ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  despondency ಹೆಸರುಪದ

   ನಿರಾಶೆ, ವಿಷಣ್ಣತೆ, ಖಿನ್ನತೆ, ಗ್ಲಾನಿ, ನಿರುತ್ಸಾಹ

  despondent ಪರಿಚೆಪದ

   ಎದೆಗುಂದಿದ, ನಿರಾಶನಾದ, ಖಿನ್ನನಾದ

  despot ಹೆಸರುಪದ

   ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭು, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಾರ

  dessert ಹೆಸರುಪದ

   (ಊಟವಾದ ನಂತರ ಕೊಡುವ) ಹಣ್ಣು, ಸಿಹಿ, ಐಸ್‌ಕ್ರೀಂ ಮೊದಲಾದವು

  destination ಹೆಸರುಪದ

   1) ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ, ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳ, ಹೋಗಿ ಸೇರಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ, ತಲಪುದಾಣ 2) ಗುರಿ, ಕುರಿತಜಾಗ

  destiny ಹೆಸರುಪದ

   1) ಪೂರ್ವ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಘಟನೆಗಳು 2) ವಿಧಿ, ನಿಯತಿ, ದೈವ, ಹಣೆಬರಹ, ಅದೃಷ್ಟ 3) ಅಂತ್ಯ, ಪರ್ಯವಸಾನ

  destitute ಪರಿಚೆಪದ

   ನಿರ್ಗತಿಕ, ನಿರಾಶ್ರಿತ, ದರಿದ್ರ, ಗತಿಯಿಲ್ಲದ, ಅಕಿಂಚನ

  destroy ಎಸಕಪದ

   1) ನಾಶಪಡಿಸು, ಹಾಳುಮಾಡು, ಧ್ವಂಸಮಾಡು, ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡು, ನೆಲಸಮ ಮಾಡು, ಉರುಳಿಸು, ತೊಡೆದು ಹಾಕು, ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸು, ಇಲ್ಲವಾಗಿಸು 2) (ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವಿಷಹಾಕಿ) ಕೊಲ್ಲು, ಸಾಯಿಸು

  destruction ಹೆಸರುಪದ

   ಸರ್ವನಾಶ, ಧ್ವಂಸ, ವಿನಾಶ, ಅಳಿವು

  destructive ಪರಿಚೆಪದ

   1) ವಿನಾಶಕಾರಕ, ಹಾನಿಕಾರಕ 2) ಖಂಡನಾತ್ಮಕ, ರಚನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ

  destructive criticism -

   ದುರ್ವಿಮರ್ಶೆ, ಖಂಡನಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆ

  desuetude ಹೆಸರುಪದ

   ಬಳಕೆ ತಪ್ಪಿದ ಸ್ಥಿತಿ, ನಿರುಪಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿ

  desulatory ಪರಿಚೆಪದ

   ಅಸಂಗತ, ಅಸಂಬದ್ಧ, ಕ್ರಮರಹಿತ, ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ

  detach ಎಸಕಪದ

   ಬೇರೆ ಮಾಡು, ಕಳಚು, ಬಿಡಿಸು, ಬೇರ್ಪಡಿಸು, ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸು

  detachment ಹೆಸರುಪದ

   1) ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ, ತಟಸ್ಥತೆ, ಅನಾಸಕ್ತಿ 2) (ಸೇನೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ) ತುಕಡಿ, ಪಡೆ, ದಳ

  detail ಹೆಸರುಪದ

   1) ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಣೆ 2) ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಹೇಳಿಕೆ, ವಿವರ

  detailed statement -

   ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ

  detain ಎಸಕಪದ

   1) ಸ್ಥಾನ ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿಡು 2) ಬಂಧಿಸು, ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಡು 3) ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸು, ಕಾಯಿಸು

  detainee ಹೆಸರುಪದ

   1) ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವವನು 2) ಸ್ಥಾನಬದ್ಧ

  detect ಎಸಕಪದ

   ಪತ್ತೆಮಾಡು, ಕಂಡುಹಿಡಿ, ಗೊತ್ತುಮಾಡು

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 41562