ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ನಾಟಕೀಯ ಪರಿಚೆಪದ

   (ಸಂ) ೧ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ೨ ವಾಸ್ತವಿಕವಲ್ಲದ, ಕೃತ್ರಿಮವಾದ, ಸೋಗಿನ

  ನಾಟಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಬತ್ತ, ರಾಗಿ ಮೊ. ಪೈರುಗಳ ಸಣ್ಣ ಸಸಿ, ಎಳೆಗಿಡ ೨ ಅಗೆ ಹಾಕಿ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು ೩ (ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ) ಒಂದು ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಸಿ ಮಾಡುವುದು ೪ (ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ) ಒಂದು ರಾಗದ ಹೆಸರು

  ನಾಟಿ ಪರಿಚೆಪದ

   (<ಇಂ. native) ದೇಶೀಯವಾದ, ಸ್ವದೇಶಿ

  ನಾಟು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ನಾಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಆಳಕ್ಕೆ ಊರಿರುವುದು ೨ ಮರದ - ದಿಮ್ಮಿ, ತೊಲೆ

  ನಾಟು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ೧ ಒಳಹೋಗು ೨ ಗಿಡ ಮೊ.ವನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ - ನೆಡು, ಊರು ೩ (ಮನಸ್ಸಿಗೆ) ಹತ್ತು, ಹಿಡಿ, ತಟ್ಟು ೪ ತೋರು, ಉಂಟಾಗು ೫ ಒಗ್ಗು, ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗು ೬ ಶಕ್ತವಾಗು, ಸಮರ್ಥವಾಗು

  ನಾಟ್ಯ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ (ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ) ನೃತ್ಯ, ಕುಣಿತ ೨ ಅಭಿನಯ

  ನಾಡಾಡಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದು, ಸಾಧಾ ರಣವಾದುದು ೨ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ೩ ಅಲ್ಪ, ಕ್ಷುದ್ರ ೪ ಹಳ್ಳಿಗ, ಗ್ರಾಮೀಣ ೫ ದೇಶ ಸಂಚಾರಿ, ಯಾತ್ರಿಕ

  ನಾಡಾಡಿ ಪರಿಚೆಪದ

   (ದೇ) ೧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣವುಳ್ಳ, ಸಾಧಾರಣವಾದ ೨ ದೇಶ ಸಂಚಾರಿಯಾದ

  ನಾಡಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಚಲನೆಗಾಗಿ ಇರುವ ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ ರಚನೆ, ಧಮನಿ ೨ ಕೈಯ ಮಣಿಕಟ್ಟು, ಎದೆ, ಕಪೋಲ ಮೊ. ಎಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ, ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ತೋರುವ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ರಕ್ತಚಲನೆಯ - ಮಿಡಿತ, ಸ್ಪಂದನ ೩ ಒಂದು ಬಗೆಯ - ಹುಣ್ಣು, ವ್ರಣ ೪ ಸಂಚು, ಮೋಸ ೫ ಒಂದು ಬಗೆಯ ವಾದ್ಯ

  ನಾಡಿಕೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ನಾಡಿಕಾ) ೧ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ, ಒಂದು ಘಳಿಗೆ ೨ ಜಾಗಟೆ, ಗಂಟೆ ಮೊ.ವು

  ನಾಡಿಗ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ನಾಡು + ಇಗ) ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವನು

  ನಾಡೀವ್ರಣ ಪರಿಚೆಪದ

   ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹುಣ್ಣು, ಭಗಂದರ, ನಾರುಹುಣ್ಣು

  ನಾಡು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಜನವಸತಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶ ೨ ದೇಶ, ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ರಾಜ್ಯ

  ನಾಡುಗ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ, ಸಾಧಾ ರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ೨ ನಾಡನ್ನು ಆಳುವವನು, ದೊರೆ ೩ ದಡ್ಡ, ಮೂಢ, ಅಜ್ಞ

  ನಾಡೆ ಅವ್ಯಯ

   (ದೇ) ಅಧಿಕವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ

  ನಾಣಿಗೆ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮನೆ, ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ

  ನಾಣಿಲಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಲಜ್ಜೆಗೇಡಿ

  ನಾಣು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ನಾಚಿಕೆ, ಲಜ್ಜೆ, ಸಿಗ್ಗು ೨ ಗುಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯ

  ನಾಣ್ಣುಡಿ ಹೆಸರುಪದ

   (<ದೇ. ನಾಡುನುಡಿ) ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಿರುವ ಮಾತು, ಗಾದೆ, ಲೋಕೋಕ್ತಿ

  ನಾಣ್ಯ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ನಾಣಕ) ೧ ಚಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಆಡಳಿತದ ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮೊ. ಲೋಹದ - ದುಡ್ಡು, ಬಿಲ್ಲೆ

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 36406