ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ಗೊಜ್ಜು ಹೆಸರುಪದ

   (<ದೇ. ಕೊಚ್ಚು) ೧ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮೇಲೋಗರ ೨ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಲ್ಕ (ಮಂದವಾದ ದ್ರವ)ದಂತೆ ಮಾಡಿದ ಪದಾರ್ಥ ೩ ಆಮ್ಲತೆ, ಹುಳಿ

  ಗೊಜ್ಜು ಎಸಕಪದ

   (<ದೇ. ಕೊಚ್ಚು) ಎರಚು, ಸುರಿ, ಚಿಮುಕಿಸು

  ಗೊಟರು(ರೆ) ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ತೂತು, ಪೊಟರೆ, ಬಿಲ

  ಗೊಟಾಯಿಸು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ತಿರುವು, ಬೆರಸು

  ಗೊಟ್ಟ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ದನಕರುಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಹಟ್ಟಿ ೨ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಮುಂ.ವನ್ನು ಕುಡಿಸಲು ಬಳಸುವ ಬಿದಿರಿನ ಕೊಳವೆ ೩ ನೆಲೆಮನೆ, ವಾಸಸ್ಥಾನ ೪ ಗೊರಟೆ, ಓಟೆ ೫ ಅಭಾವ, ಬರ ೬ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಔಷಧೀ ಸಸ್ಯ

  ಗೊಟ್ಟಿ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ಗೋಷ್ಠಿ) ೧ ಜೊತೆ, ಒಡನಾಟ ೨ ಕೂಟ, ಸಭೆ ೩ ಮಾತುಕತೆ, ಸಲ್ಲಾಪ

  ಗೊಟ್ಟಿಗಾಣ ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ಮೇಳಸಂಗೀತ, ಗೋಷ್ಠಿಗಾನ ೨ ಗೋಷ್ಠಿಗಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವನು

  ಗೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಸಭೆ, ಗೋಷ್ಠಿ ೨ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಆಟ ೩ ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆ

  ಗೊಟ್ಟು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಮೋಸ, ಕಪಟ ೨ ಬರ, ಕ್ಷಾಮ

  ಗೊಟ್ಟುಗಟ್ಟು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ಒಣಗಿಹೋಗು, ಕಮರು, ಇಂಗು

  ಗೊಡಗು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಬಾವಿಯ ಯಾ ಹಗೇವಿನ ಒಳಗೆ ಆಗಿರುವ ಡೊಗರು ೨ ಬಗ್ಗಡ, ರಾಡಿ, ಕೆಸರು

  ಗೊಡವೆ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ತಂಟೆ, ಗೋಜು, ಉಸಾಬರಿ

  ಗೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಮೋಸ, ಕಪಟ ೨ ಉಪಟಳ, ತೊಂದರೆ ೩ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದವನು, ಕೈಲಾಗದವನು, ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ, ನೀರಿಲ್ಲದವನು, ವಿದ್ರತ

  ಗೊಡ್ಡಾಚಾರ ಹೆಸರುಪದ

   ಕಂದಾಚಾರ, ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ

  ಗೊಡ್ಡಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವಳು, ಬಂಜೆ ೨ ಅಸಮರ್ಥ ೩ ವಿದೂಷಕ, ಕೋಡಂಗಿ

  ಗೊಡ್ಡು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಗಬ್ಬವಾಗದ ಹಸು, ಎಮ್ಮೆ ಮುಂ.ವು ೨ ಬಂಜೆ, ಗೊಡ್ಡಿ ೩ ಮೋಸ, ವಂಚನೆ ೪ ನಿಷ್ಫಲತೆ, ಅಂತಸ್ಸಾರವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ೫ ಹುಸಿ, ಸುಳ್ಳು ೬ ಕಂದಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ

  ಗೊಡ್ಡುನಂಬಿಕೆ ಹೆಸರುಪದ

   ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆ

  ಗೊಡ್ಡುಸಾರು ಹೆಸರುಪದ

   ಬೇಳೆ ಹಾಕದೆ ಮಾಡಿದ ಸಾರು, ಹುಣಿಸೆ ಸಾರು

  ಗೊಣಗು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಗೊಣಗಾಡುವಿಕೆ, ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಿಕೆ ೨ ಆಕ್ಷೇಪ, ತಕರಾರು ೩ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯ

  ಗೊಣಗು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ೧ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು ೨ ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳು, ವಟಗುಡು

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 51501