ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ತನಯೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ತನಯಾ) ಮಗಳು, ಸುತೆ

  ತನಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದುದು, ಸವಿಯಾದುದು ೨ ಏಕಾಂತ, ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವಿಕೆ ೩ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಿಕೆ, ತರ್ಪಣ ೪ ಹೊಸತು ೫ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದುದು

  ತನಿ ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ೧ ಹೆಚ್ಚಾಗು, ಅತಿಶಯವಾಗು ೨ ಒಂಟಿಯಾಗಿರು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರು ೩ ಹಣ್ಣಾಗು, ಮಾಗು ೪ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆ ೫ ಸೊಗಸಾಗು, ಹಿತವಾಗು

  ತನಿ ಪರಿಚೆಪದ

   (ದೇ) ೧ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ೨ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ, ಒಂಟಿಯಾದ ೩ ಪಕ್ವವಾದ ೪ ಹೆಚ್ಚಾದ, ಅತಿಶಯವಾದ ೫ ಹಿತಕರವಾದ, ಸವಿಯಾದ ೬ ಹೊಸತಾದ, ತಾಜಾ ೭ ನಿರ್ಮಲವಾದ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ

  ತನಿಕಛೇರಿ ಹೆಸರುಪದ

   = ಒಂದೇ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾ ಒಬ್ಬನೇ ಸಂಗೀತಗಾರನಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಿರುವ ಕಛೇರಿ

  ತನಿಖೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಪಾರ. ತನಖ್ವಾಹ್) ೧ ವಿಚಾರಣೆ, ತಪಾಸಣೆ ೨ ಶೋಧ

  ತನಿಯೆರೆ ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) (ನಾಗರಪಂಚಮಿಯಂದು) ನಾಗರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ (ನಾಗರಕಲ್ಲಿಗೆ) ಹಾಲನ್ನು ಎರೆದು ತೃಪ್ತಿಯುಂಟುಮಾಡು

  ತನು ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ದೇಹ, ಶರೀರ, ಮೈ ೨ ಚರ್ಮ, ತೊಗಲು ೩ ತೆಳುವಾದುದು, ಕೃಶವಾದುದು

  ತನು ಪರಿಚೆಪದ

   (ಸಂ) ೧ ತೆಳುವಾದ, ಕೃಶವಾದ ೨ ಕೋಮಲವಾದ ೩ ಸಣ್ಣದಾದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ

  ತನು(ನೂ)ಜ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಮಗ, ಸುತ ೨ ಮರಿ, ಪೋತ

  ತನು(ನೂ)ಜೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ತನೂಜಾ) ಮಗಳು, ಪುತ್ರಿ

  ತನುತ್ರ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಕವಚ, ಚಿಲಖತ್ತು

  ತನೂರುಹ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಮೈಮೇಲಿನ ಕೂದಲು, ಮೈ ನವಿರು ೨ ಪಕ್ಷಿಗಳ—ರೆಕ್ಕೆ, ಪಕ್ಷ

  ತನೆ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಶುಗಳ) ಬಸಿರು, ಗರ್ಭ, ಗಬ್ಬ

  ತನ್ಮಯ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಗ್ನನಾದವನು, ತಲ್ಲೀನನಾದವನು

  ತನ್ಮಯ ಪರಿಚೆಪದ

   (ಸಂ) ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಮಗ್ನವಾದ, ತಲ್ಲೀನವಾದ

  ತನ್ವಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ತನ್ವಂಗಿ, ಕೋಮಲವಾದ ಶರೀರವುಳ್ಳವಳು ೨ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವ ಒಂದು ಸಮಪಾದ ವೃತ್ತದ ಹೆಸರು ೩ ಸುಂದರಿ

  ತಪ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ತಪಸ್ಸು ೨ ಮಾಘಮಾಸ ೩ ಏಳು ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ತಪೋಲೋಕ ೪ ಬಿಸಿ, ತಾಪ, ದುಃಖ ೫ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ೬ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ—ಅವಧಿ, ಕಾಲಮಾನ

  ತಪನ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಸೂರ್ಯ, ರವಿ ೨ ಪರಿತಪಿಸುವುದು, ದುಃಖಿಸುವುದು

  ತಪನ ಪರಿಚೆಪದ

   (ಸಂ) ಬಿಸಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ, ಸುಡುವ

 • ವಿಂಚೆಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನ್‍ಶನ್ ಎಂಬ ನಿಗೂಡ ಮನೆ
 • ಡಾ|| ರಾಜ್ – ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ...
 • ಇದುವೆ ಪ್ರೀತಿಯೋ?
 • ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಚಿಗುರು ಹೊತ್ತ ವಸಂತ
 • ‘ಕ್ರಿಪದಿಗಳು’ – ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತ್ರಿಪದಿಗಳು
 • “ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು”
 • ಮರೆವು – ವರವು ಹೌದು, ಶಾಪವು ...
 • ಪಯೊನಿಯರ್ ಟೌನ್ – ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದ ...
 • ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಹೊನಲು ಬಳಕ ಬಿಡುಗಡೆ ...
 • ರವಿಚಂದ್ರರಿರುವವರೆಗೆ ಹರಿಯುತಿರು ಹೊನಲೇ..
 • ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ಸತ್ಯದೇವ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ!
 • ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ: ಡಾ ಡಿ ಎನ್ ...
 • ಕನ್ನಡ ಪದಕಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರುಶ ಪೂರೈಸಿದ ...
 • ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಹಿನ್ನಡವಳಿ – ಡಾ. ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್: ಭೂತವೂ ಅಲ್ಲ ಭವಿಶ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ.. ...
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ವಚನಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಿರುವ ...
 • ಲಿಂಗಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದ ...
 • ಹಿಂದೀ ಸ್ವದೇಶಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರದೇಶಿ ಅನ್ನೋದೂ ...
 • ಕನ್ನಡದ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆ – ಡಾ. ಡಿ. ...
 • ನೋಟು ಬೆಲೆಯಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಹಣದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ!
 • ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯಬೇಕೆನ್ನುವ ವಾದದ ...
 • ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ...
 • ಹುಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ವಕ್ತಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ…
 • ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕುರಿತ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳ ಮಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕತೆ ವ್ಯಥೆ
 • ಮಹದಾಯಿ: ಕೇಳಿದ್ದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ...
 • ಮಹದಾಯಿ: ವರುಷದ ಕೂಗು!
 • ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಭಾರತದ ಏಳಿಗೆ – ...
 • “ಕಬಾಲಿ ಡಾ” ಅನ್ನೋದ್ನ ಕೇಳೋಕೆ ಸೂಪರ್!
 • ಕುತಂತ್ರ, ದುಷ್ಟತನಗಳ ಕಳ್ಳಬೆಕ್ಕು – ಭಾರತ ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಸಿಲಲ್ಲಿ…
 • ...
 • ಶಾಶ್ವತ ಬರಪ್ರದೇಶದ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ!
 • ಗಾಳಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು
 • ಹಂದಿಗಳೂ ಮತ್ತು ಅಂಕಣಕಾರನೂ…
 • ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಎಂದರೇನು?
 • ಅಣ್ಣನೆಂಬ ಅಭಯರಾಗ
 • ವಿಶ್ವ ಭೂ ದಿನ..
 • ಹಳೆಗನ್ನಡಕಾವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ
 • ವಿಲಕ್ಷಣ..!
 • ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ...
 • ಕಂಪ್ರೆಶನ್ ಕರಾಮತ್ತು
 • ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿ  ವಿದೇಶೀ ಅಲ್ಲ
 • ಸಾಲಮನ್ನಾಗಳು ಕೃಷಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಸಂಜೀವಿನಿಯಲ್ಲ
 • ಸಿರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಭಂಡ ನೀತಿಗಳು
 • ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಹಜಕವಿ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು
 • ವಿಶ್ವಕನ್ನಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೇಲುಪಾಲಾಗಿದ್ದವರ ಕಥೆ
 • ಸಾವಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟುವುದು ಹೊಸತಲ್ಲ!
 • ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದ ಯೋಧ
 • ಕಾಳುಮೆಣಸು ಬೆಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
 • ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ
 • ಸೊಪ್ಪಿನ ಮನೆಮದ್ದಿಗೆ ಹೆದರಿ ಮೆತ್ತಗಾದ ಅಂಗಾಲಿನ ...
 • ಭೀಮಯಾನವದು ಸಮಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು
 • ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಶ: ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸೋಲು ...
 • ಕಿರುತೆರೆಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ
 • ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ...
 • ಹಾಗೆ ಹೋದ ಜೀವವೇ ಹೇಳು ಬಂದ ...
 • ಅಸಾದ್: ಯಮದೂತ ‘ಡಾಕ್ಟರ್’ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್!
 • ಭೇದನ
 • ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಟೆಲಿಫೋನು ರಿಂಗಾದಾಗ..
 • ಹಿಮಾಲಯದ ಮರುಭೂಮಿ- ನುಬ್ರಾ ಕಣಿವೆ
 • ಮರ
 • ಸೌಟು ಹಿಡಿಯೋ ಕೈಲಿ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಮಾಡೋ ...
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗುವ ತೊಂದರೆ
 • ಪಡುವಣದ ಅರಿವಿನರಿಮೆ
 • “ಚಂದಿರ ಬೇಕೆಂದವನು”…. ಒಂದು ಮನೋವೇಧಕ ಸತ್ಯಕಥೆ: ...
 • ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ
 • ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಜ್ಜಾ......
 • ಫೀನಿಕ್ಸ್
 • ನನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳು
 • ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ
 • ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನ ಗಜಲ್‌ಗಳು: ಹಿಸ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಢುಮ್ಕಿ ಹೊಡೆದವನ ...
 • ಪ್ರೇಮಿಗಳು...
 • ಆಕಾಶವಾಣಿ... ವಾರ್ತೆಗಳು
 • ನಿನ್ನ ಚಿಟ್ಟೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಹಾರಿ ಬಂದು ...
 • ಪಂಪ ಭಾರತ / ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 55094