ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಭಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  stride ಹೆಸರುಪದ

   ಬೀಸುಗಾಲು, ದಾಪು (ದಾಪುಗಾಲು; ದಾಪುಹಾಕು), ಜಾಪು, ಜಂಗೆ (ಉದ್ದ ಜಂಗೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಡೆ)

  strident ಪರಿಚೆಪದ

   ಬಿರುಸು (ಬಿರುಸುಲಿ), ಪರಟೆ, ಕೀರಲು

  strife ಹೆಸರುಪದ

   ಕಿಸುರು (ಕಿಸುರಳಿ; ಕಣ್ಗಿಸುರು), ತಿಕ್ಕಾಟ, ಜಗಳ

  strike ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ಹೊಡೆತ ೨ ಸಂಪು

  strike ಎಸಕಪದ

   ೧ ಇರಿ (ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಇರಿ), ತಿವಿ (ಚೂರಿಯಿಂದ ತಿವಿ), ಬೆಸೆ (ಚಾಟಿಯಿಂದ ಬೆಸೆ; ಬೆಸೆಕೋಲು), ಬೆದಕು (ಉಗುರಿನಿಂದ ಬೆದಕು), ಕುತ್ತು (ಕೋಲಿನಿಂದ ಕುತ್ತು), ಸದೆ (ಸದೆಬಡಿ; ಸದೆಗುಟ್ಟು), ಅಪ್ಪಳಿಸು (ಹಡಗು ಬಂಡೆಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು), ಅಣೆ (ಅಣೆದಾಡು; ಅಣೆದು ನೂಕು), ತದೆ (ತದಕು - ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತದಕಬಾರದು), ತೋಕು (ಬೊಗಳುವ ನಾಯಿಗೆ ತೋಕಿದ), ತಾಟು (ತಾಟಾಡು; ಗೆಲ್ಲು ತಲೆಗೆ ತಾಟಿತು), ಅರೆ (ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ ಅರೆದು ಒಲೆ ಹೊತ್ತಿಸಿದ), ಗೀರು (ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ ಗೀರು) ೨ ಬೆಟ್ಟು (ಬೆಟ್ಟಿದ ಕಾಸು) ೩ ಕಂಡುಹಿಡಿ, ಕಾಣಿಸು ೪ ಅಳಿಸು, ತೆಗೆದುಹಾಕು

  striking ಪರಿಚೆಪದ

   ನಾಟುವ, ಸೆರೆಹಿಡಿವ, ಎದ್ದು ಕಾಣುವ (ಆಕೆ ಇವತ್ತು ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಉಡುಪು ತೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ)

  string ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ನೂಲು, ಎಳೆ, ನಾರು, ಹೆದೆ ೨ ಸರಿಗೆ, ಕಂಬಿ ೩ ಸಾಲು, ವರಸೆ

  string ಎಸಕಪದ

   ಕೋಯು (ಕೆಂದಾವರೆಯ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಕೋದು ತಂದಳು), ಸುರಿ (ಮೀನು ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದಿದ್ದಾಳೆ), ಪೋಣಿಸು (ಪೋಣಿಸಿದ ಮುತ್ತಿನ ದಂಡೆ)

  stringent ಪರಿಚೆಪದ

   ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ, ಬಿರುಸು

  stringy ಪರಿಚೆಪದ

   ನಾರುನಾರಾದ

  strip ಎಸಕಪದ

   ಸುಗಿ (ಸುಗಿದ ಸಿಪ್ಪೆ), ಉಗಿ (ಮುಡಿ ಹಿಡಿದು ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಗಿದ), ಸುಲಿ (ಉಟ್ಟ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸುಲಿದ), ತರಿ (ಹುಡುಗರು ಹೂವನ್ನೆಲ್ಲ ತರಿದು ತಂದಿದ್ದಾರೆ), ಕಳಚು (ಬಟ್ಟೆ ಕಳಚು), ಬಿಚ್ಚು

  stripe ಹೆಸರುಪದ

   ಬರೆ (ಬರೆಹಾಕು; ಬರೆ ಎಳೆ; ಬರೆಕೊಡು; ಬರೆಕೋಲು), ಸೀರು (ಸೀರೆಳೆ)

  strive ಎಸಕಪದ

   ಹೆಣಗು (ಹೆಣಗಾಡು; ಹೆಣಗಾಟ), ಮಲೆದಾಡು, ಕೊಸರು (ಕುದುರೆ ಕೊಸರಿ ಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಯಿತು

  stroke ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ಹೊಡೆತ ೨ ದಾಳಿ ೩ ಗುರುತು (ಹಾಳೆಯ ಮೇಲಿನ ಗುರುತು) ೪ ನೇವರಿಕೆ

  stroke ಎಸಕಪದ

   ನೀವು (ಬೆನ್ನನ್ನು ನೀವುತ್ತಿದ್ದ), ತಡವು (ಮಯ್ದಡವು), ತಳುಕು, ನಿವರು (ನೇವರಿಸು), ಸವರು (ಬೆನ್ನನ್ನು ಸವರು), ಕಯ್ಯಾಡಿಸು

  stroll ಎಸಕಪದ

   ಅಡ್ಡಾಡು, ತಿರುಗಾಡು

  stroller ಹೆಸರುಪದ

   ದಾರಿಹೋಕ

  strong ಪರಿಚೆಪದ

   ಕೊಡಿ (ಕೊಡಿಬಟ್ಟೆ, ಕೊಡಿಕಲ್ಲು, ಕೊಡಿಯ), ಗಟ್ಟಿ (ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟು), ಕಡು (ಕಡುಕೆಂಪು), ಬಿರುಸು, ಹುರಿ (ಹುರಿಗಲ್ಲು)

  strong (grow) ಎಸಕಪದ

   ಬಲಿ (ಬಲಿತ ಗಿಡ; ಬಲಿತವನು)

  strong man ಹೆಸರುಪದ

   ದಿಂಡಾಳು, ಅಚ್ಚಾಳು

 • ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ
 • “ಮಾನವ ಮ್ರುಗಾಲಯ”
 • ಮೌನವೇ ಏನಾಯಿತು ನಿನಗೆ
 • ಮೆದುಳನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ದೂಡುವ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು!
 • ಬಾದಮಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆ: ಚಬನೂರ ಅಮೋಗ ಸಿದ್ದನ ...
 • ಪುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ : ಕಾಲ್ಚೆಂಡು ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ...
 • ರಾದೆ ರಾದೆ ಮನವನು ತಣಿಸಿದೆ ನೀ…
 • ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತೇ? – ಜರ‍್ಮನಿಯ ಈ ...
 • ನಿನ್ನೊಳು ನಾನೋ? ನನ್ನೊಳು ನೀನೋ?
 • ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿವೆ ಹಸಿರು ಕಟ್ಟಡಗಳು
 • ಜರ್ಮನ್ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ಸತ್ಯದೇವ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ!
 • ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ: ಡಾ ಡಿ ಎನ್ ...
 • ಕನ್ನಡ ಪದಕಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರುಶ ಪೂರೈಸಿದ ...
 • ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಹಿನ್ನಡವಳಿ – ಡಾ. ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್: ಭೂತವೂ ಅಲ್ಲ ಭವಿಶ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ.. ...
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ವಚನಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಿರುವ ...
 • ಲಿಂಗಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದ ...
 • ಹಿಂದೀ ಸ್ವದೇಶಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರದೇಶಿ ಅನ್ನೋದೂ ...
 • ಕನ್ನಡದ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆ – ಡಾ. ಡಿ. ...
 • ನೋಟು ಬೆಲೆಯಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಹಣದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ!
 • ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ...
 • ಹುಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ವಕ್ತಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ…
 • ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕುರಿತ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳ ಮಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕತೆ ವ್ಯಥೆ
 • ಮಹದಾಯಿ: ಕೇಳಿದ್ದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ...
 • ಮಹದಾಯಿ: ವರುಷದ ಕೂಗು!
 • ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಭಾರತದ ಏಳಿಗೆ – ...
 • “ಕಬಾಲಿ ಡಾ” ಅನ್ನೋದ್ನ ಕೇಳೋಕೆ ಸೂಪರ್!
 • ಕುತಂತ್ರ, ದುಷ್ಟತನಗಳ ಕಳ್ಳಬೆಕ್ಕು – ಭಾರತ ...
 • ಕೈದಾಳ..!
 • ಭಾರತದ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ನಕ್ಸಲ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ...
 • ದೃಷ್ಟಿ ತೆರೆಯುವ ಓದು
 • ಬ್ಲೂಟೂತ್: ಒಂದು ಪರಿಚಯ
 • ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತ
 • ಮರಣದಂಡನೆಗೊಳಗಾದ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಪಳಗಿಸಲಾಗದ ಹುಲಿ!
 • ಗೂಗಲ್ ಗುರುವಿನ ಒಂದಷ್ಟು ಗುಟ್ಟುಗಳು
 • ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಭಗೀರಥ ಜಾಗೃತವಾಗಲಿ
 • ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರಿನ ಪಳೆಯ ಮುಖಗಳು
 • ನಿನ್ನಂತೆ ನಿದ್ರಿಸಲು
 • ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಘನತೆಗೆ ಸಂದ ಎರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
 • ಪ್ರಣಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಂಕಣ
 • ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆ – ...
 • ರೈತನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಮ!
 • ಕವಿಯ ಕಂಪೌಂಡಿನ ಸೀಬೆಮರ
 • ಬುದ್ಧಪೂರ್ಣಿಮೆ
 • ಇಳಿ-ಕವಿತೆ.
 • ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪುಕ್ಕಟೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳೇಕೆ ...
 • ಮಗಳು
 • ತೋಳ ಬಂತು ತೋಳ. ತೋಳ ಹೋಯ್ತು ...
 • ಸಂಜೆಬೆಳಕಿನಲ್ಲೊಂದು ವಾಸಿಯಾಗದ ಅನುರಾಗ!
 • ಮಣಿಪುರದ ಸಂದೇಶ
 • ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಶಿಲುಬೆಗಳನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರಿಗಳು ಹೊರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
 • ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ_ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ
 • ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ - ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ
 • ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಕರಡಿಯಣ್ಣ
 • ಚಿಣ್ಣರಿಂದ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ
 • ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕಂಬಿ ಕೆರೆಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ
 • ಸಂಘಟಿತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಿಂದ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು
 • ಮದುವೆಯೆಂಬ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು
 • ಭಾರತ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡರೆ ವಿಶ್ವವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡೀತು
 • ಶರದಿಂದು ವಿಕಾಸ ಮಂದಹಾಸಾಂ
 • ಮರೀನಾ ಬೇ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸ್ಕೈಪಾರ್ಕ್ - ...
 • ‘ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ?’ - ಪುಸ್ತಕ ...
 • ನಮಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ- ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ನೀರೇ ...
 • ...
 • ...
 • ಹಳೆಗನ್ನಡಕಾವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ
 • ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಹಜಕವಿ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು
 • ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ
 • ಭೀಮಯಾನವದು ಸಮಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು
 • ಕಿರುತೆರೆಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ
 • ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ...
 • ಹಾಗೆ ಹೋದ ಜೀವವೇ ಹೇಳು ಬಂದ ...
 • ಅಸಾದ್: ಯಮದೂತ ‘ಡಾಕ್ಟರ್’ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್!
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 59731