ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ಶರೀರತ್ಯಾಗ ಹೆಸರುಪದ

   ಮರಣ

  ಶರೀರಧರ್ಮ ಹೆಸರುಪದ

   ಶರೀರ ಗುಣ

  ಶರ್ಕರಾವರ್ತ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ

  ಶರ್ಕರೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ಶರ್ಕರಾ) ೧ ಸಕ್ಕರೆ ೨ ಸಣ್ಣಕಲ್ಲು, ನೊರಜುಕಲ್ಲು

  ಶರ್ಮ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ಶರ್ಮನ್) ೧ ಸಂತೋಷ, ಆನಂದ ೨ ಆಸರೆ, ರಕ್ಷಣೆ

  ಶರ್ಮ ಪರಿಚೆಪದ

   (<ಸಂ. ಶರ್ಮನ್) ಆನಂದದಾಯಕ

  ಶರ್ವರಿ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ಶರ್ವರೀ) ರಾತ್ರಿ, ಇರುಳು

  ಶರ್ವಾಣಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಶಿವ, ಪಾರ್ವತಿ

  ಶಲ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯ ಮೈಮೇಲಿರುವ ಮುಳ್ಳು, ಕಣೆ ೨ ಮುಳ್ಳಿಹಂದಿ

  ಶಲದಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ <ತಮಿ. ಚಲತಿ ) ೧ ಜೇಡರ ಹುಳು, ಜೇಡ ೨ ಶೀತಕಾರಕವಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ೩ ತೇವದಿಂದ ಚರ್ಮದ ಸಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲೆತುಕೊಳ್ಳುವುದು

  ಶಲದಿ ಪರಿಚೆಪದ

   (ದೇ <ತಮಿ. ಚಲತಿ ) ಶೀತಕಾರಕವಾದ

  ಶಲಭ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ದೀಪದ ಹುಳು ೨ ಮಿಡತೆ ೩ ಮಿಂಚು ಹುಳು ೪ ಅಮಂಗಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ರತ್ನ

  ಶಲಾಕೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ಶಲಾಕಾ) ೧ ಈಟಿ, ಶಲ್ಯ ೨ ಲೋಹದ ತೆಳ್ಳನೆಯ ಕಂಬಿ, ಮರದ ಕೋಲು ಮುಂ.ವು ೩ ಚೂಪು ತುದಿಯುಳ್ಳ ಗರಿಕೆ, ಮೂಳೆ, ಸೂಜಿ ಮುಂ.ವು ೪ ಹೂವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ತಂತು ೫ ಮೂಳೆ, ಎಲುಬು

  ಶಲ್ಯ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಹೊದೆಯುವ ತೆಳ್ಳಗಿನ ವಸ್ತ್ರ, ಉತ್ತರೀಯ ೨ ಈಟಿ, ಭರ್ಜಿ ೩ ಚೂಪಾದ ಮೊನೆ ಯುಳ್ಳ ವಸ್ತು ೪ ಎಲುಬು, ಮೂಳೆ ೫ ಆವರಣ, ಬೇಲಿ ೬ (ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ) ಮಾದ್ರಿಯ ಅಣ್ಣ ೭ ಮುಳ್ಳು ಹಂದಿ ೮ ತೊಂದರೆ, ಕಷ್ಟ ೯ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡ, ಮುಂಗಾರೆ ಗಿಡ ೧೦ ತುಂಡು, ಚೂರು

  ಶವ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಹೆಣ, ಕಳೇಬರ

  ಶವಾಸನ ಹೆಸರುಪದ

   ಶವದಂತೆ ಮಲಗುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಯೋಗಾಸನ

  ಶಶ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಮೊಲ ೨ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿರುವ ಮೊಲದ ಆಕಾರದ ಕಲೆ

  ಶಶಾಂಕ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಮೊಲದ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು, ಚಂದ್ರ

  ಶಶಿ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ಶಶಿನ್) ಚಂದ್ರ

  ಶಸ್ತ ಪರಿಚೆಪದ

   (ಸಂ) ೧ (ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ) ಹೇಳಿದ, ನುಡಿದ ೨ ಹೊಗಳಿದ, ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ೩ ಉತ್ತಮವಾದ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ

 • ಗೂಗಲ್‌ನವರ ಹೊಸ ‘ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ ಬಡ್ಸ್’
 • ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ವಚನಗಳ ಓದು
 • ಮಲೆನಾಡಿನ ಅಕ್ಕಿ ಅಣಬೆ ಸಾರು
 • ಕತೆ : ವ್ಯಾಪಾರಿ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ...
 • ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಚುಟುಕುಗಳು
 • ತಾವೇ ಮಮ್ಮಿಗಳಾಗುವ ಶಿಂಗನ್ ಪಂತದ ಸಂತರು!
 • ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಶೆ
 • ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ – ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ...
 • ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲಿಯದು??
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಕನ್ನಡ ದ್ರೋಹಿ ಪಡೆಗೊಂದು ...
 • ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರ ಹೊಸಹೊತ್ತಗೆ “ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಿಗೆ ...
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಕಟ್ಟುವುದು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದಂತಲ್ಲ!
 • ಡಾ || ಡಿ.ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರ ...
 • ಕನ್ನಡದ ಕಲ್ಬರಹಗಳು ಕೇವಲ ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ...
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಕಟ್ಟಣೆ : ಡಾ || ...
 • ಜರ್ಮನ್ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ಸತ್ಯದೇವ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ!
 • ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ: ಡಾ ಡಿ ಎನ್ ...
 • ಕನ್ನಡ ಪದಕಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರುಶ ಪೂರೈಸಿದ ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್: ಭೂತವೂ ಅಲ್ಲ ಭವಿಶ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ.. ...
 • ಹಿಂದೀ ಸ್ವದೇಶಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರದೇಶಿ ಅನ್ನೋದೂ ...
 • ನೋಟು ಬೆಲೆಯಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಹಣದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ!
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ನಾವಿನ್ಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಅರಿಯಕುಡಿ ...
 • ವಾರಾಂತ್ಯ ವಿಶೇಷ: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ...
 • ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹತಿ
 • ಕೃಷಿ ಸುಲಭಕ್ಕೆ 'ಯಂತ್ರ' ಕಟ್ಟುವ ನಮ್ಮೂರ ...
 • ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ:ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಟ್ಟು ಜೊತೆಗಿರಬಲ್ಲವೇ?
 • ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ...
 • ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಜೀವನವೆಂದರೆ?
 • ಇಸ್ರೇಲಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಅಶ್ವಾರೂಢರ ಅಟ್ಟಹಾಸ
 • ಇಸ್ರೇಲಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಅಶ್ವಾರೂಢರ ಅಟ್ಟಹಾಸ
 • ಮಗಳಿಗೆ ಗೊಂಬೆ ಕೊಳ್ಳುವುದು
 • ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರಪಂಚ
 • ಎಚ್ಚರ..! ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವರಿವರು…
 • ಎಚ್ಚರ..! ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವರಿವರು…
 • ಕನ್ನಡ: ನಿನ್ನೆ, ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ
 • ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೆಲ್ಲು ಮುರಿದು ...
 • ರಾಜೀವ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಸಂವಾದ : ಭಾಗ ...
 • ಅಂಬಾ ಮತ್ತು ಭೀಷ್ಮ
 • ಈ ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೋದಿಗಲ್ಲ, ನಮಗೇ!
 • ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತ ಕಮ್ಯುನಿಷ್ಟ ಕುಡುಗೋಲಿಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ...
 • ನೂತನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಕಾಯ್ದೆ ಕುರಿತ ...
 • ಬುದ್ದಿಜೀವಿ ಮತ್ತು ದೇವರು ಎದುರುಬದುರು
 • ಹೌದು, ಗೌರಿ- ಲಂಕೇಶರಂತಾಗಲಿಲ್ಲ ...
 • ಹಂಪೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡುತ್ತ...
 • ಕಾರಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಪರಿಸರ ವಿನಾಶ ಮತ್ತು ...
 • ಹೇರ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್
 • ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ- ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರರ `ಅಚ್ಚೇ ದಿನ್'
 • ಚಿಟ್ಟೆಯ ರೆಕ್ಕೆ ಪಿಡಿದಾಗ ಕೈಗಂಟಿದ ಬಣ್ಣವಿದು!
 • ಅನಾಣ್ಯೀಕರಣ, ಎಡಪಂಥೀಯ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು
 • ರಾಜೀವ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಸಂವಾದ : ಅಯೋಧ್ಯೆ,ಸತಿ ...
 • ನ್ಯಾನೋ ರೈಮೋ-ನಾವೂ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯೋಣವೇ?
 • ಅರಮನೆ ಕಡತಗಳಲ್ಲೇ ಇದೆ ಟಿಪ್ಪು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ...
 • ಜಯಮಂಗಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ವನ್ಯದಾಮ
 • ಕಲೋತ್ಸವ ನಗರಿ ಸ್ವಚ್ಛ
 • ಕಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶಾಲಾ ವಿವರ
 • ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಪವಾಡ - ಸಂಯುಕ್ತಾ ಪುಲಿಗಲ್
 • ಮೌನ
 • ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಮೇಲೆ ಮರಾಠರು ದಾಳಿ ...
 • ನಂಬಿಕೆ
 • ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ
 • ಆರಂಕುಸವಿಟ್ಟೊಡಂ ನೆನೆವುದೆನ್ನ ಮನಂ ವನವಾಸಿ ದೇಶಮಂ
 • Kannada T Shirts / ಕನ್ನಡ ...
 • ಚೇತನದ ಚೇತನ – ಅಪ್ಪ, ಇನ್ನಿಲ್ಲ
 • ಗಿಡ ಸಹವಾಸದಿಂದ 'ಸಮೃದ್ಧ' ಕೃಷಿ....!, ಗಿಡಗೆಳೆತನದಿಂದ ...
 • ಮನಸಿನ ಪುಟಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಾಲುಗಳು!
 • ಹೊಸ್ತಿಲು / ಹೊಸಿಲು / ಹೊಸಲು
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 41552