ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ಶ್ವಪಚ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಕೊಳಕ, ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವವನು

  ಶ್ವಾನ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ನಾಯಿ, ಸೊಣಗ, ಶುನಕ

  ಶ್ವಾನನಿದ್ರೆ ಹೆಸರುಪದ

   (ನಿದ್ರೆಯಿಂದ) ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು

  ಶ್ವಾಸ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಉಸಿರು ೨ ಉಸಿರು ಬಿಡುವುದು

  ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹೆಸರುಪದ

   ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ಅಂಗ, ಪುಪ್ಪುಸ

  ಶ್ವೇತ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಬಿಳುಪು, ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ ೨ ಬೆಳ್ಳಿ, ರಜತ ೩ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ

  ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೆಸರುಪದ

   ಇದ್ದುದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವ ವರದಿ

  ಷಂಡ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ (ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಲು ಬಿಟ್ಟ) ಗೂಳಿ, ಬಸವ ೨ ನಪುಂಸಕ, ಕೊಜ್ಜೆ ೩ ಹೇಡಿ, ದುರ್ಬಲ ೪ ಗುಂಪು, ಸಮೂಹ

  ಷಂಡತನ ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ನಪುಂಸಕತ್ವ ೨ ಹೇಡಿತನ

  ಷಟ್ಕರ್ಮ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ನಿತ್ಯವೂ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಅಧ್ಯಯನ, ಅಧ್ಯಾಪನ, ಯಜನ, ಯಾಜನ, ದಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಗ್ರಹ ಎಂಬ ಆರು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ೨ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಧ್ಯಾಸ್ನಾನ, ಜಪ, ಹೋಮ, ದೇವತಾ ಪೂಜೆ, ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಶ್ವದೇವ ಎಂಬ ಆರು ಬಗೆಯ ಕರ್ಮಗಳು ೩ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಸಿ, ಮಸಿ, ಕೃಷಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಪಶುಪಾಲನೆ ಎಂಬ ಆರು ವೃತ್ತಿಗಳು.

  ಷಟ್ಚರಣ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) (ಆರು ಕಾಲುಗಳುಳ್ಳ) ದುಂಬಿ

  ಷಟ್ಪದಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ದುಂಬಿ ೨ ಆರು ಪಾದಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಜಾತಿ

  ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) (ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧಿಸಲು ಏರಬೇಕಾದ) ಭಕ್ತ, ಮಹೇಶ, ಪ್ರಸಾದಿ, ಪ್ರಾಣಾಲಿಂಗ, ಶರಣ ಮತ್ತು ವರ್ಷ ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನೆಯ ಆರು ಹಂತಗಳು

  ಷಡಂಗ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಶಿಕ್ಷೆ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಛಂದಸ್ಸು, ನಿರುಕ್ತ, ಜ್ಯೋತಿಷ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪ ಎಂಬ ವೇದಾ ಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಆರು ಅಂಗಗಳು ೨ ಹಸು ವಿನಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಗೋಮೂತ್ರ, ಗೋಮಯ, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗೋರೋಚನ ಎಂಬ ಆರು ಬಗೆಯ ದ್ರವ್ಯಗಳು ೩ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುದ್ರುತ, ದ್ರುತ, ಲಘು, ಗುರು, ಪ್ಲುತ ಮತ್ತು ಕಾಕಪಾದ ಎಂಬ ತಾಳದ ಆರು ಅವಯವಗಳು

  ಷಡಕ್ಷರಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ‘ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ’ ಎಂಬ ಆರು ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಂತ್ರ

  ಷಡ್ಗುಣ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಸಂಧಿ, ವಿಗ್ರಹ, ಯಾನ, ಆಸನ, ದ್ವೈಧೀಭಾವ, ಸಂಶ್ರಯಗಳೆಂಬ ರಾಜ ನೀತಿಯ ಆರು ನಿಯಮಗಳು ೨ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಯಶಸ್ಸು, ಸಂಪತ್ತು, ವೈರಾಗ್ಯ, ಧರ್ಮಗಳೆಂಬ ಆರು ಲಕ್ಷಣಗಳು

  ಷಡ್ಡಕ ಹೆಸರುಪದ

   (<ದೇ. ಸಡ್ಡುಕ) ಹೆಂಡತಿಯ ಸಹೋ ದರಿಯ ಗಂಡ

  ಷಡ್ದರ್ಶನ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ನ್ಯಾಯ, ಸಾಂಖ್ಯ, ಯೋಗ, ವೈಶೇಷಿಕ, ಮೀಮಾಂಸೆ, ವೇದಾಂತಗಳೆಂಬ ಆರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು

  ಷಡ್ರಸ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಉಪ್ಪು, ಕಾರ, ಸಿಹಿ, ಕಹಿ, ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಒಗರು ಎಂಬ ಆರು ಬಗೆಯ ರುಚಿಗಳು ೨ ಷಡ್ರಸದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪದಾರ್ಥ

  ಷಣ್ಮುಖ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಆರು ಮುಖಗಳು ೨ (ಆರು ಮುಖಗಳುಳ್ಳ) ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷರಬತ್ತು (<ಅರ. ಹಿಂ. ಮರಾ. ಪಾರ. ಶರಾಬತ್); (ಸಂ) ಶರಬತ್ತು

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 41141