ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು

ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ

ಒಂದಿಷ್ಟು ಪದಗಳು

ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಭಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  radiate ಎಸಕಪದ(ಕ್ರಿಯಾಪದ)

   ಹರಡು, ಹೊರಸೂಸು, ಬೀರು (ಸುತ್ತ ಬೀರುವ ಕಂಪು)

  radiation ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಸೂಸಿಕೆ, ಬೀರಿಕೆ

  radical ಪರಿಚೆಪದ(ಗುಣವಾಚಕ)

   ಅಡಿಪಾಯದ (ಅಡಿಪಾಯದ ತಿದ್ದಿಕೆ; ಅಡಿಪಾಯದ ಮಾರ‍್ಪಾಡು)

  radio ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಬಾನುಲಿ, ಬಾನ್ನುಡಿ

  radius ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ೧ ಅರೆ (ಗಾಲಿಯ ಅರೆ) ೨ ಕದಿರು ೩ ಮುಂಗಯ್ಮೊಳೆ

  raffish ಪರಿಚೆಪದ(ಗುಣವಾಚಕ)

   ಒಚ್ಚಿಯ, ಕೆಟ್ಟಹೆಸರಿನ

  raffle ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಸಯ್ಪಿನ ಆಯ್ಕೆ

  raft ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಕೋಲು (ಹರಿಗೋಲು), ತೆಪ್ಪ (ತೆಪ್ಪತೇರು)

  rafter ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಪಟ್ಟೆ, ಎಳೆ (ಮಾಡಿನ ಎಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಕುಂಬಾಗಿವೆ)

  rag ಪರಿಚೆಪದ(ಗುಣವಾಚಕ)

   ಹರುಕು (ಹರುಕು ಬಟ್ಟೆ), ಕೋರಿ (ಆತನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋರಿ ಕಂಬಳಿಯಿತ್ತು)

  rage ಎಸಕಪದ(ಕ್ರಿಯಾಪದ)

   ಕೀರು, ಕೆರಳು (ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಕೆರಳುತ್ತಾನೆ), ಕನಲು

  ragged ಪರಿಚೆಪದ(ಗುಣವಾಚಕ)

   ೧ ಹರಿದು ಚಿಂದಿಯಾದ ೨ ಕೊರಕಲು (ಕೊರಕಲು ಹಾದಿ), ತರಕಲು

  raid ಎಸಕಪದ(ಕ್ರಿಯಾಪದ)

   ಮೇಲೆ ಬೀಳು, ಎರಗು

  rail ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಕಂಬಿ (ಕಂಬಿಹಿಡಿದು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ)

  railing ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ೧ ಕಟಕಟೆ (ಕಟಕಟೆಯೊಳಗೆ ನಿಂತಿರುವ ಕಳ್ಳ) ೨ ಬಯ್ಗಳು, ಜಂಕೆ

  raillery ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಗೇಲಿಮಾತು, ಗೇಲಿನುಡಿ

  raiment ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಉಡುಗೆ, ಉಡುಪು (ಗಂಡಸಿನ ಉಡುಪು; ಉಡುಪುತೊಡುಪು), ಕೊರೆ (ಉಡುಗೊರೆ)

  rain ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಮಳೆ (ಮಳೆನೀರು, ಮಳೆಗಾಲ; ಅರೆಮಳೆ; ಹೂಮಳೆ), ಕಾರು (ಕಗ್ಗಾರು; ಮುಂಗಾರು - ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ; ಕಾರುಬೆಳೆ; ಕಾರಗಪ್ಪೆ, ಕಾರಿರುಳು; ಕಾರ‍್ಗಾಲ; ಕಾರ‍್ಮುಗಿಲು), ಉಬ್ಬೆ (ಉಬ್ಬೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಒದ್ದೆಯಾದ), ಸರಿ (ಮಂಜಿನ ಸರಿ; ಬೆಳ್ಸರಿ; ಸರಿಮಳೆ)

  rain ಎಸಕಪದ(ಕ್ರಿಯಾಪದ)

   ಕರೆ (ಕರೆವ ಮುಗಿಲು), ಮಳೆಸುರಿ (ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಮಳೆಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ)

  rain-forest ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಮಳೆಕಾಡು

 • ‘ಒಂದೇ ಕರ‍್ನಾಟಕ’ ದಿಂದಲೇ ಕನ್ನಡಿಗರ ಏಳಿಗೆ
 • ನಾಳೆ ಬಾನಬಂಡಿ ತಲುಪಲಿದೆ ಮಂಗಳ
 • ನೆಲ್ದಾಗೆ ನೀರಿಲ್ದಂಗ್ ಆಗ್ತಯ್ತೆ
 • ಪಯ್ ಹಾಡು
 • “ಶಿಕ್ಶಣದಲ್ಲಿ ದೇಶಬಾಶೆಗಳು” – ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ
 • ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯವಾದರೆ ಏಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಪೊಳ್ಳು..
 • ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಕೂಗಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೊಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ...
 • ಕೂಡಣ ಹಾಗು ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಿರುದಾನ್ಯಗಳು
 • ನೆತ್ತರನೊಯ್ದರು ಮೇಲಕೆ ಕೊಂಡು…
 • ಜಾಣಗಡಿಯಾರಗಳ ಹೊಸ ಜಗತ್ತು
 • ಸಿಂಹ ನಡಿಗೆ – ಇದು ಡಾ.ವಿಶ್ಣುವರ‍್ದನ್ ...
 • ಅಬಿಮಾನಿಗಳ ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಡಾ. ವಿಶ್ಣುವರ‍್ದನ್
 • ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡುವ ...
 • ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ಮೂರು ಮಂತ್ರ ನೂರು ...
 • ಹಿಂದೀ ಒಪ್ಪಿಸಲು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಳ್ಳಾ?!
 • ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ...
 • ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ...
 • ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕರವೇ ನಡೆಸಿದ ...
 • ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಜಾಥಾ - ...
 • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದಿ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ...
 • ಡಾ।। ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನುಡಿನಮನ ...
 • ಡಾ।। ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನುಡಿನಮನ
 • ಆಗದು ಎಂದು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ ...
 • ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜ ಡಾ|| ...
 • ವಿಧಿವಶರಾದ ಡಾ|| ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ...
 • ಎಂ.ಇ.ಎಸ್. ವಿರುದ್ಧ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
 • ಅಗಲಿದ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿನಮನ!
 • ಬೆಳಗಾವಿ, ಗದಗ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಂತಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ...
 • ಎಂ.ಇ.ಎಸ್. ನಿಷೆಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ
 • ಎಂ.ಇ.ಎಸ್. ನಾಡ ವಿರೋಧಿ ಧೊರಣೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ...
 • ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯ ...
 • ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯ ...
 • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡನಾಡು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ
 • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಸಿಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ..
 • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವೆಂದರೆ ತೋರಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಪದರದ ಆಚರಣೆ ...
 • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡನಾಡು
 • ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೊರೆಟಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ...
 • ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿನ ಎಂ.ಈ.ಎಸ್ ಪುಂಡಾಟಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ...
 • ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆಯ ಕಿತಾಪತಿ…
 • ಕನ್ನಡದ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಜನ್ ವರದಿ
 • ಕಥೆ: ಪರಿಭ್ರಮಣ..(56)
 • ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ!
 • ಗುರೂ, ಸುಧಾರಿಸಿಕೊ ಒಂಚೂರು....
 • ಗುರೂ, ಸುಧಾರಿಸಿಕೊ ಒಂಚೂರು....
 • ಗುರೂ, ಸುಧಾರಿಸಿಕೊ ಒಂಚೂರು....
 • ಎಸಳು ಸಾಯುವ ಹೊತ್ತು
 • 8 ಕಾಲಿನ ಇರುವೆ.. ಹ್ಮ, ಻ಲ್ಲಲ್ಲ, ...
 • ಮೋದಿ ಮತ್ತು ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸ
 • ಮೋದಿ ಮತ್ತು ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸ
 • ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು ೨೬೧
 • ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಿತೆ?
 • ಬರ್ನೆಲ್ ಮೇನ್ನರ್ ತೋರಿಸಿದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದೊಂದು ...
 • ನಾ ಬೆರಳಚ್ಚಿಸಿದ ಸಾಲುಗಳು
 • ಆಂಗ್ಲರ ಸಮಾಧಿಗಳು - ಕುಮಟಾ
 • ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಇತರ ಕತೆಗಳು
 • ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇದು ...
 • ಕಥೆ: ಪರಿಭ್ರಮಣ..(55)  
 • ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸು
 • ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ
 • ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ???
 • ಮಕ್ಕಳ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ
 • ಪಯಣ ಹೋರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ.....
 • ನಿರ್ಲಿಪ್ತ..
 • ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೈವಗಳು (1065 ದೈವ/ಭೂತಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ...
 • ಕಿರುಗತೆ : ಬೀಗ್ರೂಟ...
 • ಕಿರುಗತೆ : ಬೀಗ್ರೂಟ...
 • ಕೊಟ್ಟು ಗೆದ್ದವಳು
 • ಬೆಂಬಿಡದ ಭೂತ (ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅನುಭವದ ಕಥೆಗಳು ...
 • ಗುಡಿಯ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಯಿಲ್ಲ!
 • ಅಂಕಣ: ವಸಾಹತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವಿಶ್ವರೂಪ
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳು-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ...
 • ಬೊಗಳೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ: ಮೋದಿ
 • ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು!
 • ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು 260
 • ಪುಸ್ತಕಪ್ರೀತಿ ತಿಂಗಳ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ...
 • ಮಾತಿನ ಸಮರಕ್ಕೆ ಮೌನದ ಉತ್ತರ!
 • ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿ – ತಿಂಗಳ ಮಾತುಕತೆ ...
 • ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಕಿದ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳು
 • ಡಾ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ... 'ಓದಿಗಿಂತ ಪರಮ ...
 • ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು
 • ನಡುಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳಮದ್ದಲೆ
 • ನಮೋ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ
 • ಧರ್ಮಾಂಧತೆಗೆ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲವೇ ?
 • ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹೊರಳುದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆಯೆ? ...
 • ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ : ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ...
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 56830