ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶ

  ಕೀಲೆಣ್ಣೆ -

   ಎತ್ತಿನಗಾಡಿಯ ಕಡಾಣಿಗೆ ಹಾಕುವ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕೀಲೆಣ್ಣೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕೀಲೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದರೆ ಗಾಡಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಕಿರ್ರೆಂದು ಸದ್ದುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
   ಉದಾ: ರಂಗಾ ಚಕ್ರಗಳು ಕಿರ್ರೆನ್ನುತ್ತಿವೆ, ಕೀಲೆಣ್ಣೆ ಹಾಕು.

  ಕುಂಟಂಪಿಲ್ಲಿ -

   ಕುಂಟಂಪಿಲ್ಲಿ ಆಟಕ್ಕೆ ನಾಡಹಂಚಿನ ಚೂರು ಸಾಕು. ಈ ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬಚ್ಚ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೆಲದಮೇಲೆ ಏಳು ಚೌಕಾಕಾರದ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು, ಹಂಚಿನಚೂರನ್ನು ಗೆರೆಗೆ ತಗಲದಂತೆ ಒಂಟಿಕಾಲಿನಿಂದ ನೂಕ ಬೇಕು. ಹಂಚಿನಚೂರು ಚೌಕದ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಆ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಲನ್ನೂ ಇಡಬಹುದು. ಕುಂಟಂಪಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ.

  ಕುಂಟೆ -

   ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗೆದನಂತರ ಅದು ದಪ್ಪ ಹೆಂಟೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಮಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಕುಂಟೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
   ಉದಾ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಸಿಯಾಯಿತು, ನಾಳೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಬಹುದು.

  ಕುಂಡ -

   ಹಳ್ಳಿಗಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಹವನಹೋಮಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಕಾರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕಟಕಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರೊಳಗೆ ಅಗ್ನಿಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಗಕುಂಡ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಕುಂಡ ಎಂದರೆ ಮಡಕೆ ಎಂದರ್ಥವೂ ಇದೆ. ನೀರಿಡಲು, ತರಲೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
   ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಕುಂಡ ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
   ಉದಾ: ಅವರ ಮನೇಲಿ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರದ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
   ನೋಡಿ: ಅಗ್ನಿಕುಂಡ, ಯಾಗಕುಂಡ, ಮಡಕೆ

  ಕುಂದಲಿಗೆ -

   ಒರಳಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಅಥವಾ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟುವಾಗ ಅದು ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲದಂತೆ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಂದಲಿಗೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ದಪ್ಪವಾದ ಮರದ ತುಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಕೊರೆದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕುಂದಲಿಗೆಯೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.
   ಉದಾ: ನಿಮ್ಮ ಕುಂದಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ನಮ್ಮನೇದು ಮುರಿದುಹೋಗಿದೆ.
   ನೋಡಿ: ಕುದುರು

  ಕುಂಬಾರ -

   ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಡಕೆ, ಕುಡಿಕೆ, ಗುಡಾಣ ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಕುಂಬಾರ. ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಕರಿಮಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಕಲಸಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಳಿದು ಹದಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ತಿದ್ದಬಹುದು. ಮಡಕೆ, ಕುಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಚಕ್ರಗಲ್ಲನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ತಿರುವಿದರೆ ಮಡಕೆ, ಕುಡಿಕೆಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಂಪು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಂಪು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹದ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
   ಉದಾ: ಕುಂಬಾರಪೇಟೇಲಿ ಕುಂಬಾರರೇ ಜಾಸ್ತಿ.

  ಕುಂಭದ್ರೋಣಮಳೆ -

   ನೋಡಿ: ಸೋನೆಮಳೆ, ಹನಿಮಳೆ, ಜಿಟಿಜಿಟಿಮಳೆ

  ಕುಕ್ಕೆ -

   ನೋಡಿ: ಮಂಕರಿ

  ಕುಚ್ಚುಮೊಟ್ಟೆ -

   ಈಚಲುಗರಿಯ ಬುಡದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅಡಿ ಉದ್ದದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಸಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೆ ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಮೇಲೆ ಜಜ್ಜಿ ನೊಜೆಪರಕೆಯ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗೋಡೆಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಚ್ಚುಮೊಟ್ಟೆ ಎಂದು ಹೆಸರು.
   ಉದಾ: ಸುಣ್ಣದ ಬಕೀಟು, ಕುಚ್ಚುಮೊಟ್ಟೆ ಈ ಕಡೆ ತಗಂಡು ಬಾ.

  ಕುಟೀರ -

   ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಸುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು, ಸಾಧುಗಳು ಜಪಮಾಡುವ ಜಾಗವನ್ನು ಕುಟೀರ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದುಂಟು.
   ಉದಾ: ಶಿವಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪ್ರವಚನವಿದೆ.

  ಕುಟ್ಟಾಣಿ -

   ವಯಸ್ಸಾದವರು ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದವರು ಗಟ್ಟಿಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಎಲೆಅಡಿಕೆ, ಪುಳ್ಳಂಗಾಯುಂಡೆ, ಚಕ್ಕುಲಿ ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪುಡಿಮಾಡಿ ತಿನ್ನಲು ಬಳಸುವ ಕಂಚಿನಬಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟುವ ಕಂಚಿನಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಕುಟ್ಟಾಣಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಏಲಕ್ಕಿ ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಕುಟ್ಟಲೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
   ಉದಾ: ಮಾತ್ರೆ ಕುಟ್ಟಬೇಕು. ಅಜ್ಜಿಯ ಕುಟ್ಟಾಣಿ ತಗಂಬಾ.
   ನೋಡಿ: ಕಲಬತ್ತು

  ಕುಡಿಕೆ -

   ಕುಡಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಾದುದು. ಅರ್ಧ ಬಟ್ಟಲಿಗೂ ಕಡಮೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸುಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಕುಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಸುಣ್ಣದಪಟ್ಟೆ ಬಳಿದು ಅದರೊಳಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳು ತುಂಬಿ ಮನೆಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಎಳ್ಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದನಂತರ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ಎಳ್ಳನ್ನು ನೆಲದಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಕೈಯ್ಯಿಂದ ಉಜ್ಜುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದು, ಬೆಲ್ಲದ ಅಚ್ಚನ್ನು ಸಣ್ಣಗೆ ಚೂರು ಮಾಡಿ ಹುರಿಕಡಲೆ, ಕಡಲೇಕಾಯಿಬೀಜ, ಕೊಬರಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಎಳ್ಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
   ಉದಾ: ಸಂಜೆ ಬರುವಾಗ ಏಳೆಂಟು ಕುಡಿಕೆ ತಗಂಬಾ.
   ನೋಡಿ: ಮಡಕೆ

  ಕುಡುಗೋಲು -

   ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ. ಇದರಿಂದ ಏಳೆಂಟು ಭತ್ತ, ರಾಗಿಯ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ತಯಾರಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಆಯಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕಿರುಬಿದಿರಿನ ತುದಿಗೆ ಕುಡುಗೋಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಮುಳ್ಳಿನಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಡುಗೋಲನ್ನು ಬೇರೆಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲು, ಕೊಯಲುಗತ್ತಿ, ಕೊನೆಗತ್ತಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
   ಉದಾ: ಕುಡುಗೋಲು ಡೊಂಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಮ್ಮಾರನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಟ್ಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು.

  ಕುದುರು -

   ನೋಡಿ: ಕುಂದಲಿಗೆ

  ಕುಮ್ಮಕ್ಕು -

   ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
   ಉದಾ: ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತಿದರೆ, ನಾನೂ ಸೈ ಅಂತೀನಿ.

  ಕುಮ್ಮಟಿಗೆ -

   ಕುಮಟಿ ಎಂದರೆ ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆ. ಇದರೊಳಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಲನ್ನು ತುಂಬಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಅಡಿಗೆಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕುಮಟಿಯನ್ನು ಎರಕದಿಂದಲೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೂ ಮಾಡಬಹುದು.
   ಉದಾ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನಕುಮಟಿಯನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

  ಕುರುಂಬಾಳೆ -

   ನೋಡಿ: ಅಡಕೆಪಟ್ಟೆ

  ಕುಲಾವಿಟೋಪಿ -

   ಕುಲಾವಿಟೋಪಿಯನ್ನು ದಪ್ಪನಾದ ಉಣ್ಣೆಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಸಾದ ಮುದುಕರು ತಲೆ, ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸಲು ಕುಲಾವಿಟೋಪಿಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಲಾವಿಟೋಪಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಣಂತಿಯರು ಹೆರಿಗೆಯಾದಮೇಲೆ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಕಾಲ ಕುಲಾವಿಟೋಪಿಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
   ಉದಾ: ಅಜ್ಜಾ, ನಂಗೆ ಕೆಂಪು ಕುಲಾವಿಟೋಪಿ ಕೊಡಿಸು ನಾಳೆ ಹಾಸನದ ಸಂತೇಲಿ.

  ಕುಲುಮೆ -

   ನೋಡಿ: ಅಡಿಪಾಯ

  ಕುಳ್ಳು -

   ನೋಡಿ: ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿ

 • ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಮಾಡಿನೋಡಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ
 • ಮನಸೇ ಕೊರಗದಿರು ಹೀಗೆ…
 • ಅಲ್ಲಮನ ವಚನಗಳ ಓದು – 11ನೆಯ ...
 • ಪೆರುವಿನ ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲೊಂದು ಕಣ್ಸೆಳೆಯುವ ಓಯಸಿಸ್
 • ಓ ಮನಸೇ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ
 • ಕುಡುಕನಿಗೆ ಉಪದೇಶ
 • ಕೊರಳು-ಕೊಳಲು
 • ಜಿರಳೆಗಳ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು
 • ಅಲೆಯುಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಕಿಯಾ ಅಲೆ!
 • ಟೈಚುಂಗ್‍ನಲ್ಲೊಂದು ರಂಗುರಂಗಿನ ರೈನಬೋ ಬಡಾವಣೆ!
 • ಸತ್ಯದೇವ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ!
 • ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ: ಡಾ ಡಿ ಎನ್ ...
 • ಕನ್ನಡ ಪದಕಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರುಶ ಪೂರೈಸಿದ ...
 • ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಹಿನ್ನಡವಳಿ – ಡಾ. ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್: ಭೂತವೂ ಅಲ್ಲ ಭವಿಶ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ.. ...
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ವಚನಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಿರುವ ...
 • ಲಿಂಗಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದ ...
 • ಹಿಂದೀ ಸ್ವದೇಶಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರದೇಶಿ ಅನ್ನೋದೂ ...
 • ಕನ್ನಡದ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆ – ಡಾ. ಡಿ. ...
 • ನೋಟು ಬೆಲೆಯಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಹಣದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ!
 • ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯಬೇಕೆನ್ನುವ ವಾದದ ...
 • ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ...
 • ಹುಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ವಕ್ತಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ…
 • ಬೆಳ್ಳರ ಜಾಡನ್ನು ಅರಸುತ್ತ
 • ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಎರಡನೇ ಪದಕಟ್ಟಣೆ ಕಮ್ಮಟ
 • ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕುರಿತ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳ ಮಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕತೆ ವ್ಯಥೆ
 • ಮಹದಾಯಿ: ಕೇಳಿದ್ದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ...
 • ಮಹದಾಯಿ: ವರುಷದ ಕೂಗು!
 • ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಭಾರತದ ಏಳಿಗೆ – ...
 • “ಕಬಾಲಿ ಡಾ” ಅನ್ನೋದ್ನ ಕೇಳೋಕೆ ಸೂಪರ್!
 • ಕುತಂತ್ರ, ದುಷ್ಟತನಗಳ ಕಳ್ಳಬೆಕ್ಕು – ಭಾರತ ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಸಿಲಲ್ಲಿ…
 • ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಉಪ್ಚಾ..!
 • ಪೀರಾಯರ ಒಂದು ಕಥಾನಕ – ನೀಳ್ಗತೆ ...
 • ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆ
 • ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕಿದಾಗಲೇ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟೋದು!
 • ನಿವೇದನೆ
 • 'ಐಚ್ಚಿಕ' ಹೆಸರಲ್ಲಿ 'ಕಡ್ಡಾಯ ಹಿಂದಿ' ಹೇರಿಕೆ
 • ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಳಗಿದ ಅನಾಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿ : ...
 • ಹೋರಾಟದ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ...
 • ಹೊರಲಾಗದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರಿಸಿರುವ ಉತ್ತರ ...
 • ಭಗತ್ ಸಿಂಗನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಕಮ್ಯುನಿಸಂನ ವಾಸನೆ ...
 • ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ..‌.
 • ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
 • ದೇವರ ಚಪ್ಪಲಿ....!
 • ನೆಟಿಕೆಟ್: ಇದು ಜಾಲಲೋಕದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ
 • ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಬರದ ಬೇಗೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ...
 • ಕಲೆಗೆ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲಯ್ಯಾ...
 • ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇಡು ದೇವ್ರೆ...
 • ನನ ಹೇಣ್ತೆ ನನ ಹೇಣ್ತೆ…………ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು
 • ಮುಂಜಾವಿನ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣವೂ... ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಓದುವವರೂ...
 • ಅಪ್ಪ.. ನೀ
 • B-ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಬ ಮೆಸ್ಸೇಜ್ ಕೊಡುವ B-ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್
 • ಲಿಫ್ಟು
 • ಇದು ಸಂವಾದದ ಹೊತ್ತು ಆಗಬೇಕಲ್ಲವೇ?
 • ಪದಕ್ಕಿಳಿಯದ ಕವಿತೆ
 • ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ
 • ಮೌನಹೋಮದ ಸಮಿತ್ತು
 • ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ‘ಗುರುವಿಗೆ ಮರಳು ಮಾಡುವರೇನೆ ...
 • ಕೋಮುವಾದದ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಕೆಯ ದೋಷಗಳು
 • ::: ಶಿವಸ್ತುತಿ :::
 • ಲಿಪಿ’ಸುಧಾರಣೆ’ - 'ಆಕ್ ಯಾವೊತ್ತೂ? - ...
 • ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿದೆಯೆ ವೂಲಿ ಮ್ಯಾಮತ್?
 • ನೀ ತೊರೆದ ಕ್ಷಣ..
 • ಪ್ರೇಮಪತ್ರ ಓದುತಿರುವ ರೆಬಲ್ ಮಾಂಕ್!
 • 'ನೀವೂ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಬೇಕೆ?' - ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ
 • ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ- ನನ್ನ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ
 • ಹದಿನಾರನೇ ಶಿಬಿರ ಮುಂದೂಡಿಕೆ
 • ನಶೆ ಏರಲು
 • ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆ!
 • ತೀರಿಹೋದ ಜೀವವೊಂದರ ದೇವಸೌಂದರ್ಯ
 • ಒಲುಮೆಗಿಂದು ದಿನ
 • ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಹುಟ್ಟುವ ಹೊತ್ತು?
 • ಫೆಬ್ರವರಿ 25-26 ರಂದು ಹದಿನಾರನೇ ಶಿಬಿರ
 • ರೋಗಿಯ ಆತ್ಮಕತೆ
 • 'ಉತ್ತರಕಾಂಡ'ದ ಮೇಲೊಂದು ನೋಟ
 • ತೂಗುಮಂಚದಲ್ಲಿ ಕೂತು
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 151231