ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  captivate ಎಸಕಪದ

   1) ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಮಾಡು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳು, ಮರುಳುಗೊಳಿಸು, ಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸು, ಸೆರೆಹಿಡಿ 2) ಸೆರೆಗೊಳ್ಳು, ಸೆಳೆ, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು

  captive ಹೆಸರುಪದ

   ಸೆರೆ, ಬಂದಿ, ಖೈದಿ, ಸೆರೆಯಾಳು

  captive ಪರಿಚೆಪದ

   ಸೆರೆಯಾದ, ಬಂಧಿತ, ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದ, ನಿರ್ಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ

  captor ಹೆಸರುಪದ

   ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವವನು, ಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ

  capture ಹೆಸರುಪದ

   1) ಆಕ್ರಮಣ, ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು, ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು 2) ಸೆರೆ, ಬಂದಿ, ಕೈಸೆರೆ, ಸೆರೆಯಾದದ್ದು 3) ಸೆರೆಹಿಡಿದ ವಸ್ತು, ಕೊಳ್ಳೆ, ಲೂಟಿ, ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ

  capture ಎಸಕಪದ

   ಸೆರೆಹಿಡಿ, ಬಂಧಿಸು, ಖೈದುಮಾಡು

  car ಹೆಸರುಪದ

   ಚಕ್ಕಡಿ, ಗಾಡಿ, ಬಂಡಿ, ಶಕಟ

  carat ಹೆಸರುಪದ

   ರತ್ನಗಳ ತೂಕದ ಮಾನ (೩ ೧/೨ ಗ್ರೆಯ್ನ್‌ಗಳು), ಕ್ಯಾರಟ್, ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯ ಪರಿಮಾಣ (ಅಪರಂಜಿಯ ಬಣ್ಣ =೨೪ ಕ್ಯಾರಟ್ಟುಗಳು)

  caravan ಹೆಸರುಪದ

   1) (ಜಿಪ್ಸಿ ಯಾ ವಿಹಾರ ಜನರ) ಮುಸುಕು ಗಾಡಿ 2) ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ವರ್ತಕರು, ಯಾತ್ರಿಕರು ಮೊ.ವರ ತಂಡ, ಕಾರ್ವಾನ್

  carbon ಹೆಸರುಪದ

   ಇಂಗಾಲ, ಅಂಗಾರ

  carbuncle ಹೆಸರುಪದ

   1) ಕೆಟ್ಟಕುರು, ಬೆನ್ನುಫಣಿ, ರಾಜಹುಣ್ಣು, ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಮೊಡವೆ 2) ಒಂದು ಕೆಂಪು ಪ್ರಶಸ್ತಶಿಲೆ, ಕೆಂಬರಲು, ಕೆಂಗಲ್ಲು, ಒಂದು ರತ್ನ

  carburettor ಹೆಸರುಪದ

   ಮೋಟಾರು ಎಂಜಿನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಬೆಯನ್ನು ವಾಯುವಿನೊಡನೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಮಾಡುವ ಸಲಕರಣೆ

  carcass ಹೆಸರುಪದ

   1) ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿ; ಪ್ರಾಣಿಯ- ಶವ, ಕಳೇಬರ, ಹೆಣ 2) ಅಟ್ಟೆ, ಕಸ 3) (ಮನೆ ಹಡಗು ಮೊ.ವುಗಳ) ಆಧಾರ ರಚನಾ ಚೌಕಟ್ಟು, ಆಕೃತಿ, ಒಡಲು 4) (ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಉರಿ ಹೊತ್ತಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ) ಫಿರಂಗಿಯ ಗುಂಡು

  card ಹೆಸರುಪದ

   1) ಕಾರ್ಡು 2) ಹಲ್ಲು ಹಣಿಗೆ, ತಂತಿಯ ಉಜ್ಜು ಕುಂಚ, ಉಜ್ಜು ಹಲಗೆ 3) ಇಸ್ಪೀಟು, ಇಸ್ಪೀಟಾಟ 4) ರಟ್ಟು ಕಾಗದ, ರಟ್ಟುಬಿಲ್ಲೆ, ದಿಕ್ಸೂಚಿ 5) ಪ್ರವೇಶದ ಚೀಟಿ, ಕರೆಪತ್ರ 6) ಸೂಚೀಪಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಟನ ಪತ್ರ

  card index ಹೆಸರುಪದ

   (ಪ್ರತಿ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಟ್ಟು ಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವ) ರಟ್ಟು, ಸೂಚಿಕೆ ರಟ್ಟು, ಅಕಾರಾದಿ ಪಟ್ಟಿಕೆ, ಸೂಚಿ

  card reader ಹೆಸರುಪದ

   (ಗಣಕ ಯಂತ್ರದ) ಕಾರ್ಡುವಾಚಕ

  card-phone ಹೆಸರುಪದ

   ಕಾರ್ಡಿನ ಮೂಲಕ ಹಣಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರವಾಣಿ

  cardiac ಪರಿಚೆಪದ

   ಹೃದಯದ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

  cardiac-arrest ಹೆಸರುಪದ

   ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ

  cardinal ಹೆಸರುಪದ

   1) ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತಾಧಿಕಾರಿ 2) (ಹೆಂಗಸಿನ) ಮೇಲಂಗಿ 3) ಕೆಂಬಣ್ಣದ ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿ

 • ಹೊತ್ತಗೆ ಓದುವವರು ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತಾರಂತೆ!
 • ಇದುವೆ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ
 • ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆ – ತರಕಾರಿ ...
 • ಮನುಜ ಕಾಣ್…
 • ಅಲ್ಲಮನ ವಚನಗಳ ಓದು – 12ನೆಯ ...
 • ಪುಟ್ಟ ಕತೆ:  ಮೊದಲ ಪಾಸ್ ವರ‍್ಡ್
 • ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗುವಾಸೆ ಗೆಳತಿ
 • ಸಾವಿರದ ಮೌಲ್ಯಗಳು…
 • ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವಿನ ಒಲವಿನ ಕತೆ
 • ಜಪಾನಿನ ರಸ್ತೆಗಳೇಕೆ ತುಂಬಾ ಚೊಕ್ಕ?
 • ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರ ಹೊಸಹೊತ್ತಗೆ “ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಿಗೆ ...
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಕಟ್ಟುವುದು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದಂತಲ್ಲ!
 • ಡಾ || ಡಿ.ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರ ...
 • ಕನ್ನಡದ ಕಲ್ಬರಹಗಳು ಕೇವಲ ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ...
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಕಟ್ಟಣೆ : ಡಾ || ...
 • ಜರ್ಮನ್ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ಸತ್ಯದೇವ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ!
 • ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ: ಡಾ ಡಿ ಎನ್ ...
 • ಕನ್ನಡ ಪದಕಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರುಶ ಪೂರೈಸಿದ ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್: ಭೂತವೂ ಅಲ್ಲ ಭವಿಶ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ.. ...
 • ಹಿಂದೀ ಸ್ವದೇಶಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರದೇಶಿ ಅನ್ನೋದೂ ...
 • ನೋಟು ಬೆಲೆಯಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಹಣದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ!
 • ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ...
 • ಹುಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ವಕ್ತಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ…
 • ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರ ೯೯ನೇ ವರ್ಷದ ಆರಾಧನಾ ...
 • ಆ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಬೇಕೆಂದರೆ
 • ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಜ್ಞಾನ: ಎಚ್‌ಡಿಆರ್ ಎಂದರೇನು?
 • ಡೋಕ್ಲಾ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕರಗಿದ ನಂತರ ಮೋದಿ ...
 • ನಿನ್ನೆ - ನಾಳೆ
 • ಕಾಣದ ಕಡಲಿನ ನನ್ನ ಭಾವ
 • ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೋತ್ಸವ: ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ
 • ಕಾವೇರಿ ಪುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ
 • ಕಸ ಕಹಾನಿ: ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸಮರ್ಥ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ...
 • ಪಶ್ಚಿಮದ ಧೀ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ!
 • ಪರರ ಕೇಡು ಬಯಸಿದವರ ಅಂತ್ಯ ಬಲು ...
 • ಜಾಣಸುದ್ದಿ
 • ಗೌರಿಯ ಪದಗಳು
 • ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವಳು
 • ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಪ್ರಸನ್ನ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸರಕು ಮತ್ತು ...
 • ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರಾಜಧಾನಿ ...
 • ಗಾಂಧಿಯ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಗೌರಿ....
 • ಅದ್ಯಾವ ಪಂಥದವನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವನನ್ನು ಮೊದಲು ...
 • ಗೌರಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಬುಲೆಟ್ಟು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದೇಶ
 • ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನ ಗಜಲ್‌ಗಳು: ಆ ಕಾಗದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಎರಡೇ ...
 • ಮಕ್ಕಳ ಧ್ವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ...
 • ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ
 • ಕತ್ರೀನಾಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕಥೆಗಳು
 • ಹಳೆಯ ಮೊಳೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಮದುವೆ ...
 • ಇಟ್ಟಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವ ಪವಿತ್ರ ಎಂದು ...
 • ವಿಶ್ವ ಹಿರಿದೋ ? ನಕ್ಷತ್ರ ಹಿರಿದೋ ...
 • ನೋಟುನಿಷೇಧ: ಅತ್ಯಂತ ಅಸಮರ್ಥನೀಯ ಕ್ರಮ
 • ಚಂದನ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ‘ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ’ ...
 • ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಮನ್ಸೆನ್ಸ್
 • ಉಲ್ಲಂಘಿತ ಉತ್ತಮಾಂಗಮ್
 • ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪನೇ!
 • ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು - ಹೊರಗೆ:ಒಳಗೆ
 • ಚೀನಾದ ಕಥೆಗಾರ್ತಿ, ಗುಜರಾತಿನ ಕವಿಮಿತ್ರ
 • ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು - ಎಚ್ಚರಾಯ್ತ
 • ಅಣಿಮಾ
 • ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಫುಷ್ಪಪ್ರದರ್ಶನ
 • ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಿಚ್ಚು ಸುಡುವುದು ಯಾರನ್ನು? - ...
 • ಆಲಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಉಸಿರು ತುಂಬುವ ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ!
 • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೆರ್ಲಾಕ್ ಹೋಮ್ಸ
 • ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ
 • ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಕಾಡು.... ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು
 • ಲಿಟಲ್ ಮದರ್ - 2
 • ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ?
 • ಸಿನಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಸಫಾರಿ
 • ಹಿಮಾಲಯ ಚಾರಣ- ಖಾಲಿಯಾ ಟಾಪ್
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 51490