ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು

  obnoxious -

   ಅಸಹ್ಯಕರ; ಆಕ್ಷೇಪಣೀಯ; ಅಸಹ್ಯಕರ, ಆಕ್ಷೇಪಣೀಯ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  obscene -

   ಅಶ್ಲೀಲ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  obscurantism -

   ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ, ಸುಧಾರಣಾ ವಿರೋಧ

  obscure -

   ಅಸ್ಪಷ್ಟ; ಸಂದಿಗ್ಧ; ಮಸಮಸಕಾದ; ಅಸ್ಪಷ್ಟ, ಸಂದಿಗ್ಧ, ಮಸಮಸಕಾದ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  observance -

   ಅನುಷ್ಠಾನ; ಆಚರಣೆ; ಪಾಲನೆ; ಅನುಷ್ಠಾನ, ಆಚರಣೆ, ಪಾಲನೆ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  observatory -

   ವೇಧಶಾಲೆ; ಖಗೋಳ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಮಂದಿರ; ವೇಧಶಾಲೆ, ಖಗೋಳ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಮಂದಿರ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  observe -

   ನೋಡು; ಗಮನಿಸು; ಆಚರಿಸು; ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳು/ಕೊಡು; ನೋಡು, ಗಮನಿಸು, ಆಚರಿಸು, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳು/ಕೊಡು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  obsolete -

   ಬಳಕೆ ತಪ್ಪಿದ; ರೂಢಿಯಿಲ್ಲದ; ಅಪ್ರಚಲಿತ; ಬಳಕೆ ತಪ್ಪಿದ, ರೂಢಿಯಿಲ್ಲದ, ಅಪ್ರಚಲಿತ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  obstacle -

   ಅಡ್ಡಿ; ತಡೆ; ಎಡರು; ಅಡ್ಡಿ, ತಡೆ, ಎಡರು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  obstinate -

   ಮೊಂಡ; ಹಟಮಾರಿ; ದುರಾಗ್ರಹಿ; ಮೊಂಡ, ಹಟಮಾರಿ, ದುರಾಗ್ರಹಿ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  obstruct -

   ಅಡ್ಡಿಮಾಡು; ನಿರೋಧಿಸು; ಆತಂಕಪಡಿಸು; ಅಡ್ಡಿಮಾಡು, ನಿರೋಧಿಸು, ಆತಂಕಪಡಿಸು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  obtain -

   ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರು; ಪಡೆ; ಹೊಂದು; ಸಂಪಾದಿಸು; ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರು; ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರು, ಪಡೆ, ಹೊಂದು, ಸಂಪಾದಿಸು, ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  obviate -

   ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡು; ನಿವಾರಿಸು; ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡು, ನಿವಾರಿಸು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  obvious -

   ವ್ಯಕ್ತ; ಸ್ಪಷ್ಟ; ಸ್ವತಸಿದ್ಧ; ವ್ಯಕ್ತ, ಸ್ಪಷ್ಟ, ಸ್ವತಸಿದ್ಧ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  occasion -

   ಸಂದರ್ಭ; ಅವಕಾಶ; ಸಂದರ್ಭ, ಅವಕಾಶ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  occean -

   ಕಡಲು; ಸಮುದ್ರ; ಕಡಲು, ಸಮುದ್ರ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  occupancy -

   ಸ್ವಾಧೀನ; ಅನುಭೋಗ; ಸ್ವಾಧೀನ, ಅನುಭೋಗ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  occupant -

   ಅನುಭವದಾರ; ಅನುಭೋಗಿ; ಅನುಭವದಾರ, ಅನುಭೋಗಿ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  occupation -

   ವೃತ್ತಿ; ಉದ್ಯೋಗ; ಕಸುಬು; ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ; ಅನುಭೋಗ; ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ, ಕಸುಬು, ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ, ಅನುಭೋಗ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  occupational institute -

   ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

 • ‘ಇದು ಟೀ ಪುರಾಣ’
 • ದರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಸ್ವಾಮಿ
 • ಬಹುದೂರದ ದ್ವೀಪ – ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಡ ...
 • ನೀ ಬಣ್ಣಗಳ ಕುಂಚಗಾರ…
 • ಮಾಡು ನೀ ಆತ್ಮಸಾದನೆ
 • ರಾಜಕುಮಾರ ಕಳಿಸಿದ 3 ಕಾಣಿಕೆಗಳು
 • ಮೊದಲ ಮಳೆ
 • ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ಬಕಾಸುರನ ಕತೆ
 • ಕೊಲೆಕ್ತರ್ – ಒಂದೇ ಪಾತ್ರವಿರುವ ಅಪರೂಪದ ...
 • 350 ವರುಶಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತ ...
 • ಕನ್ನಡದ ಕಲ್ಬರಹಗಳು ಕೇವಲ ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ...
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಕಟ್ಟಣೆ : ಡಾ || ...
 • ಜರ್ಮನ್ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ಸತ್ಯದೇವ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ!
 • ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ: ಡಾ ಡಿ ಎನ್ ...
 • ಕನ್ನಡ ಪದಕಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರುಶ ಪೂರೈಸಿದ ...
 • ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಹಿನ್ನಡವಳಿ – ಡಾ. ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್: ಭೂತವೂ ಅಲ್ಲ ಭವಿಶ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ.. ...
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ವಚನಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಿರುವ ...
 • ಹಿಂದೀ ಸ್ವದೇಶಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರದೇಶಿ ಅನ್ನೋದೂ ...
 • ನೋಟು ಬೆಲೆಯಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಹಣದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ!
 • ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ...
 • ಹುಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ವಕ್ತಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ…
 • ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕುರಿತ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳ ಮಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕತೆ ವ್ಯಥೆ
 • ಮಹದಾಯಿ: ಕೇಳಿದ್ದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ...
 • ಮಹದಾಯಿ: ವರುಷದ ಕೂಗು!
 • ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಭಾರತದ ಏಳಿಗೆ – ...
 • “ಕಬಾಲಿ ಡಾ” ಅನ್ನೋದ್ನ ಕೇಳೋಕೆ ಸೂಪರ್!
 • ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ…
 • ನೊಸಲ ಬೆಳಕು
 • ಮಗಳು ನೋಡಿದ ಮಳೆ
 • ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮಾಸುರ ನರ್ತನ!
 • ನಮ್ಮದೂ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್
 • ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ತಾಯಿಬೆಕ್ಕು
 • ಹೌದು.ಐಟಿ ರಂಗ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಿದೆ.ಆದರೆ,ಪ್ರಳಯವೇನೂ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ!
 • ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಸಾನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ...
 • ಏನಿದು ಓಟಿಪಿ?
 • ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನಿ ವೀರ್ಯ
 • ಸೃಷ್ಟಿ ಶುಭದಾಯಿನಿಯೆಂಬವಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿರುವವಳ ಕಥೆ ಕವಿತೆ ...
 • ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ...
 • ಹಾಲು ನೆಪ, ಕುಡಿಯುತ್ತಿರೋದು ಹಾಲಾಹಲ!
 • ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನ ಗಜಲ್‌ಗಳು: ಜೀವ ಉಳಿಸಿದವಳು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ...
 • ಕೊಳಗೇರಿಯಲ್ಲೊಂದು ಕರ್ಮಾಂತರ ನಾಟಕ
 • ಮಗಳು ಕಂಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
 • ಚಂದ್ರ ನಾಚಿದ ಸಮಯ !
 • ವಿಶ್ವವನ್ನು ವಿನಾಶದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಎಂಬ ...
 • ಗಿರಿ-ಶಿಖರಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆಯೇ?
 • ಕಾಗದದ ದೋಣಿ
 • ಸೀರಿಯಲ್ ಲೈಟ್ಸ್
 • ವಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ !
 • ಡಾಕ್ಟರಜ್ಜನೆಂಬ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕರೆ
 • ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ‘ಸಖೀಗೀತ’
 • ಗೂಗಿ ಕಥೆ
 • ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು - ತನ್ನರಿಮೆ
 • ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು - ಒಳಿರ್ಪನ್, ಹೆನ್ನಡು
 • ಗೋಹತ್ಯೆಗೆ ನಿಷೇಧ-ನರಹತ್ಯೆಗೆ ಪರವಾನಗಿ!
 • ಗೋಹತ್ಯೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ...
 • ಡಾ|| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ
 • ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ..
 • ನಾವು ಎಳೆಯರು ನಾವು ಗೆಳೆಯರು
 • ಶಾಂತಕ್ಕ ಶಾಂತಕ್ಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯಾ?
 • ವ್ಯಕ್ತಿಗತ- ‘ಬಿಪಿ’ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ರಾವತ್!
 • ದುರ್ಗದ ಮಳೆ
 • ಸೃಷ್ಟಿಮೂಲ ತಿಳಿಯೋ ಹುಚ್ಚುಪ್ರಯತ್ನಗಳು...!!
 • ಒಂಟಿಯಾಗಿ, ಒಂಟಿ ಬಾವಿ ತೋಡಿದ ಮಹಿಳೆ
 • ಕಂದ ನೀನು ಸಾಯಲೇಕೆ...
 • ರಾಮ
 • ಮಲೆನಾಡ ಕುವರನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕನ್ಯೆ
 • ವೇಣೀಸಂಹಾರ
 • ದೃಷ್ಟಿ ತೆರೆಯುವ ಓದು
 • ಪ್ರಣಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಂಕಣ
 • ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆ – ...
 • ಮಗಳು
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 65571