ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  revamp ಎಸಕಪದ

   1) ಹೊಸ ಮೇಲುಹೊದಿಕೆ ಹೊದಿಸು, ಮೇಲುಮುಚ್ಚಿಕೆ ಜೋಡಿಸು 2) ಪುನಃ ತೇಪೆ ಹಾಕು 3) ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡು, ರಿಪೇರಿ ಮಾಡು 4) ಪರಿಷ್ಕರಿಸು, ನವೀಕರಿಸು 5) ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸು

  reveal ಎಸಕಪದ

   1) ತೋರಿಸು, ತೆರೆದು ತೋರು, ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು 2) ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸು, ತಿಳಿಯಪಡಿಸು, ಹೊರಗೆಡಹು, ಬಯಲು ಮಾಡು

  reveal itself -

   1) ತಾನೇದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೀಳು 2) ಅರಿವಿಗೆ ಬರು

  revel ಎಸಕಪದ

   ಮಜಾಮಾಡು, ಸಮ್ಮೋದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರು, ಆಮೋದ ಪ್ರಮೋದಗಳಲ್ಲಿರು, ಪಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರು, ಮೋಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆ

  revelation ಹೆಸರುಪದ

   1) (ಗುಪ್ತ ಸಂಗತಿಯನ್ನು) ಹೊರಗೆಡಹುವುದು, ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು, ಬಯಲು ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಕಟನ 2) ಅಚ್ಚರಿಯ ಅರಿವು, ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ 3) ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ, ದಿವ್ಯದರ್ಶನ

  revelry ಹೆಸರುಪದ

   ಭಾರಿಮೋಜು, ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಂತೋಷದ ಭಾರಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ, ಪ್ರಮದೋದ್ವೇಗ

  revenge ಹೆಸರುಪದ

   ಹಗೆ, ಸೇಡು, ಮುಯ್ಯಿ, ಪ್ರತೀಕಾರ, ಪ್ರತಿವೈರ

  revenge ಎಸಕಪದ

   ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳು, ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸು, ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡು, ಹಗೆ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳು

  revenue ಹೆಸರುಪದ

   1) ಹುಟ್ಟುವಳಿ, ಆದಾಯ, ವರಮಾನ, ಆಯ, ಉತ್ಪತ್ತಿ 2) ಕಂದಾಯ, ರಾಜ್ಯಾದಾಯ, ರಾಜ್ಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರಮಾನ

  revenue account -

   ಆದಾಯ ಖಾತೆ, ಕಂದಾಯದ ಖಾತೆ

  revenue expenditure -

   ರಾಜಸ್ವದ ನಿಗದಿತ ವೆಚ್ಚ

  reverberate ಎಸಕಪದ

   1) ಮಾರ್ದನಿಗೊಡು, ಹೊಳಲಾಗು, ಅನುರಣಿಸು 2) ಮರುದನಿಸು, ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸು 3) ಪ್ರತಿಫಲಿಸು, ಮರಳಿಸು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸು

  reverberation ಹೆಸರುಪದ

   ಹೊಳಲು, ಮರುದನಿ, ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ

  revere ಎಸಕಪದ

   ಭಯಭಕ್ತಿ ತೋರು, ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಭಾವಿಸು, ಪೂಜ್ಯಭಾವದಿಂದ ನೋಡು, ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣು, ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಗಳಿಂದ ಕಾಣು

  reverence ಹೆಸರುಪದ

   ಪೂಜ್ಯಭಾವ, ಭಯಭಕ್ತಿ, ಪವಿತ್ರ ಭಾವನೆ, ಗೌರವಾದರ

  reverend ಪರಿಚೆಪದ

   ಪೂಜ್ಯ, ಪವಿತ್ರ, ಮಾನ್ಯ

  reverie ಹೆಸರುಪದ

   ಹಗಲುಗನಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ, ಅನ್ಯಮನಸ್ಕತೆ, ಆಲೋಚನಾಮಗ್ನತೆ, ಭಾವನಾಮಗ್ನತೆ, ಕಲ್ಪನಾವಿಹಾರ

  reversal ಹೆಸರುಪದ

   1) ಹಿಂದುಮುಂದಾಗಿರುವುದು, ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡುವುದು, ಒಳಹೊರಗು ಮಾಡುವುದು 2) ಹಿಂಚಲನೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು

  reverse ಹೆಸರುಪದ

   1) ಹಿಂಚಲನೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಭಾಗ 2) ವಿರುದ್ಧವಾದುದು, ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದುದು, ವಿಲೋಮವಾದುದು 3) (ನಾಣ್ಯದ) ಹಿಮ್ಮುಖ 4) (ಮು.ವಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ) ಸೋಲು, ಅಪಜಯ

  reverse ಎಸಕಪದ

   1) ಹಿನ್ನಡೆಸು, ಹಿಮ್ಮೊಗವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡು 2) ರದ್ದುಮಾಡು, ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು, ನಿರರ್ಥಕಗೊಳಿಸು 3) ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡು, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸು

 • ಒಂಟಿಯಾಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಹೋಗದಿರು
 • ಸಣ್ಣಕತೆ: ನಿರ‍್ದಾರ
 • ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೇ ಕಾಡನ್ನು ಬೆಳೆಯಿರಿ!
 • ಚಿಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿ
 • ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಕೋಳಿ ಹುರುಕಲು
 • ಬೂಲೋಕ ಸ್ವರ‍್ಗ ನಮ್ಮ ಊರು ಕೊಡಗು
 • ಮೊಬೈಲ್ ತೊಳೆಯಲೊಂದು ಸೋಪು!
 • ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ‘ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಗುಡ್ಡಗಳು’
 • ನಿನ್ನ ನೀ ಅರಿಯೇ…
 • ಮಾಡಿನೋಡಿ ರುಚಿಯಾದ ‘ರೆಕ್ಕೆ ಬಾಡು’
 • ಡಾ || ಡಿ.ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರ ...
 • ಕನ್ನಡದ ಕಲ್ಬರಹಗಳು ಕೇವಲ ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ...
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಕಟ್ಟಣೆ : ಡಾ || ...
 • ಜರ್ಮನ್ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ಸತ್ಯದೇವ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ!
 • ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ: ಡಾ ಡಿ ಎನ್ ...
 • ಕನ್ನಡ ಪದಕಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರುಶ ಪೂರೈಸಿದ ...
 • ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಹಿನ್ನಡವಳಿ – ಡಾ. ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್: ಭೂತವೂ ಅಲ್ಲ ಭವಿಶ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ.. ...
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ಹಿಂದೀ ಸ್ವದೇಶಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರದೇಶಿ ಅನ್ನೋದೂ ...
 • ನೋಟು ಬೆಲೆಯಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಹಣದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ!
 • ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ...
 • ಹುಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ವಕ್ತಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ…
 • ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕುರಿತ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳ ಮಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕತೆ ವ್ಯಥೆ
 • ಮಹದಾಯಿ: ಕೇಳಿದ್ದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ...
 • ಮಹದಾಯಿ: ವರುಷದ ಕೂಗು!
 • ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಭಾರತದ ಏಳಿಗೆ – ...
 • ಡ್ರಯ್ ಫ್ರುಟ್ ಲಡ್ಡು
 • ಮತಾಂತರದ ಹೊಸವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕಿದೆ!
 • ಮಳೆ
 • ಕಾಯುತಿಹೆ .....
 • ನಮ್ಮೂರ ಹಬ್ಬ:- ಕಂಬಳ
 • ನಮ್ಮೂರ ಹಬ್ಬ:- ನಮ್ಮೂರ ತೇರು
 • ಜುನಾಗಡದಲ್ಲೊಂದು ಸುತ್ತು
 • ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ – ಒಂದು ...
 • ವಿಜ್ಞಾನದ ಇಜ್ಞಾನ: ಸಾರಾಯಿಯ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಜೀವರಕ್ಷಕ ...
 • ಬಂಗಾಳೀ ಸಮಾಜದೊಳಗೇ ಇರುವ ಅಂತರ್ಗತ ಕೋಮುವಾದಿ ...
 • ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ...
 • ವಚನಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಂಗತ್ಯ, ಸಂಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಧುರಾನುಭೂತಿ!
 • ಮಮತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕತೆಗಳು
 • ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ!
 • ಪರಮಹೇಡಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು, ಪರಮವೀರ ಸೈನಿಕರು
 • ನಿಜಾರ್ ಖಬ್ಬಾನಿಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕವನಗಳು
 • ಸುಮ್ನೆ ತಮಾಷೆಗೆ -೮
 • ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ
 • ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳೂ ಸಾಧಕರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ
 • ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಬೆಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ...
 • ‘ದಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಸಾಗರ, ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಹಿಮಾಲಯ...’
 • `ಸುಧಾ'ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ...
 • ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯ ದುರಂತ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ
 • ದೇಬಾ ತೋರಿದ ಕಾಲುದಾರಿಗಳು
 • ತೆರಿಗೆ ಬೇನೆ!
 • ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಬಸವೇಶ್ವರರ ದರ್ಶನ
 • ಮಾಳವಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ,,,,
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಗದ್ದೆಗೆ ಭೇಟಿ
 • ಭಾವಬಂಧಗಳ ಮುಲಾಜಿನಲ್ಲಿ ಗಣಪನೂ ಬಂದಿ!
 • ಗೋಷ್ಠಿ
 • ಕಥೆ:- 'ಇಂತವರೂ ಇರ್ತಾರೆ'
 • ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ
 • ಸ್ವಸ್ತಿಗಾವಶ್ಯಕವೊ - ಮಂಕುತಿಮ್ಮ
 • ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಿಗಳೂ ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ!
 • ಮಲೆನಾಡ ಮಳೆಗಾಲ
 • ನೊಸಲ ಬೆಳಕು
 • ಮಗಳು ನೋಡಿದ ಮಳೆ
 • ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ತಾಯಿಬೆಕ್ಕು
 • ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನಿ ವೀರ್ಯ
 • ಸೃಷ್ಟಿ ಶುಭದಾಯಿನಿಯೆಂಬವಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿರುವವಳ ಕಥೆ ಕವಿತೆ ...
 • ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನ ಗಜಲ್‌ಗಳು: ಜೀವ ಉಳಿಸಿದವಳು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ...
 • ಮಗಳು ಕಂಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
 • ಗಿರಿ-ಶಿಖರಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆಯೇ?
 • ಕಾಗದದ ದೋಣಿ
 • ನಿಮ್ಮ ಫೋನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ...
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 61323