ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು

ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ

ಒಂದಿಷ್ಟು ಪದಗಳು

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ಮಂಗ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ದೇ) ೧ ಕೋತಿ, ಕಪಿ ೨ ಕುರೂಪಿ, ಅಂದಗೇಡಿ

  ಮಂಗಮಾಯ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಹೋಗುವುದು, ಅದೃಶ್ಯವಾಗುವುದು (ಮಾನವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ಹಣ್ಣುಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಮರೆಯಾಗು ವುದರಲ್ಲಿ ಕಪಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸರ್ವವಿದಿತ)

  ಮಂಗರವಳ್ಳಿ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ದೇ) (ಅಡಿಗೆಗೂ, ಔಷಧಗಳಿಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವ) ಒಂದು ಬಗೆಯ ಬಳ್ಳಿ, ನಾಲ್ಕು ಏಣುಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹಸುರು ಬಳ್ಳಿ, ನರಳೆ

  ಮಂಗಲ(ಳ) ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ಸಂ) ೧ ಶುಭ, ಕಲ್ಯಾಣ, ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ೨ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ದೇವತಾಸ್ತುತಿ, ಶುಭದ ಹಾರೈಕೆ ೩ ಶುಭಕಾರ್ಯ, ಮದುವೆ ಮುಂ. ಸಮಾರಂಭ ೪ ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಅಂಗಾರಕ ೫ ಅದೃಷ್ಟ, ಭಾಗ್ಯ ೬ ಕೆಲವು ಊರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಪದ ೭ ಕ್ಷೌರಿಕ, ನಾವಿದ, ನಾಪಿತ, ಹಜಾಮ

  ಮಂಗಲ(ಳ) ಪರಿಚೆಪದ(ಗುಣವಾಚಕ)

   (ಸಂ) ಶುಭಕರವಾದ, ಕಲ್ಯಾಣಕರವಾದ

  ಮಂಗಲಸೂತ್ರ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   = ವಿವಾಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಧುವಿನ ಕೊರಳಿಗೆ ವರನು ಕಟ್ಟುವ ತಾಳಿಯನ್ನು ಪೋಣಿಸಿರುವ ದಾರ

  ಮಂಗಳದ್ರವ್ಯ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   = ೧ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅರಿಸಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಗಂಧ ಮೊ. ಪದಾರ್ಥಗಳು ೨ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೌರಿಹಬ್ಬ ಮೊ. ಶುಭಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂಜಾದ್ರವ್ಯ ತರಲು ತೌರುಮನೆಯ ವರು ಕೊಡುವ ಹಣ

  ಮಂಗಳಾರತಿ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   = ೧ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ, ಕರ್ಪೂರಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಆರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುವುದು ೨ ಶುಭೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ದೀಪಾರತಿ

  ಮಂಚ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ಸಂ) ೧ ಮಲಗಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳುಳ್ಳ ಮರ ಯಾ ಲೋಹದ ಸಾಧನ; ಪರ್ಯಂಕ ೨ ವೇದಿಕೆ, ರಂಗಸ್ಥಳ ೩ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಾಯಲು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಅಟ್ಟಣೆ, ಮಂಚಿಕೆ

  ಮಂಚಲು ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ದೇ) ೧ ಮೋಸ, ಕಪಟ, ವಂಚನೆ ೨ ಬಂಧನ, ಸೆರೆ

  ಮಂಚಿಗೆ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (<ಸಂ. ಮಂಚಿಕಾ) ಹೊಲ ಕಾಯಲು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಬಿದಿರು ಮೊ.ವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಅಟ್ಟಣೆ

  ಮಂಜನ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (<ಸಂ. ಮಜ್ಜನ) ೧ ಪವಿತ್ರವಾದ ನೀರು, ಹಾಲು ಮುಂ. ದ್ರವವನ್ನು ಎರೆಯುವುದು; ಅಭಿಷೇಕ; (<ಸಂ. ಮಾರ್ಜನ) ಹಲ್ಲು, ಮುಖ ಮುಂ.ವನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಸ್ತು

  ಮಂಜರ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (<ಸಂ. ಮಾರ್ಜಾಲ) ಬೆಕ್ಕು

  ಮಂಜರಿ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (<ಸಂ. ಮಂಜರೀ) ೧ ಗೊಂಚಲು, ಗುಚ್ಛ ೨ ಕಾವು, ತೊಟ್ಟು, ಚಿಗುರು ೩ ಕುದುರೆಯ ಮೊಳಕಾಲು, ಜಾನು

  ಮಂಜಳ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ದೇ) ೧ ಅರಿಸಿನ ಮತ್ತು ಅದರ ಗಿಡ

  ಮಂಜಾಡಿ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ದೇ) ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮರ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೂವು ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬೀಜವುಳ್ಳ ಅದರ ಕಾಯಿ

  ಮಂಜಿ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ದೇ) ೧ ಉದ್ದವಾದ ನಾಡುದೋಣಿ, ಹಾಯಿ ಹಡಗು ೨ (ಕತ್ತಾಳೆ, ಬಾಳೆ ಮೊ.ವುಗಳ) ನಾರು, ನೂಲು ೩ ನಾರಿನ ಗಿಡ, ಸೆಣಬು

  ಮಂಜಿಷ್ಠ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ಸಂ) ಗಾಢವಾದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ

  ಮಂಜೀರ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ಸಂ) ೧ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಭರಣ, ಗೆಜ್ಜೆ ೨ ಕಡೆಗೋಲಿನ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕಂಬ

  ಮಂಜು ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ದೇ) ೧ ಇಬ್ಬನಿ, ಹಿಮ ೨ ಆಚ್ಛಾದನೆ, ತೆರೆ ೩ ದೃಷ್ಟಿ ಮಬ್ಬು, ಮಸುಕು ೪ ಅಜ್ಞಾನ, ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ೫ ತಂಪು, ಶೈತ್ಯ; (ಸಂ) ೧ ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದು, ಸೊಗಸಾಗಿರುವುದು ೨ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯ

 • ಬದುಕಿನ ಪಯಣ ಮುಗಿಸಿದ ಅನಂತಮೂರ‍್ತಿಯವರು
 • ಅರಾಬಿಕಾ ಮತ್ತು ರೊಬಸ್ಟಾ ಕಾಪಿಗಳ ಬೇರ‍್ಮೆ
 • ನುಡಿ ಹಲತನವನ್ನು ಶಾಪವೆಂದು ನೋಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಚೀನಾ?
 • ನಂಗೆ ಬಾಶೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ?
 • ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡದ ಸಚಿನ್
 • ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ನುಡಿಯ ಪರಿಚೆಪದಗಳು
 • ಬೆಳಗಾವಿ
 • ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದೆ
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೊಸಪದಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಬಗೆ
 • ಹರಳರಿಮೆಗೆ ನೂರರ ಹಬ್ಬ – ಬಾಗ ...
 • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಸಿಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ..
 • ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿನ ಎಂ.ಈ.ಎಸ್ ಪುಂಡಾಟಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ...
 • ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿನ ಎಂ.ಈ.ಎಸ್ ಪುಂಡಾಟಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ...
 • ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಈ.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆಯು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ...
 • ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ...
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ...
 • ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ನಾಮಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿವಿಧ ...
 • ಗೋವಾದ ಬೈನಾ ಕಡಲತೀರದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆ ...
 • ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ...
 • ಕೇಂದ್ರದ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ...
 • ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ...
 • ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ...
 • ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ...
 • ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ...
 • ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿನ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ...
 • ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿಭಜನೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಹಾಪೌರರ ...
 • ಟಿ.ಎ. ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ೪೮ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸದರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ತುರ್ತಾಗಿ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊಸ ಸಂಸದರಿಗೆ 6 ಅತಿ ...
 • ನನ್ನ ಬರಹಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಹೊಸತಾಣದಲ್ಲಿ...
 • ಕಲಿಕೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ತೀರ್ಪು: ಒಂದು ಸೀಳುನೋಟ
 • ಯಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲೇನಿದೆ? – ಸಿ.ಪಿ.ಐ(ಎಂ)
 • ಯಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? – ಜೆಡಿ(ಯು)
 • ಯಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲೇನಿದೆ? – ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
 • ಯಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲೇನಿದೆ? – ಬಿಜೆಪಿ
 • ಯಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲೇನಿದೆ? – ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ
 • ಯಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲೇನಿದೆ? – ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ...
 • ಯಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? – ಡಿ.ಎಮ್.ಕೆ
 • ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ನಾಮಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ...
 • ಜೊಳ್ಳು ತುಸುವೇ ಇರಲಿ!
 • ಇದಪ್ಪಾ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂದರೆ!!
 • ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
 • ಯು ಆರ್ ಅಮೂ....ನಿಮಗೆ ಸಲಾಮು - ...
 • ಕಥೆ: ಪರಿಭ್ರಮಣ..(47)
 • ಜೀವನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ
 • ಬೇಡ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಡ ಕೃಷ್ಣ....ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ...
 • 'ರಾಜ 'ಕಾರಣ.....!?
 • ‘ಬ್ಲೆಂಡ್ - ಬ್ಲಾಗ್ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ...
 • ಹಾಗೆ ಮೂಡಿದ ಸಾಲುಗಳು
 • ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ - ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ
 • ಅಂಕಣ: ವಸಾಹತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವಿಶ್ವರೂಪ
 • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಲಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಹಬ್ಬ
 • ಡಾ. ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ... 'ವಿಜ್ಞಾನ ...
 • ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯೊಳಗೂ ಬಂದ
 • ಧೈರ್ಯ.. ಇದೆಯಾ???
 • ಕಾಫ್ಕಾನ ’ಮೆಟಮಾರ್ಫಸಿಸ್’ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಕಟುವಾಸ್ತವಗಳು
 • ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲು
 • ನಿನ್ನದೇ ನೆನಪಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದೆ !
 • ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲು (ಹವ್ಯಕ ಬ್ಲಾಗ್ )ಆನೆ ...
 • ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬದುಕು ಮರಳುವುದಿಲ್ಲ... (ಗುಲ್ಜಾರ್)
 • see and say ಸರಣಿ -13 ...
 • ಭ್ರಮೆ? (ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅನುಭವದ ಕಥೆಗಳು - ...
 • ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ : ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಧಿಂಗ್ರಾ
 • ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು 258
 • ಯಾಚನೆ
 • ಚಾರಣ ಚಿತ್ರ - ೩೩
 • ಹಲವು ಹೊಸತನಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಪ್ರಯತ್ನ
 • ಪ್ರೇಯಸಿ ಎಂಬ ಗೆಳತಿಗೆ.. ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ...
 • ಅವನು ಅವಳು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು !
 • ಮೀನಿನ ಆಸೆಗಳು
 • ಇಂಗಿತ
 • ನಲ್ಮೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ನಲ್ಲೂರ್ ಪ್ರಸಾದ್.
 • ನೋವು
 • ನೀರ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯೂ ನಿಜ ಹರಿಯೆ ...
 • ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ
 • ಮಹಾಭಾರತ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ
 • ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ೧೭೫ ವರ್ಷ
 • ವಿಶ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನ ವಿಶೇಷ: ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ...
 • ಅಂಕಣ: ವಸಾಹತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವಿಶ್ವರೂಪ
 • ಓ ನಿರ್ಭಾವುಕ ಕಥೆಗಾರ...
 • ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕುಲಾಂತರಿ ತಳಿಗಳ ...
 • ಗರಿಗೆದರಿದ ಸಿಹಿ ನೆನಪು
 • ಸಾಂಗತ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ 2014-ಎರಡು ದಿನ ನೂರು ...
 • ಜನಮಾನಸದ “ಚಾಚಾ ಚೌಧರಿ” - ಪ್ರಾಣ್ ...
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 54234