ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ನುಲಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ (ಹೊಸೆದು ಮಾಡಿದ) ಹುರಿ, ಹಗ್ಗ, ದಾರ ೨ (ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ) ಹಿಂಡಿದಂತಹ ನೋವು, ಯಾತನೆ

  ನುಲಿ ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ೧ (ಹುರಿ, ಹಗ್ಗ ಮೊ.ವನ್ನು) ಹೊಸೆ ೨ ತಿರಿಚು, ಹಿಂಡು, ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸು ೩ ತಿರಿಚಿಕೊಳ್ಳು ೪ ಕರುಳು - ಹಿಂಡಿದಂತಾಗು, ನೋಯು ೫ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಂಕಿಸು, ಒಯ್ಯಾರ ತೋರು

  ನುಸಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಹುಡಿ, ಧೂಳು ೨ ಬಟ್ಟೆ, ಕಾಗದ ಮುಂ.ವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಣ್ಣ ಹುಳು ೩ ಧಾನ್ಯ ಮುಂ.ವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹುಳು, ಓಟೆಹುಳು ೪ ದೀಪದ ಹುಳು, ಪತಂಗ ೫ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಣ್ಣ ಸೊಳ್ಳೆಯಂತಹ ಕೀಟ, ಗುಂಗುರು, ನೊರಜು ೬ ಸೊಳ್ಳೆ ೭ ಅಲ್ಪ, ಕ್ಷುದ್ರ, ಕ್ಷುಲ್ಲಕ

  ನುಸಿ ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ೧ ನುಸುಳು, ತೂರು ೨ ತಿರಿಚು, ಹಿಂಸಿಸು

  ನುಸುಳು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ತೂರುವಿಕೆ, ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ೨ ಕಪಟ, ವಂಚನೆ, ಮೋಸ ೩ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು, ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ೪ ಕತ್ತಿ ಕಾಳಗದ ಒಂದು ವರಸೆ

  ನುಸುಳು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ಕಂಡಿ ಮೊ.ವುಗಳಲ್ಲಿ - ಮೆತ್ತಗೆ ಒಳಸೇರು, ನುಸಿ, ತೂರು

  ನೂಕು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ೧ ತಳ್ಳು, ದೂಡು ೨ ಸಮಯವನ್ನು - ಕಳೆ, ವ್ಯಯಿಸು ೨ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡು, ಮೇಲೆ ಬೀಳು ೪ ತ್ಯಜಿಸು, ಈಡಾಡು ೫ ಮುಂದುವರಿ, ಸಾಗು ೬ ಮುಂದುವರಿಸು, ನುಗ್ಗಿಸು ೭ ಉಂಟಾಗು, ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗು ೮ ಸಾಧ್ಯವಾಗು, ಸಮರ್ಥವಾಗು ೯ ಚಿಮ್ಮು, ಹೊರಸೂಸು ೧೦ ಕೆಡಹು, ಬೀಳಿಸು ೧೧ ಎತ್ತು, ನೆಗಹು ೧೨ ಕಡೆಗಣಿಸು, ದೂರಮಾಡು

  ನೂತನ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಹೊಸದು, ನವೀನವಾದುದು ೨ ಅಪೂರ್ವವಾದುದು ೩ ಈಚಿನದು, ನವೀನ

  ನೂತನ ಪರಿಚೆಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಅಭಿನವ, ನವೀನ ೨ ಹೊಸದಾದ, ತಾಜಾ

  ನೂನ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ನ್ಯೂನ) ೧ ಕೊರತೆ, ನ್ಯೂನತೆ ೨ ತುಚ್ಛವಾದುದು, ಹೀನವಾದುದು ೩ ಭಂಗ, ಭಗ್ನತೆ ೪ ದಿಟ, ಸತ್ಯ

  ನೂನಂ ಅವ್ಯಯ

   (ಸಂ) ೧ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ೨ ಬಹುಶಃ, ಪ್ರಾಯಶಃ

  ನೂಪುರ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಕಾಲಿನ ಗೆಜ್ಜೆ, ಕಾಲಂದುಗೆ

  ನೂಲು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ದಾರ, ಎಳೆ, ಸೂತ್ರ ೨ ಬಟ್ಟೆ, ವಸ್ತ್ರ ೩ ನೂಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ತೆರಿಗೆ ೪ ಎತ್ತರವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ

  ನೂಲು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) (ರಾಟೆಯಿಂದ) ದಾರವನ್ನು ತೆಗೆ, ಎಳೆಮಾಡು

  ನೂಳದು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಹಿರಿದು, ಅತಿಶಯವಾದುದು

  ನೂಳದು ಅವ್ಯಯ

   (ದೇ) ಅಧಿಕವಾಗಿ, ಅತಿಶಯವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ

  ನೃತ್ತ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ನರ್ತನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆ, ತಾಳಲಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿ ಅಂಗ ಪ್ರತ್ಯಂಗಗಳ ವಿಕ್ಷೇಪ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಕುಣಿತ, ವಾಗರ್ಥ, ನವರಸಗಳ ಪ್ರತೀತಿಯಿಲ್ಲದ ನರ್ತನ

  ನೃತ್ಯ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ನಾಟ್ಯ, ನರ್ತನ, ಅಂಗಪ್ರತ್ಯಂಗ ವಿಕ್ಷೇಪಸಹಿತವಾಗಿ, ವಾಗರ್ಥದ ಮೂಲಕ ನವರಸಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು

  ನೃಪ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ರಾಜ, ದೊರೆ

  ನೃಶಂಸ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಕ್ರೂರಿ, ಕಟುಕ

 • ಹೊತ್ತಗೆ ಓದುವವರು ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತಾರಂತೆ!
 • ಇದುವೆ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ
 • ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆ – ತರಕಾರಿ ...
 • ಮನುಜ ಕಾಣ್…
 • ಅಲ್ಲಮನ ವಚನಗಳ ಓದು – 12ನೆಯ ...
 • ಪುಟ್ಟ ಕತೆ:  ಮೊದಲ ಪಾಸ್ ವರ‍್ಡ್
 • ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗುವಾಸೆ ಗೆಳತಿ
 • ಸಾವಿರದ ಮೌಲ್ಯಗಳು…
 • ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವಿನ ಒಲವಿನ ಕತೆ
 • ಜಪಾನಿನ ರಸ್ತೆಗಳೇಕೆ ತುಂಬಾ ಚೊಕ್ಕ?
 • ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರ ಹೊಸಹೊತ್ತಗೆ “ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಿಗೆ ...
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಕಟ್ಟುವುದು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದಂತಲ್ಲ!
 • ಡಾ || ಡಿ.ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರ ...
 • ಕನ್ನಡದ ಕಲ್ಬರಹಗಳು ಕೇವಲ ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ...
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಕಟ್ಟಣೆ : ಡಾ || ...
 • ಜರ್ಮನ್ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ಸತ್ಯದೇವ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ!
 • ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ: ಡಾ ಡಿ ಎನ್ ...
 • ಕನ್ನಡ ಪದಕಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರುಶ ಪೂರೈಸಿದ ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್: ಭೂತವೂ ಅಲ್ಲ ಭವಿಶ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ.. ...
 • ಹಿಂದೀ ಸ್ವದೇಶಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರದೇಶಿ ಅನ್ನೋದೂ ...
 • ನೋಟು ಬೆಲೆಯಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಹಣದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ!
 • ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ...
 • ಹುಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ವಕ್ತಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ…
 • ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರ ೯೯ನೇ ವರ್ಷದ ಆರಾಧನಾ ...
 • ಆ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಬೇಕೆಂದರೆ
 • ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಜ್ಞಾನ: ಎಚ್‌ಡಿಆರ್ ಎಂದರೇನು?
 • ಡೋಕ್ಲಾ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕರಗಿದ ನಂತರ ಮೋದಿ ...
 • ನಿನ್ನೆ - ನಾಳೆ
 • ಕಾಣದ ಕಡಲಿನ ನನ್ನ ಭಾವ
 • ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೋತ್ಸವ: ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ
 • ಕಾವೇರಿ ಪುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ
 • ಕಸ ಕಹಾನಿ: ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸಮರ್ಥ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ...
 • ಪಶ್ಚಿಮದ ಧೀ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ!
 • ಪರರ ಕೇಡು ಬಯಸಿದವರ ಅಂತ್ಯ ಬಲು ...
 • ಜಾಣಸುದ್ದಿ
 • ಗೌರಿಯ ಪದಗಳು
 • ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವಳು
 • ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಪ್ರಸನ್ನ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸರಕು ಮತ್ತು ...
 • ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರಾಜಧಾನಿ ...
 • ಗಾಂಧಿಯ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಗೌರಿ....
 • ಅದ್ಯಾವ ಪಂಥದವನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವನನ್ನು ಮೊದಲು ...
 • ಗೌರಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಬುಲೆಟ್ಟು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದೇಶ
 • ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನ ಗಜಲ್‌ಗಳು: ಆ ಕಾಗದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಎರಡೇ ...
 • ಮಕ್ಕಳ ಧ್ವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ...
 • ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ
 • ಕತ್ರೀನಾಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕಥೆಗಳು
 • ಹಳೆಯ ಮೊಳೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಮದುವೆ ...
 • ಇಟ್ಟಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವ ಪವಿತ್ರ ಎಂದು ...
 • ವಿಶ್ವ ಹಿರಿದೋ ? ನಕ್ಷತ್ರ ಹಿರಿದೋ ...
 • ನೋಟುನಿಷೇಧ: ಅತ್ಯಂತ ಅಸಮರ್ಥನೀಯ ಕ್ರಮ
 • ಚಂದನ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ‘ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ’ ...
 • ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಮನ್ಸೆನ್ಸ್
 • ಉಲ್ಲಂಘಿತ ಉತ್ತಮಾಂಗಮ್
 • ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪನೇ!
 • ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು - ಹೊರಗೆ:ಒಳಗೆ
 • ಚೀನಾದ ಕಥೆಗಾರ್ತಿ, ಗುಜರಾತಿನ ಕವಿಮಿತ್ರ
 • ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು - ಎಚ್ಚರಾಯ್ತ
 • ಅಣಿಮಾ
 • ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಫುಷ್ಪಪ್ರದರ್ಶನ
 • ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಿಚ್ಚು ಸುಡುವುದು ಯಾರನ್ನು? - ...
 • ಆಲಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಉಸಿರು ತುಂಬುವ ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ!
 • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೆರ್ಲಾಕ್ ಹೋಮ್ಸ
 • ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ
 • ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಕಾಡು.... ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು
 • ಲಿಟಲ್ ಮದರ್ - 2
 • ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ?
 • ಸಿನಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಸಫಾರಿ
 • ಹಿಮಾಲಯ ಚಾರಣ- ಖಾಲಿಯಾ ಟಾಪ್
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 51493