ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು

ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ

ಒಂದಿಷ್ಟು ಪದಗಳು

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  procumbent ಪರಿಚೆಪದ(ಗುಣವಾಚಕ)

   1) ಮುಖವಡಿಯಾಗಿ, ಮುಖ ಕೆಳಗಾಗಿ ಮಲಗಿರುವ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿರುವ, ಬೋರಲು ಬಿದ್ದಿರುವ 2) (ಸಸ್ಯ) ಭೂಶಾಯಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬುವ, ನೆಲಕ್ಕಂಟಿಕೊಂಡೇ ಹಬ್ಬುವ

  procurable ಪರಿಚೆಪದ(ಗುಣವಾಚಕ)

   ಪಡೆಯಬಲ್ಲ, ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ, ಗಳಿಸಬಹುದಾದ, ಪ್ರಾಪ್ಯ, ಲಭ್ಯ

  procuration ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   1) ಒದಗಿಸುವುದು, ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು 2) ಪಡೆಯುವುದು, ಸಂಪಾದಿಸುವುದು

  procure ಎಸಕಪದ(ಕ್ರಿಯಾಪದ)

   1) ಶ್ರಮದಿಂದ ಪಡೆ, ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸು, ಗಳಿಸು, ಸಂಗ್ರಹಿಸು 2) (ಒಬ್ಬನ ಕಾಮಪಿಪಾಸೆಗೆ) ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಒದಗಿಸು 3) ತಲೆಹಿಡುಕನಾಗಿ ವರ್ತಿಸು

  procurement ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   1) ಸಂಪಾದನೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ 2) ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಪಡೆಯುವುದು, ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಪಡೆಯುವಿಕೆ

  procurer ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   1) ಸಂಪಾದಕ, ಸಂಗ್ರಹಕ, ಪಡೆಯುವವನು, ಸಂಪಾದಿಸುವವನು, ಗಳಿಸುವವನು 2) ತಲೆಹಿಡುಕ, ಕುಂಟಣಿ

  prod ಎಸಕಪದ(ಕ್ರಿಯಾಪದ)

   1) ಚುಚ್ಚು, ತಿವಿ 2) ಪ್ರೇರಿಸು, ಉತ್ತೇಜಿಸು, ಪ್ರಚೋದಿಸು, ಕುತ್ತು

  prodigal ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ದುಂದು ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರುವವ, ದುರ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವವನು

  prodigal ಪರಿಚೆಪದ(ಗುಣವಾಚಕ)

   1) (ಹಣ) ಪೋಲು ಮಾಡುವ, ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವ, ದುರ್ವ್ಯಯ ಮಾಡುವ 2) ಅತಿ ಧಾರಾಳ ಸ್ವಭಾವದ, ಅತಿ ಉದಾರವಾದ

  prodigious ಪರಿಚೆಪದ(ಗುಣವಾಚಕ)

   1) ಅಸಾಧಾರಣವಾದ, ಪ್ರಚಂಡವಾದ, ಅದ್ಭುತವಾದ 2) ಅಗಾಧವಾದ, ಬೃಹತ್ಪ್ರಮಾಣದ, ಮಹತ್ತರವಾದ 3) ವಿಸ್ಮಯಕಾರಕ, ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ

  prodigy ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಗುಣವುಳ್ಳವನು; ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿದ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯುಳ್ಳ-ವ್ಯಕ್ತಿ, ಶಿಶು

  produce ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಹುಟ್ಟುವಳಿ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಬೆಳೆ, ಫಸಲು

  produce ಎಸಕಪದ(ಕ್ರಿಯಾಪದ)

   1) ಉಂಟು ಮಾಡು, ಸೃಷ್ಟಿಸು, ಎಬ್ಬಿಸು 2) ತಯಾರಿಸು, ಉತ್ಪಾದಿಸು 3) ಬೆಳೆಕೊಡು, ಫಲಬಿಡು 4) ಹಾಜರುಪಡಿಸು, ತೋರಿಸು, ಮುಂದಿಡು, ಮಂಡಿಸು 5) (ನಾಟಕ) ಪ್ರದರ್ಶಿಸು, ಪ್ರಕಟಿಸು 6) ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕು, ಈಯು

  producer ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   1) ತಯಾರಕ, ತಯಾರಿಕೆಗಾರ, ಉತ್ಪಾದಕ 2) (ಚಲನಚಿತ್ರ) ನಿರ್ಮಾಪಕ, ತಯಾರಕ

  product ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   1) ಉತ್ಪನ್ನ, ಉತ್ಪತ್ತಿ, ತಯಾರಾದ ವಸ್ತು 2) ಫಲಿತಾಂಶ, ಪರಿಣಾಮ

  production ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   1) ಉತ್ಪಾದನೆ, ತಯಾರಿಕೆ 2) ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವಿಕೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವಿಕೆ, ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣ 3) (ಚಲನಚಿತ್ರ) ತಯಾರಿಕೆ

  productive ಪರಿಚೆಪದ(ಗುಣವಾಚಕ)

   1) ಫಲದಾಯಕ, ಲಾಭದಾಯಕ 2) ಅಧಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ, ತಯಾರಿಸಬಲ್ಲ

  productive capacity -

   ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

  productivity ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

  profane ಎಸಕಪದ(ಕ್ರಿಯಾಪದ)

   1) ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಕಾಣು, ಅಗೌರವದಿಂದ ನೋಡು 2) (ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದನ್ನು) ಕೆಡಿಸು, ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸು

 • ಉಳಿಸಿರಿ ಬೆಳೆಸಿರಿ ನಮ್ಮಯ ನುಡಿಸಿರಿ
 • ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಗುಟ್ಟು
 • ನಮ್ಮೂರ ಹೆಸರುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಹತ್ವ…
 • ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಲು-ಬೆಳೆಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ...
 • ಕಾನೊ ಎಣ್ಣುಕ ಕಂತೆ: ಆಡಿ ಕಲಿ ...
 • ಎದೆಯಲ್ ಯಾರೋ ಗಜಲ್ ಹಾಡಿದಂತೆ ಆಗಿರಲ್
 • ವಡಾ ಪಾವ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಹೊಸ ಕಾರು
 • ಇ-ಕಾಮರ‍್ಸ್: ನುಡಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಕಡೆಗಣಿಸದಿರಿ
 • ಪನಾಮ ಕಾಲುವೆಯತ್ತ ಒಂದು ಕಿರುನೋಟ
 • ನಡೆನುಡಿಗಳ ನಡುವಣ ಬಿರುಕು
 • ಯಾಣ – ಒಂದು ಸುಂದರ ತಾಣ
 • ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮೀನಗಡ ...
 • ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತ!
 • ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋರೆಬಾಳ ...
 • ಆಡು ನುಡಿ – ಬರಹದ ನುಡಿಯ ...
 • ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಂಧಿನಗರ ...
 • ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳೇಸುಗೂರ ...
 • ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ...
 • ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ...
 • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ...
 • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಒಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹತ್ತು ...
 • ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ...
 • ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಯ ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನು ಒಡೆಯುವ ...
 • ಬಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ...
 • ಬಿಜಾಪುರ ಹಾಗು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ...
 • ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯವಾದರೆ ಏಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಪೊಳ್ಳು..
 • ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನದ ...
 • ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಕೂಗಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೊಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ...
 • ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಕರವೇ ಸದಸ್ಯತ್ವ ...
 • ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ...
 • ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ - ...
 • ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ...
 • ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡುವ ...
 • ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ಮೂರು ಮಂತ್ರ ನೂರು ...
 • ಹಿಂದೀ ಒಪ್ಪಿಸಲು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಳ್ಳಾ?!
 • ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ...
 • ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ...
 • ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕರವೇ ನಡೆಸಿದ ...
 • ಬೆಳಕಿನ ಕತ್ತಲು
 • 2012-13 ರ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 • ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ದ್ವಂದ್ವಗಳು
 • ಸಾವಿರದೊಂದು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ:ತುಳುನಾಡ ದೈವಗಳು:129-130:ಬ್ರಾಣ ಭೂತ ಮತ್ತು ...
 • ಹೊಳೆದದ್ದು ಹೊಳೆದಂತೆ-4
 • ಸಾವಿರದೊಂದು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ:ತುಳುನಾಡ ದೈವಗಳು-128:© ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ...
 • ಬದಲಾವಣೆ!
 • ಅಪ್ಪನ ದುಡ್ಡು ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆ..... (1)
 • ಮರಗಟ್ಟು!
 • ಹಾಡು ಹಳೇಯದು..ದೃಶ್ಯ ನವನವೀನ...!
 • ಅನ್ನದಾತನೇ
 • ಗಾಯತ್ರಿ ಮೂರ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ... 'ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ...
 • ಹೀರೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ
 • ಬಳೀ ಗಿಡುಗನ ಕಸರತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಗಳು!
 • ಕಾಗೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ! (ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ)
 • ಮೌನರೋದನ
 • ಪುಸ್ತಕಪ್ರೀತಿ ತಿಂಗಳ ಮಾತುಕತೆ-4 ಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ...
 • ಅಣ್ಣನ ಸಾವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರು....
 • ಕಥೆ: ಪರಿಭ್ರಮಣ..(62)
 • ನಂಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ
 • ಎಲೆ - ಅಡಿಕೆ
 • 'ಕಥೆ: ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ - ಪತ್ರಕರ್ತೆ ...
 • ಪಾಪಿ ಯವ್ವನ
 • ಬೇಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ-೨
 • 500 ಜನರಿಂದ ಜನಪದ ಸಮೂಹ ಗಾಯನ
 • ’ಒಪ್ಪಿಸುವಿಕೆಯ ಸೆಕ್ಸ್’ ಎಂಬುದೊಂದು ಇದೆಯಾ?
 • ಕಾದಿರುವಳು ತರುಣಿ ...
 • ಅಕ್ಷರದ ಮರಣ
 • ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಾಗಬೇಕು
 • ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ...
 • ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಪದ್ಯಗಳು
 • ಕೈಲಾಶ್ ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ : ಮಾನವತೆಯ ಕೈಲಾಸ ...
 • ಕತೆ - ಸೂರ್ಯಾವಸಾನ
 • ಡಾ. ಶೈಲಜಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ... 'ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದ ...
 • ನಿರಂತರ ಯಾತನೆ
 • ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು 262
 • ಅಕಾಲ ಮಳೆ ಸುರಿದಾಗಿನ ಕಥೆ
 • ಕವನ : ರಂಗಮಂಚ
 • ಇಬ್ಬಗೆ
 • ನಿರಂತರ ಯಾತನೆ
 • ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಚ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ...
 • ಕಿರುಗತೆ : ಗೌಡ್ನಳ್ಳಿ ಸನ್ಮಾ ದೇವ್ರು.
 • ಅಂಕಣ: ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ವಿಶ್ವರೂಪ
 • ಆಕಾಂಕ್ಷೆ
 • 'ಕೊಮಗಟ ಮರು' ಘಟನೆಗೆ ನೂರು ವರ್ಷ
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 43232