ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  mash ಎಸಕಪದ

   1) (ಬೇಯಿಸಿದ ಕಾಳು, ತರಕಾರಿಯನ್ನು) ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡು, ಚೂರ್ಣಮಾಡು, ರುಬ್ಬು, ಅರೆ 2) ತವುಡು ಮಿಶ್ರಣಮಾಡು

  mask ಹೆಸರುಪದ

   1) ಮುಖ-ತೆರೆ, ಪರದೆ, ಮುಸುಕು 2) ಮೊಗ ವಾಡ, ಮುಖವಾಡ, ಕಪಟವೇಷ 3) (ಆಲಂ) ಸೋಗು, ಮಾರುವೇಷ, ಛದ್ಮವೇಷ 4) ಮುಖಲೇಪ

  mask ಎಸಕಪದ

   ಮುಸುಕು, ಮೊಗವಾಡಗಳಿಂದ ಮುಖಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳು, ಮೊಗವಾಡ ಧರಿಸು

  masochism ಹೆಸರುಪದ

   (ಕಾಮುಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ) ಆತ್ಮಪೀಡನೆ, ಸ್ವಹಿಂಸಾಸ್ವಾದ ಸ್ವಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಸುಖಪಡುವ ಮನೋವಿಕಾರ, ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹಿಂಸೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾಮತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ವಿಕಾರ

  mason ಹೆಸರುಪದ

   ಕಲ್ಲುಕುಟಿಗ, ಕಲ್ಲುಕೆಲಸದವನು, ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವವನು, ವಡ್ಡ

  masonry ಹೆಸರುಪದ

   ಕಲ್ಲುಕೆಲಸ, ಗಾರೆಕೆಲಸ, ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡ

  masquerade ಹೆಸರುಪದ

   ಛದ್ಮವೇಷ, ಮಾರುವೇಷ, ಸೋಗು

  masquerade ಎಸಕಪದ

   1) ವೇಷಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊ, ತಿರುಗಾಡು 2) ನಟಿಸು, ನಟನೆಮಾಡು, ಸೋಗುಹಾಕು

  mass ಹೆಸರುಪದ

   1) (ಒಂದು ಆಕಾರವಿಲ್ಲದ) ಮುದ್ದೆ 2) ಮೊತ್ತ, ಸಮೂಹ, ಗುಂಪು, ರಾಶಿ, ಪುಂಜ, ಒಟ್ಟಿಲು 3) ಗುಡ್ಡೆ, ರಾಶಿ, ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ, ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೆ ತಯಾರಿಕೆ 4) (ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿನ) ದಿವ್ಯಪೂಜೆ, ಧರ್ಮಾಚರಣೆ, ದಿವ್ಯಾರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಭೋಜನ

  mass ಎಸಕಪದ

   1) ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸು, ಒಟ್ಟುಹಾಕು 2) ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸು, 3) ಒಟ್ಟುಗೂಡು, ಒಟ್ಟಾಗು, ಒಂದಾಗು, ಒಟ್ಟು ಸೇರು, ಸೈನ್ಯ ದಳಗಳನ್ನು ಜಮಾಯಿಸು

  mass media ಹೆಸರುಪದ

   ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಜನತೆಯನ್ನು ತಲಪುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು

  mass meeting -

   ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಭೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ, ಬೃಹತ್ಸಮಾವೇಶ

  mass movement -

   ಜನಾಂದೋಳನ, ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ಚಳವಳಿ

  mass production -

   ಅಧಿಕೋತ್ಪತ್ತಿ, ಭಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನ

  mass psychology -

   ಜನಮನೋವೃತ್ತಿ, ಸ್ತೋಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ

  massacre ಎಸಕಪದ

   1) ಕಗ್ಗೊಲೆಮಾಡು, ಹತ್ಯೆನಡೆಸು 2) (ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರನ್ನು) ಕ್ರೂರವಾಗಿ, ಉಗ್ರವಾಗಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡು, ಸಾಮೂಹಿಕ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡು, ನರಮೇಧ ಮಾಡು

  massage ಎಸಕಪದ

   ಅಂಗಮರ್ದನ ಮಾಡು, ಮಾಲೀಸು ಮಾಡು, ನೀವು, ತಿಕ್ಕು

  masseur ಹೆಸರುಪದ

   ಮಾಲೀಸುಗಾರ, ಮಸಾಜುಗಾರ, ಅಂಗ ಮರ್ದಕ

  masseuse ಹೆಸರುಪದ

   ಅಂಗಮರ್ದಕಿ

  massive ಪರಿಚೆಪದ

   1) ದಪ್ಪವೂ ತೂಕವೂ ಆದ, ಸ್ಥೂಲವೂ ಭಾರವೂ ಆದ 2) ಸಾಂದ್ರವಾದ, ದಟ್ಟವಾದ 3) ಸುದೃಢವಾದ, ತೂಕವಾದ, ಮಜಬೂತಾದ, ಭಾರಿ

 • ಒಂಟಿಯಾಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಹೋಗದಿರು
 • ಸಣ್ಣಕತೆ: ನಿರ‍್ದಾರ
 • ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೇ ಕಾಡನ್ನು ಬೆಳೆಯಿರಿ!
 • ಚಿಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿ
 • ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಕೋಳಿ ಹುರುಕಲು
 • ಬೂಲೋಕ ಸ್ವರ‍್ಗ ನಮ್ಮ ಊರು ಕೊಡಗು
 • ಮೊಬೈಲ್ ತೊಳೆಯಲೊಂದು ಸೋಪು!
 • ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ‘ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಗುಡ್ಡಗಳು’
 • ನಿನ್ನ ನೀ ಅರಿಯೇ…
 • ಮಾಡಿನೋಡಿ ರುಚಿಯಾದ ‘ರೆಕ್ಕೆ ಬಾಡು’
 • ಡಾ || ಡಿ.ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರ ...
 • ಕನ್ನಡದ ಕಲ್ಬರಹಗಳು ಕೇವಲ ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ...
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಕಟ್ಟಣೆ : ಡಾ || ...
 • ಜರ್ಮನ್ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ಸತ್ಯದೇವ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ!
 • ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ: ಡಾ ಡಿ ಎನ್ ...
 • ಕನ್ನಡ ಪದಕಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರುಶ ಪೂರೈಸಿದ ...
 • ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಹಿನ್ನಡವಳಿ – ಡಾ. ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್: ಭೂತವೂ ಅಲ್ಲ ಭವಿಶ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ.. ...
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ಹಿಂದೀ ಸ್ವದೇಶಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರದೇಶಿ ಅನ್ನೋದೂ ...
 • ನೋಟು ಬೆಲೆಯಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಹಣದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ!
 • ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ...
 • ಹುಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ವಕ್ತಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ…
 • ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕುರಿತ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳ ಮಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕತೆ ವ್ಯಥೆ
 • ಮಹದಾಯಿ: ಕೇಳಿದ್ದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ...
 • ಮಹದಾಯಿ: ವರುಷದ ಕೂಗು!
 • ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಭಾರತದ ಏಳಿಗೆ – ...
 • ಡ್ರಯ್ ಫ್ರುಟ್ ಲಡ್ಡು
 • ಮತಾಂತರದ ಹೊಸವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕಿದೆ!
 • ಮಳೆ
 • ಕಾಯುತಿಹೆ .....
 • ನಮ್ಮೂರ ಹಬ್ಬ:- ಕಂಬಳ
 • ನಮ್ಮೂರ ಹಬ್ಬ:- ನಮ್ಮೂರ ತೇರು
 • ಜುನಾಗಡದಲ್ಲೊಂದು ಸುತ್ತು
 • ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ – ಒಂದು ...
 • ವಿಜ್ಞಾನದ ಇಜ್ಞಾನ: ಸಾರಾಯಿಯ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಜೀವರಕ್ಷಕ ...
 • ಬಂಗಾಳೀ ಸಮಾಜದೊಳಗೇ ಇರುವ ಅಂತರ್ಗತ ಕೋಮುವಾದಿ ...
 • ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ...
 • ವಚನಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಂಗತ್ಯ, ಸಂಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಧುರಾನುಭೂತಿ!
 • ಮಮತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕತೆಗಳು
 • ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ!
 • ಪರಮಹೇಡಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು, ಪರಮವೀರ ಸೈನಿಕರು
 • ನಿಜಾರ್ ಖಬ್ಬಾನಿಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕವನಗಳು
 • ಸುಮ್ನೆ ತಮಾಷೆಗೆ -೮
 • ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ
 • ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳೂ ಸಾಧಕರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ
 • ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಬೆಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ...
 • ‘ದಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಸಾಗರ, ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಹಿಮಾಲಯ...’
 • `ಸುಧಾ'ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ...
 • ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯ ದುರಂತ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ
 • ದೇಬಾ ತೋರಿದ ಕಾಲುದಾರಿಗಳು
 • ತೆರಿಗೆ ಬೇನೆ!
 • ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಬಸವೇಶ್ವರರ ದರ್ಶನ
 • ಮಾಳವಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ,,,,
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಗದ್ದೆಗೆ ಭೇಟಿ
 • ಭಾವಬಂಧಗಳ ಮುಲಾಜಿನಲ್ಲಿ ಗಣಪನೂ ಬಂದಿ!
 • ಗೋಷ್ಠಿ
 • ಕಥೆ:- 'ಇಂತವರೂ ಇರ್ತಾರೆ'
 • ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ
 • ಸ್ವಸ್ತಿಗಾವಶ್ಯಕವೊ - ಮಂಕುತಿಮ್ಮ
 • ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಿಗಳೂ ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ!
 • ಮಲೆನಾಡ ಮಳೆಗಾಲ
 • ನೊಸಲ ಬೆಳಕು
 • ಮಗಳು ನೋಡಿದ ಮಳೆ
 • ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ತಾಯಿಬೆಕ್ಕು
 • ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನಿ ವೀರ್ಯ
 • ಸೃಷ್ಟಿ ಶುಭದಾಯಿನಿಯೆಂಬವಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿರುವವಳ ಕಥೆ ಕವಿತೆ ...
 • ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನ ಗಜಲ್‌ಗಳು: ಜೀವ ಉಳಿಸಿದವಳು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ...
 • ಮಗಳು ಕಂಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
 • ಗಿರಿ-ಶಿಖರಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆಯೇ?
 • ಕಾಗದದ ದೋಣಿ
 • ನಿಮ್ಮ ಫೋನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ...
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 61324