ಇನ್ನೇನಿದೆ
 • ತಾಳಿಸಿದ ಕೋಳಿ ಮಸಾಲೆ
 • ಸೂರ‍್ಯನೆಡೆಗೆ ಅಣಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಇಸ್ರೋದ ಹೊಸ ಬಾನಬಂಡಿ!
 • ಹಿತಾರು – ಬುಡಕಟ್ಟು ನಡೆನುಡಿಯ ಕುರುಹು
 • ಈಗ ಒಡಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಮಯ!
 • ಮಕ್ಕಳು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ...
 • ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ರಾಜ್ಯ ...
 • ನಮ್ಮೂರ ಹೆಸರುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಹತ್ವ…
 • ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಲು-ಬೆಳೆಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ...
 • ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮೀನಗಡ ...
 • ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತ!
 • ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋರೆಬಾಳ ...
 • ಆಡು ನುಡಿ – ಬರಹದ ನುಡಿಯ ...
 • ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಂಧಿನಗರ ...
 • ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳೇಸುಗೂರ ...
 • ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ...
 • ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ...
 • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ...
 • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಒಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹತ್ತು ...
 • ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ...
 • ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಯ ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನು ಒಡೆಯುವ ...
 • ಬಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ...
 • ಬಿಜಾಪುರ ಹಾಗು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ...
 • ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯವಾದರೆ ಏಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಪೊಳ್ಳು..
 • ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನದ ...
 • ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಕೂಗಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೊಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ...
 • ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಕರವೇ ಸದಸ್ಯತ್ವ ...
 • ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ...
 • ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ - ...
 • ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ...
 • ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡುವ ...
 • ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ಮೂರು ಮಂತ್ರ ನೂರು ...
 • ಸಾವಿರದೊಂದು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ :143:ತುಳುನಾಡ ದೈವಗಳು -ಜೋಗಿ ...
 • ಕೆಂಪು
 • ಬಿಕರಿ
 • ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ - ಅಬಲೂರು
 • ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸಾಲುಗಳು-3
 • ಬಿಳಿ ಸಾಹೇಬನ ಭಾರತ- ಒಂದು ನೋಟ
 • ಅಪ್ಪನಾಗುವ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸುಖ
 • ಗೂಗಲ್​ ಹಾಡು..!
 • ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ!
 • ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ -೧
 • ಮನಸ್ಥಿತಿ!
 • ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ಮನಸು..
 • ' ಹಾಯಿ ಡೋಣಿ '
 • ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ
 • ' ಕನ್ನಡ ನಾಡು'
 • ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣಮುಕ್ತ -ಹಗಲುದರೋಡೆಗೆ ಅನುಕೂಲ
 • ಬಸ್ ಪಯಣದ ಸುಖ
 • ಸೈಬರ್ ಯುದ್ಧ
 • ಅನಾಥೆ
 • ಕಪ್ಪುಹಣದ ಚೆಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ
 • ಕಪ್ಪು ಹಣ !!!
 • ಹದಗೆಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಾಳು ...
 • ನಾಡದೇವಿಗೊಂದು ನಮನ
 • ಕಿರು ಲೇಖನ : ನಿದ್ದೆ ಗೋಪಾಲ ...
 • ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸಾಲುಗಳು-2
 • ಗಾವೋ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಮಾತರಃ
 • ಕನ್ನಡ ಅ ಆ ಇ ಈ....
 • ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ...
 • ಹೊಳೆದದ್ದು ಹೊಳೆದಂತೆ-5
 • ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು !!!
 • ಮುರುಗದಾಸ್ ಬೀಸಿದ ಕತ್ತಿ
 • ಚೌಕಟ್ಟಿನಾಚೆ
 • ಆ ಚರ ...
 • ಎರಡಲುಗಿನ ಕತ್ತಿ!
 • ಅಸಹಾಯಕತೆ
 • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವೇ ಜೀವನವೇ...??
 • ವಂದೇ ಭಾರತಮ್-೩
 • ಮಡಿವಾಳ ಹಕ್ಕಿ (ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ)
 • 45 ನೇ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ...
 • ನೀనిಲ್ಲದ ದಿನಗಳಲಿ
 • ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು!
 • ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಓರಾಡು ಕಂದ
 • ಸಿಡಿಲ ಮರಿ
 • ನೀನಿಲ್ಲದ-ನಾನು
 • 2012-13 ರ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 69981