ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು

ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ

ಒಂದಿಷ್ಟು ಪದಗಳು

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ಯಾತುಧಾನ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (<ಸಂ) ೧ ರಾಕ್ಷಸ ೨ ಪಿಶಾಚಿ ೩ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿ, ನಿಋತಿ

  ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (<ಸಂ. ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿನ್) ಯಾತ್ರಿಕ, ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೊರಟವನು

  ಯಾತ್ರಿಕ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ಸಂ) ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವವನು, ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿ

  ಯಾತ್ರೆ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (<ಸಂ. ಯಾತ್ರಾ) ೧ ಪ್ರಯಾಣ, ಸಂಚಾರ ೨ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣ ೩ ಮೆರವಣಿಗೆ

  ಯಾದವೀಕಲಹ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ಸಂ) ೧ ಯದುವಂಶದ ನಾಶವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕಥೆ ೨ ಒಳಜಗಳ, ಅಂತಃಕಲಹ

  ಯಾದಿ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (<ಮರಾ. ಯಾದೀ) ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಬರೆ ದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೊ.ವುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

  ಯಾನ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ಸಂ) ೧ ಚಲನೆ, ಸಂಚಾರ ೨ ಪ್ರಯಾಣ, ಪ್ರವಾಸ ೩ ನಡೆ, ನಡಗೆ ೪ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಮೇನೆ ೫ ವಾಹನ

  ಯಾನೆ ಅವ್ಯಯ

   (<ಅರ. ಯಅನೀ) ಅಥವಾ, ಅರ್ಥಾತ್, ಅಂದರೆ

  ಯಾಮ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ಸಂ) ೧ ಹತೋಟಿ, ಹಿಡಿತ ೨ ದಿನದ ಎಂಟನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ, ಜಾವ ೩ ಚಲನೆ, ಮಾರ್ಗ ಕ್ರಮಣ

  ಯಾಮಿನಿ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (<ಸಂ. ಯಾಮಿನೀ) ರಾತ್ರಿ, ಇರುಳು

  ಯಾಮಿನೀಪತಿ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ರಾತ್ರಿಯ ಒಡೆಯ, ಚಂದ್ರ

  ಯಾಯವಾರ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (<ಸಂ. ಯಾಯಾವರ) ತಿರುಪೆ, ಭಿಕ್ಷೆ, ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿ

  ಯಾಳಿ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (<ದೇ. ಯಾೞ) ಸಿಂಹದ ಮುಖ, ಅನೆಯ ಸೊಂಡಿಲು, ಕೋರೆಗಳಿರುವ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

  ಯುಕುತ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (<ಸಂ. ಯುಕ್ತ) ೧ ಯುಕ್ತವಾದುದು, ೨ ಯೋಗ್ಯವಾದುದು

  ಯುಕುತ ಪರಿಚೆಪದ(ಗುಣವಾಚಕ)

   (<ಸಂ. ಯುಕ್ತ) ಯೋಗ್ಯವಾದ, ಉಚಿತವಾದ

  ಯುಕ್ತ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ಸಂ) ೧ ಜೋಡಣೆ, ಸೇರಿಕೆ ೨ ಆಚರಣೆ, ಅನುಸರಣೆ ೩ ಯೋಜನೆ, ಹಂಚಿಕೆ ೪ ಕುತಂತ್ರ, ಕಪಟೋಪಾಯ ೫ ಕೌಶಲ, ನೈಪುಣ್ಯ ೬ ತರ್ಕ, ವಾದ

  ಯುಗ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ಸಂ) ೧ ನೇಗಿಲಿನ ಯಾ ಬಂಡಿಯ ನೊಗ ೨ ಜೊತೆ, ಜೋಡಿ ೩ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ೪ ವಿಶ್ವದ ದೀರ್ಘವಾದ ಕಾಲಖಂಡ, ತ್ರೇತಾ, ದ್ವಾಪರ ಮತ್ತು ಕಲಿಯೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳು ೫ ದೀರ್ಘವಾದ ಕಾಲಾವಧಿ ೬ ನಾಲ್ಕು ಮೊಳದ ಅಳತೆ, ಮಾರು ೭ ನಾಲ್ಕು ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತ

  ಯುಗಧರ್ಮ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಒಂದು ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನೇ ಆರಂಭಿಸುವ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿ

  ಯುಗಪ್ರವರ್ತಕ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ೧ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವವನು ೨ ಯುಗಪುರುಷ

  ಯುಗಳ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (<ಸಂ. ಯುಗಲಂ) ೧ ಜೊತೆ, ಜೋಡಿ ೨ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು

 • ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಚಳುವಳಿಗೆ ಐವತ್ತು ...
 • ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ವಿರೋದಿ ಹೋರಾಟ – ...
 • ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ವಿರೋದಿ ಹೋರಾಟ – ...
 • ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಕುಸಿತ – ಒಂದು ...
 • ಬೇಲದ ಹಣ್ಣು
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಂಜರಿಮೆ – ಒಂದು ಇಣುಕು ...
 • ಬೀಳುವಿಕೆಯ ಬೆರಗು
 • ಹೇರಿಕೆಯನ್ನೂ ಪ್ರಸಾದದಂತೆ ನೋಡುವ ಕೆಲಮಂದಿ…
 • ಕನ್ನಡ ನಾಳೆಯ ನುಡಿಯಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ...
 • ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟ – ಒಂದು ನೋಟ
 • ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋಕ್ಕೆ ಸಂದ ವಿಶ್ವ ಗೌರವ
 • ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಿಗ್ಗಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ
 • ಸುಗ್ಗಿ – ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಒಕ್ಕಲಾಟ
 • ಕನ್ನಡಗರೇಕೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ?
 • ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ವಲಸೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ತರಲಿದೆ ...
 • ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ನುಡಿ ...
 • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾಟಕವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಾಷಾನೀತಿ ...
 • ಗಂಗ್ನಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನುವ ಕೊರಿಯನ್ ಹಾಡಿನ ...
 • ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ರದ್ದಾಗಲಿ, ಅದರ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ...
 • “ಥಟ್ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ…
 • ಮೊಬೈಲ್ ಆಡಳಿತ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲು ಕನ್ನಡ ಬೇಕು!
 • ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಕಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಐಟಿ ಘಟಕದ ...
 • ಮರಾಠಿ ಮಹಾಮೇಳಾವಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ಒತ್ತಾಯ
 • ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ...
 • ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೂಜಿನೂರ ...
 • ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ...
 • ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಫ್.ಎಮ್ ಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ...
 • ಹಿಂದಿ ಕಲಿತು ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾಗಿ : ಇದೆಂತಹ ...
 • ಹಿಂದೀ ಒಪ್ಪಿ ಅನ್ನೋ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ...
 • ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗೀಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ...
 • ಬೆಳಗಾವಿ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ...
 • ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ
 • ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಮೀನಗಡದಲ್ಲಿನ ಹಿರೇಮಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ...
 • ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಡ್ಡಿ-ರಾಮೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ...
 • ಕನ್ನಡದ ಕೂಸಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಸಿಗಬೇಕು
 • ಈಗ ಒಡಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಮಯ!
 • ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ರಾಜ್ಯ ...
 • ನಮ್ಮೂರ ಹೆಸರುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಹತ್ವ…
 • ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮೀನಗಡ ...
 • ಹನಿಗಳು
 • ‘ಆಮ್‌ ಆದ್ಮಿ’ ವಿರುದ್ಧ `ಕಡಕ್‌ ಔರತ್‌’ ...
 • ಹಡಗು ಮತ್ತು ಇತರ ಕತೆಗಳು
 • ನೀಲ ಹರಳಿನುಂಗುರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಕ್ಕಂಟಿದ ಕೂಸು
 • ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರ ಅನಂತರಾಮು...
 • ಕೆ.ಎಸ್.ನ ನುಡಿ ನಮನ
 • ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಹೂ
 • ಪಾತಾಳದೆಡೆಗೆ
 • ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್
 • ಬಯಲಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ
 • ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸಾವನ್ನು 
 • ಅನ್ವೇಷಣೆ ಭಾಗ ೧೭
 • ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ.........ತನ್ಮಯಿಯ ಕವನ
 • ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್.
 • ಕಥೆ : ನೀನೆ ಸಾಕಿದ ಗಿಣಿ
 • ಭಗವಂತನ ನಿರಂಕುಶೇಚ್ಛೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆಯೆದ್ದ ಬಾಲಕ!
 • ಉದಯ ಕಾಲ..
 • ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ರಕ್ಷಕ ಚಿತ್ತ
 • ಮುಲ್ಲಾ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಕತೆಗಳ 34ನೇ ಕಂತು
 • ಅಂಕಣ: ನವನೀತ
 • ' ನಾದ ಗಾರುಡಿಗ '
 • ಅನ್ವೇಷಣೆ ಭಾಗ ೧೬
 • ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ .. ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ
 • ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಕತ್ತಿ ಹಬ್ಬ !
 • ಹೀಗೂಂದು thought ಬಂತು ....
 • ಟ್ವೀಟ್ ಟಾನಿಕ್
 • ‘ರನ್ ಕೇರಳ ರನ್’
 • ಮೋಸಸ್ ಮೇಷ್ಟರು ಬಿತ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕಿಡಿ
 • ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಬವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ...
 • ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ
 • ನಿಲುವು
 • ವ್ಯಾಲೆಟ್ ವ್ಯವಹಾರ
 • ವ್ಯಾಲೆಟ್ ವ್ಯವಹಾರ
 • ಯಳವತ್ತಿ ಕುಡಿಗಥೆ:-
 • ದೆಹಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣ
 • ಸಾಹಿತ್ಯಸುಖ-೨
 • ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಎಂಬ ಜನಾರಣ್ಯ
 • ಲೆಕ್ಕವಿಡುವ೦ಥದ್ದು ಕೇವಲ ಸೋಲುಗಳನ್ನಷ್ಟೇ...!
 • ಫ್ರೆಂಚರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಂಬನಿ... ಆದರೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಯಲ್ಲ!
 • ಸಂಚಾರಿ ಭಾವಗಳು....
 • ಮದ್ವೆ ಯಾವಾಗ? ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ!
 • ಸೀಗೇಗುಡ್ಡದಲ್ಲೊಂದು ಕರಡಿ ಸಂಸಾರ - ಭಾಗ ...
 • ನೋ ನೋ ನೋವು
 • ಕರಣಂ ಪವನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ `ಕರ್ಮ’ ...
 • ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೇಕೆ ಕೋಪ ಗೊತ್ತಾ!?
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 62901