ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ಬಾಷ್ಪ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಕಣ್ಣೀರು, ಕಂಬನಿ ೨ ಹಬೆ, ಆವಿ

  ಬಾಸಣ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ.ವಾಸನ) ೧ ಹೊದಿಕೆ, ಮುಸುಕು ೨ ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಪುಟ

  ಬಾಸರ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ಭಾಸ್ವರ) ೧ ಕಾಂತಿ, ಶೋಭೆ ೨ ಶುಭವಸ್ತ್ರ

  ಬಾಸರ ಪರಿಚೆಪದ

   (<ಸಂ. ಭಾಸ್ವರ) ೧ ಬಿಳಿಚಿಕೊಂಡ ೨ ನಿಸ್ತೇಜವಾದ

  ಬಾಸಿ(ಂ)ಗ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ (ಹೂವಿನ) ಮಾಲೆ, ದಂಡೆ ೨ ಮದುಮಕ್ಕಳ ಹಣೆಗೆ ತೊಡಿಸುವ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಸಾಧನ, ಬಾಸಿಗ

  ಬಾಸು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡು

  ಬಾಸುಂಡೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ದೇ. ಬಾಸುಳು) ಬಾಸಳು, ಊತ

  ಬಾಸುಳು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಹೊಡೆತದಿಂದ ಮೈಮೇಲೆ ಏಳುವ ಬಾವು, ಊತ, ಬಾಸುಂಡೆ

  ಬಾಹತ್ತರ ಹೆಸರುಪದ

   (ಹಿಂ) ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ, ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು; ನಿಯೋಗ ರಾಜರಾಣಿಯರಿಗೆ (ಸಂಚಿ, ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುವುದೇ ಮುಂ.) ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬಗೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರ ಸಮೂಹ

  ಬಾಹಿರ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಹೊರವಲಯ ೨ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದುದು, ಹೊರತಾದುದು ೩ ಅಯೋಗ್ಯವಾದುದು ೪ ಹೀನಮನುಷ್ಯ, ಕ್ಷುದ್ರ

  ಬಾಹಿರ ಪರಿಚೆಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ೨ ಬಹಿಷ್ಕೃತವಾದ

  ಬಾಹು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ (ಪೆಟ್ಟು, ಖಾಯಿಲೆ ಮೊ.ವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ) ಊತ, ಉಬ್ಬು ೨ ಹುಣ್ಣು, ವ್ರಣ; (ಸಂ) ೧ ತೋಳು, ಭುಜ ೨ ಎರಡು ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತ ೩ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಗುಲದ ಒಂದು (ಉದ್ದಳತೆಯ) ಪ್ರಮಾಣ ೪ ರೇಖಾಕೃತಿಗಳ ಹೊರಮೈಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ರೇಖೆ, ಭುಜರೇಖೆ

  ಬಾಹುಲ್ಯ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಹೇರಳ, ಅಧಿಕ ೨ ಘನವಾದುದು ೩ ವಿಸ್ತಾರ

  ಬಾಹ್ಮಣ್ಯ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿರುವಿಕೆ ೨ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಮುದಾಯ

  ಬಾಹ್ಯ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಹೊರಭಾಗ, ಹೊರವಲಯ ೨ ಹೊರಗಡೆ, ಬಹಿರಂಗ ೩ ಬಹಿರಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ಸಿದುದು ೪ ಅಪರಿಚಿತ, ಹೊಸಬ

  ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಚೆಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಹೊರಗಿನ, ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ೨ ಹೊರ ದೂಡಿದ, ಬಹಿಷ್ಕೃತವಾದ

  ಬಾಹ್ಯಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಸರುಪದ

   = ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವ ಚೆಲುವು

  ಬಿಂಕ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಗರ್ವ, ಜಂಬ ೧ ಠೀವಿ, ಗತ್ತು ೨ ಹೆಮ್ಮೆ ೩ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ೪ ಬೂಟಾಟಿಕೆ, ಡಂಭಾಚಾರ ೫ ಆಡಂಬರ, ಡೌಲು ೬ ಒಯ್ಯಾರ, ಬಿನ್ನಾಣ ೭ ಸೊಬಗು, ವಿಲಾಸ ೮ ಹಿರಿಮೆ, ಮೇಲ್ಮೆ ೯ ಸಾಹಸ, ಪರಾಕ್ರಮ ೧೦ ಅಟ್ಟಹಾಸ, ಆಟೋಪ ೧೧ ಜಂಬದ ಮಾತು, ಹೆಮ್ಮೆಯ ನುಡಿ ೧೨ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆ ೧೩ ಕಾಗೆ ಬಂಗಾರ, ಅಭ್ರಕ

  ಬಿಂಕಗಾತಿ ಹೆಸರುಪದ

   ಒಯ್ಯಾರಿ, ಬಿನ್ನಾಣಗಿತ್ತಿ

  ಬಿಂಗ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ಭೃಂಗ) ೧ ಒಂದು ಬಗೆಯ ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿಯ ದುಂಬಿ, ಭ್ರಮರ ೨ ಕಾಗೆಬಂಗಾರ, ಅಭ್ರಕ ೩ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಬಳ್ಳಿ

 • ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ
 • “ಮಾನವ ಮ್ರುಗಾಲಯ”
 • ಮೌನವೇ ಏನಾಯಿತು ನಿನಗೆ
 • ಮೆದುಳನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ದೂಡುವ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು!
 • ಬಾದಮಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆ: ಚಬನೂರ ಅಮೋಗ ಸಿದ್ದನ ...
 • ಪುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ : ಕಾಲ್ಚೆಂಡು ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ...
 • ರಾದೆ ರಾದೆ ಮನವನು ತಣಿಸಿದೆ ನೀ…
 • ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತೇ? – ಜರ‍್ಮನಿಯ ಈ ...
 • ನಿನ್ನೊಳು ನಾನೋ? ನನ್ನೊಳು ನೀನೋ?
 • ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿವೆ ಹಸಿರು ಕಟ್ಟಡಗಳು
 • ಜರ್ಮನ್ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ಸತ್ಯದೇವ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ!
 • ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ: ಡಾ ಡಿ ಎನ್ ...
 • ಕನ್ನಡ ಪದಕಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರುಶ ಪೂರೈಸಿದ ...
 • ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಹಿನ್ನಡವಳಿ – ಡಾ. ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್: ಭೂತವೂ ಅಲ್ಲ ಭವಿಶ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ.. ...
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ವಚನಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಿರುವ ...
 • ಲಿಂಗಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದ ...
 • ಹಿಂದೀ ಸ್ವದೇಶಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರದೇಶಿ ಅನ್ನೋದೂ ...
 • ಕನ್ನಡದ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆ – ಡಾ. ಡಿ. ...
 • ನೋಟು ಬೆಲೆಯಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಹಣದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ!
 • ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ...
 • ಹುಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ವಕ್ತಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ…
 • ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕುರಿತ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳ ಮಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕತೆ ವ್ಯಥೆ
 • ಮಹದಾಯಿ: ಕೇಳಿದ್ದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ...
 • ಮಹದಾಯಿ: ವರುಷದ ಕೂಗು!
 • ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಭಾರತದ ಏಳಿಗೆ – ...
 • “ಕಬಾಲಿ ಡಾ” ಅನ್ನೋದ್ನ ಕೇಳೋಕೆ ಸೂಪರ್!
 • ಕುತಂತ್ರ, ದುಷ್ಟತನಗಳ ಕಳ್ಳಬೆಕ್ಕು – ಭಾರತ ...
 • ಕೈದಾಳ..!
 • ಭಾರತದ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ನಕ್ಸಲ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ...
 • ದೃಷ್ಟಿ ತೆರೆಯುವ ಓದು
 • ಬ್ಲೂಟೂತ್: ಒಂದು ಪರಿಚಯ
 • ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತ
 • ಮರಣದಂಡನೆಗೊಳಗಾದ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಪಳಗಿಸಲಾಗದ ಹುಲಿ!
 • ಗೂಗಲ್ ಗುರುವಿನ ಒಂದಷ್ಟು ಗುಟ್ಟುಗಳು
 • ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಭಗೀರಥ ಜಾಗೃತವಾಗಲಿ
 • ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರಿನ ಪಳೆಯ ಮುಖಗಳು
 • ನಿನ್ನಂತೆ ನಿದ್ರಿಸಲು
 • ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಘನತೆಗೆ ಸಂದ ಎರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
 • ಪ್ರಣಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಂಕಣ
 • ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆ – ...
 • ರೈತನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಮ!
 • ಕವಿಯ ಕಂಪೌಂಡಿನ ಸೀಬೆಮರ
 • ಬುದ್ಧಪೂರ್ಣಿಮೆ
 • ಇಳಿ-ಕವಿತೆ.
 • ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪುಕ್ಕಟೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳೇಕೆ ...
 • ಮಗಳು
 • ತೋಳ ಬಂತು ತೋಳ. ತೋಳ ಹೋಯ್ತು ...
 • ಸಂಜೆಬೆಳಕಿನಲ್ಲೊಂದು ವಾಸಿಯಾಗದ ಅನುರಾಗ!
 • ಮಣಿಪುರದ ಸಂದೇಶ
 • ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಶಿಲುಬೆಗಳನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರಿಗಳು ಹೊರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
 • ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ_ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ
 • ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ - ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ
 • ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಕರಡಿಯಣ್ಣ
 • ಚಿಣ್ಣರಿಂದ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ
 • ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕಂಬಿ ಕೆರೆಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ
 • ಸಂಘಟಿತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಿಂದ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು
 • ಮದುವೆಯೆಂಬ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು
 • ಭಾರತ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡರೆ ವಿಶ್ವವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡೀತು
 • ಶರದಿಂದು ವಿಕಾಸ ಮಂದಹಾಸಾಂ
 • ಮರೀನಾ ಬೇ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸ್ಕೈಪಾರ್ಕ್ - ...
 • ‘ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ?’ - ಪುಸ್ತಕ ...
 • ನಮಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ- ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ನೀರೇ ...
 • ...
 • ...
 • ಹಳೆಗನ್ನಡಕಾವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ
 • ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಹಜಕವಿ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು
 • ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ
 • ಭೀಮಯಾನವದು ಸಮಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು
 • ಕಿರುತೆರೆಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ
 • ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ...
 • ಹಾಗೆ ಹೋದ ಜೀವವೇ ಹೇಳು ಬಂದ ...
 • ಅಸಾದ್: ಯಮದೂತ ‘ಡಾಕ್ಟರ್’ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್!
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 59722