ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶ

  ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ -

   ಮದುವೆ, ಮುಂಜಿ, ನಾಮಕರಣ, ಗೌರಿ-ಗಣಪತಿವ್ರತ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅರಿಶಿನ ಅಥವಾ ಕುಂಕುಮದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅಶುಭಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
   ಉದಾ: ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ, ಹಳದಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ.

  ಮಂದಲಿಗೆಚಾಪೆ -

   ಒಂದು ವಿಧವಾದ ನೊಜೆಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೆಣೆದಿರುವ ಚಾಪೆ. ಮಂದಲಿಗೆಚಾಪೆಯನ್ನು ಮಡಿಬಟ್ಟೆಯನ್ನುಟ್ಟು ಕೆಲಸಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಚೌಕಟ್ಟಾದ ಜಾಪೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀರು ಚುಮಿಕಿಸಿ ಒರೆಸಿಡಬಹುದು.
   ಉದಾ: ಮಡಿ ಉಟ್ಕಂಡಿದೀನಿ ಆ ಮಂದಲಿಗೆಚಾಪೆ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಡು.

  ಮಕರತೋರಣ -

   ನೋಡಿ: ತೋರಣ

  ಮಗುಟ -

   ರೇಷ್ಮೆ ಅಥವಾ ಕತ್ತಾಳೆನಾರಿನಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಮಗುಟ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕತ್ತಾಳೆನಾರನ್ನು ಕಿತ್ತಾನಾರು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮಗುಟವನ್ನು ಉಡುವುದಕ್ಕೂ ಹೊದೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಮಡಿಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಮಗುಟವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
   ಉದಾ: ಮಗುಟ ಉಟ್ಕಂಡ್‌ಹೋಗಿ ಎರಡು ಕೊಡ ನೀರು ತಗಂಬಾ.

  ಮಗ್ಗ -

   ಉಡುವ ಬಟ್ಟೆ (ಪಂಚೆ, ಸೀರೆ), ಜಮಖಾನ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ನೇಯಬೇಕಾದರೆ ಮಗ್ಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಯಾರುಮಾಡಲು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ದಾರದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಸಾಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಗ್ಗದ ಹಿಡಿಯನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ, ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತ ಹೋದಾಗ ದಾರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ದಾರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತರಹಾವಾರಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಳೇಮಗ್ಗಗಳನ್ನು ಕೈಮಗ್ಗ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸಮಗ್ಗಗಳು ವಿದ್ಯುತ್‌ಮಗ್ಗಗಳಾಗಿವೆ.
   ಉದಾ: ಹಿಂದಿನ ರಸ್ತೇಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಮನೆಯೋರು ಕೈಮಗ್ಗ ಹಾಕಿದಾರೆ.

  ಮಜ್ಜಲಿಪುಡಿ -

   ಮಜ್ಜಲಿಪುಡಿ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಗಿಡದ ಎಲೆಯಿಂದ ತಯಾರಾದುದು. ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಜ್ಜಲಿಪುಡಿಯನ್ನು ಸೀಗೇಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರಸಿ, ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮೈಗೆ ಉಜ್ಜಿದರೆ, ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮೈಗೆ ಹೊಳಪು ಕೊಡುತ್ತದೆ.
   ಉದಾ: ನಾಳೆ ಸಂತೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಜ್ಜಲಿಪುಡಿ ಕೊಂಡ್ಕಂಡ್ಬಾ.

  ಮಜ್ಜಿಗೆಹುಳಿ -

   ನೋಡಿ: ಹುಳಿ

  ಮಡಕೆ -

   ನೋಡಿ: ಕುಡಿಕೆ; ನೋಡಿ: ಕುಂಡ

  ಮಡಿಕೋಲು -

   ಒಗೆದು ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಒಣಗಿಸಲು ಗಳುವಿನಮೇಲೆ ಹರಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮರದಕೋಲೇ ಮಡಿಕೋಲು. ಹಬ್ಬಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರವೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಶ್ಯಾವಿಗೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಮಡಿಕೋಲನ್ನು ಆ ಪಕ್ಕ ಈ ಪಕ್ಕ ಎರಡು ಡಬ್ಬಗಳಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮರದಕೋಲಿನಮೇಲೆ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದರು.
   ಉದಾ: ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಡಬ್ಬ ಇಟ್ಟು ಅದರಮೇಲೆ ಮಡಿಕೋಲಿಡು, ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ.

  ಮಡಿಪಂಚೆ -

   ನೋಡಿ: ಛೋಟಾಪಂಚೆ, ಅಂಗವಸ್ತ್ರ

  ಮಡಿಲು ತುಂಬುವುದು -

   ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಮೇಲೆ ವರಪೂಜೆಯಾದನಂತರ ಗಂಡಿನ ತಾಯಿ, ಮದುವೆಯ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹಸೆಯಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಅವಳ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸೀರೆ, ಕುಪ್ಪುಸ, ಹೂವು ಹಣ್ಣು, ಕೊಬರಿ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಮಡಿಲುತುಂಬುವುದು.

  ಮಡಿವಾಳ -

   ನೋಡಿ: ಅಗಸ

  ಮಣಕ -

   ಕರು ಬೆಳೆದು ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಣಕ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮಣಕದಮೇಲೆ ಹೋರಿಯನ್ನು ಹಾಯಿಸಿ ಅದು ಗಬ್ಬವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಗಬ್ಬವಾಗಿ ಕರುಹಾಕಿದ ನಂತರ ಹಾಲು ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ.
   ಉದಾ: ನಮ್ಮನೆ ಬಿಳೀಕರು ಮಣಕ ಆಗಿದೆ ಹೋರಿಹಾಯಿಸ್ಬೇಕು.

  ಮದಗ -

   ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದಾಗ ತೂಬಿನಮೇಲೆ ನೀರು ಬಂದು ಕೋಡಿಬಿದ್ದು ಕಾಲುವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೆರೆ ಮದಗ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ತೂಬಿನ ಕಲ್ಲನ್ನೆತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವ ನೀರನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.
   ಉದಾ: ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ ಕೆರೆ ಎರಡು ವರ್ಷವೂ ಮದಗಬಿದ್ದಿತ್ತು.

  ಮದನಿಂಗ -

   ಮದುವೆಯಾಗುವ ಗಂಡನ್ನು ಮದನಿಂಗ ಎಂದು, ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮದಲಗಿತ್ತಿ (ಮೊದಲಗಿತ್ತಿ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮದನಿಂಗನಿಗೆ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಕುಚ್ಚಿನ ಕೆಂಪು ರೇಷ್ಮೆಪೇಟವನ್ನಿಟ್ಟು, ಮದಲಗಿತ್ತಿಗೆ ಹೊದಿಕೆಸೀರೆಯನ್ನು ಬೆನ್ನಿನಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ದೇವರಗುಡಿಗೆ ವಾದ್ಯಸಮೇತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
   ಉದಾ: ಮದನಿಂಗನ ತಲೇಮೇಲೆ ರೇಷ್ಮೆಪೇಟ ಇಡು.
   ಶಬ್ದರೂಪ: (ಮದಲಿಂಗ) ಮದನಿಂಗ

  ಮದುವೆಯ ಮೊದಲನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ -

   ಮದುವೆ ಚಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನಕಡೆಯವರು ಬೀಗರನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಂದಕೂಡಲೆ ಹೆಣ್ಣಿನಕಡೆಯವರು ಅವರ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಪುರೋಹಿತರು ಕೊಟ್ಟ ಭತ್ತದ ಅರಳು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಬೀಗರ ಪ್ರವೇಶ. ಕಾಫ಼ಿ ತಿಂಡಿ ಸಮಾರಂಭಗಳಾದಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ.
   ಉದಾ: ಎಲ್ಲಾ ಬನ್ನಿ ಬೀಗರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಬೇಕು.

  ಮನೆತುಂಬಿಸುವುದು -

   ಮನೆತುಂಬಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಡಿನ ಮನೆಯವರ ಬಾಗಿಲ ಹೊಸಿಲಿನಮೇಲೆ ಅಳೆಯುವ ಅಕ್ಕಿಸೇರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ವರ-ವಧುವಿಗೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಆರತಿಯಾದಮೇಲೆ ಹೊಸಲಮೇಲಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿಯಸೇರನ್ನು ಬಲಕಾಲಿನಿಂದ ಚಿಮ್ಮಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಸೇರನ್ನು ಒದ್ದಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟುದ್ದ ಆ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆ ಭಾಗ್ಯತರುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ.
   ಉದಾ: ಶಾರದಾ, ಅಕ್ಕಿ ಸೇರನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಒದಿ ಕಾಲಿನಿಂದ, ಒಳಕ್ಕೆ ಬಲಗಾಲನ್ನಿಡು.

  ಮನೆದೇವರು -

   ಮನೆದೇವರನ್ನು ಬಾಯಿಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಂದೇವರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆಯವರೂ ಅವರ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಂತೆ, ಮನೆದೇವರಪೂಜೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಬಿದಿರುಕೋಲಿಗೆ ಹೊಸ ಸೀರೆ, ಕುಬುಸದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ, ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದತಾಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಮಾವು, ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ, ಎಕ್ಕದಎಲೆ ಮುಂತಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಆ ಕೋಲನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಮನೆತನಕ್ಕೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮದುವೆಯ ಮಂಗಳಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಗಿದನಂತರ ಮನೆದೇವರ ವಿಸರ್ಜನೆಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಸೀರೆ ಕುಬುಸದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಯಾರಾದರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆದೇವರನ್ನು ಕುಲದೇವತೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
   ಉದಾ: ಮನೆದೇವರನ್ನು ಈ ಮೂಲೇಲಿ ಇಡಿ.

  ಮನೆಮುಂದೆ ಕೂಗುವವರು -

   ಮನೆಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಮಾಡುವವರು ವಿವಿಧವೃತ್ತಿಗಳವರು ಕೂಗಿಕೊಂಡುಬರುವುದು ಹಿಂದಿನಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿ. ಹಳೇಪೇಪರ್, ಖಾಲಿಸೀಸಾಯಿ ಎಂದು ಕಡ್ಡಿಕಾಗದ, ಹಳೇಬರೇ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೇ ಮೊಸರು ಮಾರುವವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಡಾವಣೆರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೇಕಾ ಎಂದು ಕೂಗುವವರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಮನೆಯವರು ಕರೆದಾಗ ಅವರ ಮನೆಮುಂದೆ ನಿಂತು ವ್ಯಾಪಾರಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
   ಉದಾ: ತರಕಾರಿಯವಳು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಕರಿ ಅವಳನ್ನ.

  ಮನೆಮುಂದೆ ಬೆಂಕಿ -

   ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಾದರು ಸಾವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೆ ಮನೆಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಒಂದೆರಡು ಸೌದೆತುಂಡುಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಮನೆಯ ಹೊಸಿಲಿನಮೇಲೆ ರಂಗೋಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಟ್ಟರು ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಪಂಚಪಾತ್ರೆ, ದರ್ಭೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಯಾರದೋ ಮನೆಯ ಅಶುಭಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆಂದೇ ಅರ್ಥ.
   ಉದಾ: ರಾಮಣ್ಣ ಅವರ ಮನೆಮುಂದೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದೆ, ಬಹುಶಃ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಸತ್ತಿರಬೇಕು.

 • ವಿಂಚೆಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನ್‍ಶನ್ ಎಂಬ ನಿಗೂಡ ಮನೆ
 • ಡಾ|| ರಾಜ್ – ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ...
 • ಇದುವೆ ಪ್ರೀತಿಯೋ?
 • ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಚಿಗುರು ಹೊತ್ತ ವಸಂತ
 • ‘ಕ್ರಿಪದಿಗಳು’ – ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತ್ರಿಪದಿಗಳು
 • “ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು”
 • ಮರೆವು – ವರವು ಹೌದು, ಶಾಪವು ...
 • ಪಯೊನಿಯರ್ ಟೌನ್ – ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದ ...
 • ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಹೊನಲು ಬಳಕ ಬಿಡುಗಡೆ ...
 • ರವಿಚಂದ್ರರಿರುವವರೆಗೆ ಹರಿಯುತಿರು ಹೊನಲೇ..
 • ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ಸತ್ಯದೇವ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ!
 • ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ: ಡಾ ಡಿ ಎನ್ ...
 • ಕನ್ನಡ ಪದಕಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರುಶ ಪೂರೈಸಿದ ...
 • ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಹಿನ್ನಡವಳಿ – ಡಾ. ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್: ಭೂತವೂ ಅಲ್ಲ ಭವಿಶ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ.. ...
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ವಚನಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಿರುವ ...
 • ಲಿಂಗಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದ ...
 • ಹಿಂದೀ ಸ್ವದೇಶಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರದೇಶಿ ಅನ್ನೋದೂ ...
 • ಕನ್ನಡದ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆ – ಡಾ. ಡಿ. ...
 • ನೋಟು ಬೆಲೆಯಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಹಣದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ!
 • ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯಬೇಕೆನ್ನುವ ವಾದದ ...
 • ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ...
 • ಹುಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ವಕ್ತಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ…
 • ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕುರಿತ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳ ಮಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕತೆ ವ್ಯಥೆ
 • ಮಹದಾಯಿ: ಕೇಳಿದ್ದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ...
 • ಮಹದಾಯಿ: ವರುಷದ ಕೂಗು!
 • ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಭಾರತದ ಏಳಿಗೆ – ...
 • “ಕಬಾಲಿ ಡಾ” ಅನ್ನೋದ್ನ ಕೇಳೋಕೆ ಸೂಪರ್!
 • ಕುತಂತ್ರ, ದುಷ್ಟತನಗಳ ಕಳ್ಳಬೆಕ್ಕು – ಭಾರತ ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಸಿಲಲ್ಲಿ…
 • ...
 • ಶಾಶ್ವತ ಬರಪ್ರದೇಶದ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ!
 • ಗಾಳಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು
 • ಹಂದಿಗಳೂ ಮತ್ತು ಅಂಕಣಕಾರನೂ…
 • ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಎಂದರೇನು?
 • ಅಣ್ಣನೆಂಬ ಅಭಯರಾಗ
 • ವಿಶ್ವ ಭೂ ದಿನ..
 • ಹಳೆಗನ್ನಡಕಾವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ
 • ವಿಲಕ್ಷಣ..!
 • ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ...
 • ಕಂಪ್ರೆಶನ್ ಕರಾಮತ್ತು
 • ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿ  ವಿದೇಶೀ ಅಲ್ಲ
 • ಸಾಲಮನ್ನಾಗಳು ಕೃಷಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಸಂಜೀವಿನಿಯಲ್ಲ
 • ಸಿರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಭಂಡ ನೀತಿಗಳು
 • ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಹಜಕವಿ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು
 • ವಿಶ್ವಕನ್ನಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೇಲುಪಾಲಾಗಿದ್ದವರ ಕಥೆ
 • ಸಾವಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟುವುದು ಹೊಸತಲ್ಲ!
 • ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದ ಯೋಧ
 • ಕಾಳುಮೆಣಸು ಬೆಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
 • ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ
 • ಸೊಪ್ಪಿನ ಮನೆಮದ್ದಿಗೆ ಹೆದರಿ ಮೆತ್ತಗಾದ ಅಂಗಾಲಿನ ...
 • ಭೀಮಯಾನವದು ಸಮಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು
 • ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಶ: ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸೋಲು ...
 • ಕಿರುತೆರೆಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ
 • ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ...
 • ಹಾಗೆ ಹೋದ ಜೀವವೇ ಹೇಳು ಬಂದ ...
 • ಅಸಾದ್: ಯಮದೂತ ‘ಡಾಕ್ಟರ್’ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್!
 • ಭೇದನ
 • ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಟೆಲಿಫೋನು ರಿಂಗಾದಾಗ..
 • ಹಿಮಾಲಯದ ಮರುಭೂಮಿ- ನುಬ್ರಾ ಕಣಿವೆ
 • ಮರ
 • ಸೌಟು ಹಿಡಿಯೋ ಕೈಲಿ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಮಾಡೋ ...
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗುವ ತೊಂದರೆ
 • ಪಡುವಣದ ಅರಿವಿನರಿಮೆ
 • “ಚಂದಿರ ಬೇಕೆಂದವನು”…. ಒಂದು ಮನೋವೇಧಕ ಸತ್ಯಕಥೆ: ...
 • ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ
 • ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಜ್ಜಾ......
 • ಫೀನಿಕ್ಸ್
 • ನನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳು
 • ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ
 • ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನ ಗಜಲ್‌ಗಳು: ಹಿಸ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಢುಮ್ಕಿ ಹೊಡೆದವನ ...
 • ಪ್ರೇಮಿಗಳು...
 • ಆಕಾಶವಾಣಿ... ವಾರ್ತೆಗಳು
 • ನಿನ್ನ ಚಿಟ್ಟೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಹಾರಿ ಬಂದು ...
 • ಪಂಪ ಭಾರತ / ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 55103