ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ಮಾತಂಗ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಆನೆ, ಗಜ ೨ ಮಾವಿಗ, ಚಂಡಾಲ ೩ ಬೇಡ, ಶಬರ

  ಮಾತಂಗಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಮಾದಿಗಿತ್ತಿ ೨ ಬೇಡಿತಿ, ಶಬರಿ ೩ ದುರ್ಗೆ

  ಮಾತಾಳಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವನು, ವಾಚಾಳಿ

  ಮಾತು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ನುಡಿ, ಸೊಲ್ಲು ೨ ಉಕ್ತಿ, ಹೇಳಿಕೆ ೩ ಭಾಷೆ ೪ ವಿಷಯ, ಸಂಗತಿ ೫ ಸಂಭಾಷಣೆ ೬ ಆಣೆ, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ೭ (ಲಗ್ನದ) ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ೮ ಅಪವಾದ, ದೂರು, ನಿಂದೆ ೯ ಜಗಳ, ವಾಗ್ವಾದ; (<ಅರ. ಮರಾ. ಮಾತ್) ೧ ಚದು ರಂಗದಾಟದಲ್ಲಿ ರಾಜನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸೋಲಿಸುವುದು ೨ ಕೆಲಸ, ಕಾರ್ಯ ೩ ರೋಗವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಮದ್ದು

  ಮಾತುಕತೆ ಹೆಸರುಪದ

   ಲೋಕಾಭಿರಾಮವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಹರಟೆ

  ಮಾತುಕೊಡು ಎಸಕಪದ

   = ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊಡು, ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡು

  ಮಾತುಮೀರು ಎಸಕಪದ

   = ಮಾತನ್ನು ಮೀರು, ಉಲ್ಲಂಘಿಸು

  ಮಾತುಲ(ಳ) ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರ, ಸೋದರಮಾವ

  ಮಾತೃ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ತಾಯಿ, ಜನನಿ ೨ ಮಾತೃಭಾಷೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮಾತು, ತಾಯಿನುಡಿ

  ಮಾತೃಕೆ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ತಾಯಿ, ಜನನಿ ೨ (ಷಣ್ಮುಖನನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದ) ಬ್ರಾಹ್ಮೀ, ಮಾಹೇ ಶ್ವರೀ, ಕೌಮಾರಿ, ವೈಷ್ಣವಿ, ವಾರಾಹಿ, ಇಂದ್ರಾಣೀ ಮತ್ತು ಚಾಮುಂಡಾ ಎಂಬ ಏಳು ಜನ ಮುಖ್ಯದೇವತೆಯರು ೩ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಮೂಲಾಕ್ಷರಗಳು, ಹದಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವರ ಸಮೂಹ ೪ ನೆಲೆ, ಆಗರ, ಮೂಲ ೫ ಗ್ರಂಥದ ಮೂಲಪ್ರತಿ; (<ಇಂ. MATRIX) ಮುದ್ರಣದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಎರಕ ಹೊಯ್ಯುವ ಅಚ್ಚು

  ಮಾತ್ರಾಗಣ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) (ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ) ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವ ಕಾಲಮಾನದಿಂದ ಅಳೆಯುವ ಒಂದು ಘಟಕ

  ಮಾತ್ರೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ಮಾತ್ರಾ) ೧ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗ, ಅಂಶ ೨ ಔಷಧಿಯ ಗುಳಿಗೆ ೩ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ರಸ್ವಾಕ್ಷರವನ್ನು ಹೇಳುವಷ್ಟು ಕಾಲದ ಅವಧಿ

  ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಅಸೂಯೆ, ಮತ್ಸರ

  ಮಾದಕ ಪರಿಚೆಪದ

   (ಸಂ) ಅಮಲೇರಿಸುವ, ಮತ್ತು ಬರಿಸುವ

  ಮಾದಕತೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ಮಾದಕತಾ) ೧ ಅಮಲು, ಸೊಕ್ಕು ೨ ಅಮಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದುದು, ಮತ್ತೇರಿಸುವ ಗುಣವುಳ್ಳುದು

  ಮಾದರಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ನಮೂನೆ, ರಖಮು, ಅಚ್ಚು ೨ ಆದರ್ಶ, ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ೩ ರೀತಿ, ಬಗೆ

  ಮಾದುಗ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ಮಹಾಧುರ) ದೊಡ್ಡಯುದ್ಧ, ಮಹಾಸಮರ

  ಮಾಧವ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ವಸಂತಋತು, ಮಧು ಮಾಸ ೨ ವಸಂತಋತುವಿನ ಒಡೆಯ, ವಸಂತರಾಜ ೩ ವೈಶಾಖಮಾಸ ೪ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಒಡೆಯ ವಿಷ್ಣು

  ಮಾಧುರಿ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ಮಾಧುರೀ) ೧ ಸವಿ, ರುಚಿ ೨ ಇಂಪು, ಹಿತ ೩ ಆಹ್ಲಾದ

  ಮಾಧುರ್ಯ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಸವಿ, ಸಿಹಿ ೨ ಇಂಪು, ಹಿತ ೩ ಕಾವ್ಯದ ಹತ್ತು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ದೀರ್ಘ ಸಮಾಸಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡಿಪದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಮನ ಸ್ಸನ್ನು ಆಹ್ಲಾದಗೊಳಿಸುವ ಶಬ್ದದ ಒಂದು ಗುಣ

 • ಹೊತ್ತಗೆ ಓದುವವರು ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತಾರಂತೆ!
 • ಇದುವೆ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ
 • ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆ – ತರಕಾರಿ ...
 • ಮನುಜ ಕಾಣ್…
 • ಅಲ್ಲಮನ ವಚನಗಳ ಓದು – 12ನೆಯ ...
 • ಪುಟ್ಟ ಕತೆ:  ಮೊದಲ ಪಾಸ್ ವರ‍್ಡ್
 • ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗುವಾಸೆ ಗೆಳತಿ
 • ಸಾವಿರದ ಮೌಲ್ಯಗಳು…
 • ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವಿನ ಒಲವಿನ ಕತೆ
 • ಜಪಾನಿನ ರಸ್ತೆಗಳೇಕೆ ತುಂಬಾ ಚೊಕ್ಕ?
 • ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರ ಹೊಸಹೊತ್ತಗೆ “ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಿಗೆ ...
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಕಟ್ಟುವುದು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದಂತಲ್ಲ!
 • ಡಾ || ಡಿ.ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರ ...
 • ಕನ್ನಡದ ಕಲ್ಬರಹಗಳು ಕೇವಲ ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ...
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಕಟ್ಟಣೆ : ಡಾ || ...
 • ಜರ್ಮನ್ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ಸತ್ಯದೇವ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ!
 • ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ: ಡಾ ಡಿ ಎನ್ ...
 • ಕನ್ನಡ ಪದಕಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರುಶ ಪೂರೈಸಿದ ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್: ಭೂತವೂ ಅಲ್ಲ ಭವಿಶ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ.. ...
 • ಹಿಂದೀ ಸ್ವದೇಶಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರದೇಶಿ ಅನ್ನೋದೂ ...
 • ನೋಟು ಬೆಲೆಯಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಹಣದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ!
 • ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ...
 • ಹುಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ವಕ್ತಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ…
 • ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರ ೯೯ನೇ ವರ್ಷದ ಆರಾಧನಾ ...
 • ಆ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಬೇಕೆಂದರೆ
 • ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಜ್ಞಾನ: ಎಚ್‌ಡಿಆರ್ ಎಂದರೇನು?
 • ಡೋಕ್ಲಾ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕರಗಿದ ನಂತರ ಮೋದಿ ...
 • ನಿನ್ನೆ - ನಾಳೆ
 • ಕಾಣದ ಕಡಲಿನ ನನ್ನ ಭಾವ
 • ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೋತ್ಸವ: ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ
 • ಕಾವೇರಿ ಪುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ
 • ಕಸ ಕಹಾನಿ: ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸಮರ್ಥ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ...
 • ಪಶ್ಚಿಮದ ಧೀ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ!
 • ಪರರ ಕೇಡು ಬಯಸಿದವರ ಅಂತ್ಯ ಬಲು ...
 • ಜಾಣಸುದ್ದಿ
 • ಗೌರಿಯ ಪದಗಳು
 • ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವಳು
 • ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಪ್ರಸನ್ನ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸರಕು ಮತ್ತು ...
 • ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರಾಜಧಾನಿ ...
 • ಗಾಂಧಿಯ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಗೌರಿ....
 • ಅದ್ಯಾವ ಪಂಥದವನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವನನ್ನು ಮೊದಲು ...
 • ಗೌರಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಬುಲೆಟ್ಟು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದೇಶ
 • ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನ ಗಜಲ್‌ಗಳು: ಆ ಕಾಗದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಎರಡೇ ...
 • ಮಕ್ಕಳ ಧ್ವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ...
 • ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ
 • ಕತ್ರೀನಾಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕಥೆಗಳು
 • ಹಳೆಯ ಮೊಳೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಮದುವೆ ...
 • ಇಟ್ಟಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವ ಪವಿತ್ರ ಎಂದು ...
 • ವಿಶ್ವ ಹಿರಿದೋ ? ನಕ್ಷತ್ರ ಹಿರಿದೋ ...
 • ನೋಟುನಿಷೇಧ: ಅತ್ಯಂತ ಅಸಮರ್ಥನೀಯ ಕ್ರಮ
 • ಚಂದನ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ‘ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ’ ...
 • ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಮನ್ಸೆನ್ಸ್
 • ಉಲ್ಲಂಘಿತ ಉತ್ತಮಾಂಗಮ್
 • ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪನೇ!
 • ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು - ಹೊರಗೆ:ಒಳಗೆ
 • ಚೀನಾದ ಕಥೆಗಾರ್ತಿ, ಗುಜರಾತಿನ ಕವಿಮಿತ್ರ
 • ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು - ಎಚ್ಚರಾಯ್ತ
 • ಅಣಿಮಾ
 • ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಫುಷ್ಪಪ್ರದರ್ಶನ
 • ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಿಚ್ಚು ಸುಡುವುದು ಯಾರನ್ನು? - ...
 • ಆಲಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಉಸಿರು ತುಂಬುವ ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ!
 • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೆರ್ಲಾಕ್ ಹೋಮ್ಸ
 • ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ
 • ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಕಾಡು.... ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು
 • ಲಿಟಲ್ ಮದರ್ - 2
 • ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ?
 • ಸಿನಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಸಫಾರಿ
 • ಹಿಮಾಲಯ ಚಾರಣ- ಖಾಲಿಯಾ ಟಾಪ್
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 51492