ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ಸೂರಣ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ಚೂರ್ಣ) ತರಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಔಷಧವಾಗಿಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಗಡ್ಡೆ, ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ

  ಸೂರಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಪಂಡಿತ, ವಿದ್ವಾಂಸ

  ಸೂರು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ; (<ಮರಾ. ಸೂರ್) ಧ್ವನಿ, ಉಲಿ, ಸ್ವರ

  ಸೂರುಳಿಡು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ಆಣೆಯಿಡು, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡು

  ಸೂರುಳಿಸು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ೧ ಆಣೆಯಿಡುವಂತೆ ಮಾಡು, ಆಣೆಯಿಡಿಸು ೨ ಸೂರುಳಿಡು

  ಸೂರುಳು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ

  ಸೂರೆ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಕೊಳ್ಳೆ, ಲೂಟಿ

  ಸೂರೆ(ರ್ಯ)ಪಾನ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ಸೂರ್ಯ) ೧ ದೇವರ ಯಾ ರಾಜರ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಫಲಕ ಯಾ ಚಾಮರ ೨ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹೂವು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ

  ಸೂರೆಗೈ ಎಸಕಪದ

   = ೧ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆ ೨ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ-ಪಡೆ, ಹೊಂದು

  ಸೂರ್ಪ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ಶೂರ್ಪ) ಕೇರುವ ಸಾಧನ, ಮೊರ

  ಸೂರ್ಯ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ನೇಸರು, ರವಿ ೨ ಬಿಳಿಯ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡ

  ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಹೆಸರುಪದ

   ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕಿಡಿ ಕಾರುವುದೆಂದು ನಂಬಲಾದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕಲ್ಲು, ಶಿಲೆ

  ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೆಸರುಪದ

   ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನುಳ್ಳ ಯಾ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲುವ, ಹಳದಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೂವು

  ಸೂರ್ಯವೀ ಹೆಸರುಪದ

   ಪಟ್ಟಣದ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ

  ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಸೂರ್ಯನು ಮುಳುಗುವುದು

  ಸೂರ್ಯೋದಯ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಹೊತ್ತು ಮೂಡುವುದು, ಬೆಳಗು

  ಸೂಲ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಹೆರಿಗೆ, ಪ್ರಸವ ೨ ಸಂತತಿ, ಸಂತಾನ

  ಸೂಲಗಿತ್ತಿ ಹೆಸರುಪದ

   ಹೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವಳು

  ಸೂಲಿಸು ಎಸಕಪದ

   = ೧ ಹೆರಿಗೆಯಾಗು, ಹಡೆ ೨ ಹೆರಿಗೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡು, ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸು

  ಸೂಲು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) (ಪ್ರಾಣಿಗಳು) ೧ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ೨ ಹೆರಿಗೆ, ಪ್ರಸವ ೩ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮ

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 46210