ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  measles ಹೆಸರುಪದ

   1) ದಡಾರ, ಗೊಬ್ಬರ, ತಟ್ಟು, ಗೋಣಿತಟ್ಟು 2) ದಡಾರದ ಗುಳ್ಳೆಗಳು

  measly ಪರಿಚೆಪದ

   ನಿಕೃಷ್ಟ, ತುಚ್ಛ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ

  measure ಹೆಸರುಪದ

   1) ಅಳತೆ, ಮಾನ, ಪರಿಮಾಣ, ತೂಕ 2) ಮಾಪನ, ಅಳತೆ(ಯ ಪದ್ಧತಿ) 3) ಅಳತೆಯ-ಕಡ್ಡಿ, ಕೋಲು, ಪಟ್ಟಿ

  measure ಎಸಕಪದ

   ಅಳೆ, ಅಳತೆಮಾಡು, ತೂಗಿನೋಡು, ಅಂದಾಜುಮಾಡು, ಬೆಲೆಕಟ್ಟು, ಎಳೆದು ಗುರುತುಮಾಡು

  measurement ಹೆಸರುಪದ

   1) ಅಳೆಯುವಿಕೆ, ಮಾಪನ 2) ಅಳತೆ, ಮಾನ 3) ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಹರವು, ಉದ್ದಗಲ

  meat ಹೆಸರುಪದ

   1) ಮಾಂಸ, ಬಾಡು, ಕಂಡ 2) (ಒಂದು ವಿಷಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ಮೊ.ವುಗಳ ಒಳಗಿನ) ಸಾರ, ಸತ್ವ, ತಿರುಳು, ಹುರುಳು

  mechanic ಹೆಸರುಪದ

   ಯಂತ್ರಗಾ(ಕಾ)ರ, ಯಂತ್ರಶಿಲ್ಪಿ, ಯಾಂತ್ರಿಗ, ಯಂತ್ರಕರ್ಮಿ, ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ

  mechanics ಹೆಸರುಪದ

   ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ, ಯಂತ್ರವಿಜ್ಞಾನ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್

  mechanism ಹೆಸರುಪದ

   1) ಯಂತ್ರ ರಚನೆ, ಯಾಂತ್ರಿಕ ರಚನೆ 2) ಯಂತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ, ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

  medal ಹೆಸರುಪದ

   ಪದಕ, ಸ್ಮಾರಕಪದಕ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದಕ

  meddle ಎಸಕಪದ

   (ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ) ಕೈಹಾಕು, ತಲೆಹಾಕು, ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸು, ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ನಡೆಸು

  meddlesome ಪರಿಚೆಪದ

   ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗದ, (ತನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ) ತಲೆಹಾಕಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ

  media ಹೆಸರುಪದ

   ಪ್ರಧಾನ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ (ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ, ರೇಡಿಯೋ, ದೂರದರ್ಶನ)

  medial ಪರಿಚೆಪದ

   1) ನಡುವಣ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 2) ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಮಾಣದ

  median ಪರಿಚೆಪದ

   ನಡುವಣ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿರುವ

  mediator ಹೆಸರುಪದ

   ಮಧ್ಯಸ್ಥ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿ

  medical ಪರಿಚೆಪದ

   ವೈದ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ

  medical assistance -

   ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ

  medical certificate -

   ವೈದ್ಯರ-ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರ, ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

  medical check-up -

   ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 52799